27 martie 2023
Chisinau
Social

Identificarea, pregătirea și instruirea tinerilor sindicaliști, pe agenda FSEȘ

Loading
Social Identificarea, pregătirea și instruirea tinerilor sindicaliști, pe agenda FSEȘ
Identificarea, pregătirea și instruirea tinerilor sindicaliști, pe agenda FSEȘ
Vocea poporului

Realizarea Programului Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), a priorităților strategice pe domeniile de activitate, apro­bate de către Congresul VII al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), dar și eficientizarea activității Comisiei pentru consultări și nego­cieri colective de nivel ramural, în scopul realizării revendicărilor FSEȘ, au fost doar câteva dintre prioritățile trasate în cadrul ședinței Consiliu­lui General al FSEȘ, care a avut loc miercuri, 1 martie curent. La aceasta a participat și președintele CNSM, Igor Zubcu.

Pe ordinea de zi au figurat mai multe chestiuni. Președintele FSEȘ, Ghenadie Do­nos, a prezentat o informație detaliată vizavi de realizările, dar și problemele care urmea­ză a fi rezolvate de sindicaliștii din educație împreună cu autoritățile.

„Cele mai multe petiții au fost semnate în mod colectiv și au avut ca subiect lipsa de echitate la majorarea cu 1300 de lei a salariului din 1 ianuarie 2023. Alte nereguli semnalate se referă la neglijarea prevede­rilor Codului muncii al Republicii Moldova de către unii angajatori, salarizarea deri­zorie a lucrătorilor tehnici, a bucătarilor din instituțiile educaționale, nerespectarea unor drepturi salariale”, a relevat, în cadrul discursului său, Ghenadie Donos.

Cadrele didactice s-au plâns și de nea­chitarea premiului anual, a sporului pentru  performanță în activitatea didactică, dar și de problemele apărute în urma reformei învățământului superior, realizată de către Ministerul Educației  și Cercetării și lipsa de transparență a acestui proces.

Referindu-se la activitatea educațională, desfășurată în ultimii doi ani de către Con­siliul General al FSEȘ, de către organele sindicale de nivelul doi și cu atribuții de nivelul doi, s-a menționat reluarea, după o perioadă de stagnare cauzată de pande­mie, a instruirilor și seminarelor cu prezență fizică, de care le simțea lipsa multă lume.

„Activitatea de informare a activului sin­dical cu privire la noutățile din legislație în domeniul muncii și social-economic, pre­cum și referitor la acțiunile conducerii FSEȘ vizavi de acestea, a avut loc permanent atât prin intermediul platformelor de comunica­re de pe viber, a paginii de facebook a FSEȘ, e-mail, cât și în presa scrisă, la emisiuni radio și tv”, a mai menționat președintele FSEȘ.

Nu s-a trecut cu vederea nici solidarita­tea de care au dat dovadă sindicaliștii din educație în raport cu refugiații ucraineni. FSEȘ, prin intermediul organelor sindica­le de nivelul doi și cu atribuții de nivelul doi, a colectat donații din partea membri­lor de sindicat din ramură, cu titlu de aju­torare a refugiaților, în valoare de 390 de mii de lei. Suma de 250 de mii de lei a fost transferată pentru acoperirea unor cheltu­ieli de întreținere și alimentare a refugiaților cazați la Sanatoriul „Bucuria-Sind” din Vadul lui Vodă. Au fost transferate sume bănești instituțiilor afiliate FSEȘ, care găz­duiesc refugiați la UTM, USM, Institutul de Științe ale Educației.

Referindu-se la dialogul social, Ghenadie Donos a menționat că FSEȘ a încurajat per­manent organele sindicale de toate nivelu­rile în stabilirea unei conlucrări constructive bazate pe dialog cu conducătorii instituțiilor educaționale, cu structurile administrației publice locale.

„Urmare a colectării propunerilor din partea membrilor de sindicat, a organe­lor sindicale, au fost negociate un set de propuneri concrete de completare a Convenției Colective  în domeniul educației, prin semnarea unui Acord adițional, care a întrat în vigoare la 15.09.2022. Este îmbu­curător faptul că reprezentanții Ministeru­lui Educației și Cercetării din cadrul Comi­siei pentru consultări și negocieri  colective au susținut majoritatea propunerilor  FSEȘ”, a mai spus Ghenadie Donos.

În discursul său, președintele CNSM, Igor Zubcu, a mulțumit sindicaliștilor din educație pentru realizările obținute, dar și pentru solidaritatea de care au dat dovadă în implementarea strategiei nu doar a FSEȘ, dar și a CNSM în anul 2022.

„Am ascultat raportul domnului Donos și asta mă face să devin și mai implicat, și mai atent la problemele cu care se confrun­tă membrii FSEȘ. Într-adevăr, anul 2022 a fost unul dintre cei mai grei ani. Compa­rând și cu anii precedenți, a fost unul cu un impact negativ asupra puterii de cumpă­rare a cetățenilor Republicii Moldova. Dar noi putem doar să rămânem nemulțumiți sau să învățăm anumite lucruri și împre­ună să identificăm soluții, ca să pășim mai departe cu dreptul”, a menționat Igor Zubcu.

Președintele CNSM și-a exprimat speranța pentru o colaborare și mai fructuoasă cu Ministerul Finanțelor în elaborarea unei noi Legi a salarizării în domeniul sectorului bugetar. „Fiecare dintre noi a constatat că aceasta nu este una motivantă. Aș vrea ca împreună să ne unim și mai mult eforturile și, ceea ce astăzi pare neverosimil, poate la sfârșit de an să prindă contur”, a conchis Igor Zubcu.

FSEȘ întrunește în rândurile sale 101306 membri de sindicat din totalul de 116294 de angajați și studenți ai instituțiilor în care activează organizații sindicale afiliate acestei federații, procentul de sindi­calizare constituind 87%.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor