19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Guvernele, patronatele şi sindicatele din lume, unite contra principalelor provocări globale

Loading
Fără categorie Guvernele, patronatele şi sindicatele din lume, unite contra principalelor provocări globale
Guvernele, patronatele şi sindicatele din lume, unite contra principalelor provocări globale
conferinta-internationala

Foto: arhivă personală

În prima jumătate a lunii curente, o delegaţie tripartită a ţării noas­tre, alcătuită din conducători ai Ministerului Muncii, Protecţiei Soci­ale şi Familiei, ai patronatelor şi sindicatelor,  a participat la cea de-a 104-a  sesiune a Conferinței Internaţionale a Muncii, care a avut loc în oraşul Geneva, Elveţia.

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a fost reprezentată de către Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, care ne-a relatat despre principalele probleme aborda­te şi deciziile luate de respectivul for interna­ţional.

Trebuie să remarc din capul locului că asemenea eveniment de importanţă inter­naţională are loc tradiţional în fiecare an, în luna iunie. De data aceasta, dezbaterile s-au concentrat pe marginea mai multor subiecte, precum raportul preşedintelui Consiliului ad­ministrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi al secretarului general OIM privind activitatea organizaţiei în anul trecut.  De asemenea, s-a discutat despre programul şi bugetul OIM pentru anii 2016-2017, starea de lucruri în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea unei ocupaţii decente şi pro­ductive, referitor la tranziţia de la economia informală la cea formală, prevenirea şi com­baterea muncii forţate  copiilor şi protecţia socială a acestora.

 

Poluarea mediului, ameninţare globală

 

Desigur, una dintre principalele preocupări în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului secretarului general OIM a vizat schimbarea condiţiilor climaterice pe glob. Or, este cu­noscut faptul că pe an ce trece se amplifică cantitatea de monoxid de carbon emanată în atmosferă, ceea ce denotă că nivelul admisibil este depăşit în mod ameninţător. Prin urma­re, creşte responsabilitatea tuturor statelor lumii în ceea ce priveşte diminuarea emisii­lor substanţelor toxice, drept premisă funda­mentală pentru asigurarea unui viitor sigur generaţiilor tinere, pentru viaţa şi sănătatea copiilor noştri.

De aceea, participanţii au evidenţiat că este nevoie de o implicare fermă, masivă a facto­rilor decizionali din toate ţările de pe glob, a patronatelor, sindicatelor, pentru a opri po­luarea excesivă a mediului înconjurător. În acest context, s-a insistat ca fiecare stat să-şi elaboreze un plan propriu de acţiuni privind diminuarea, combaterea acestui pericol glo­bal.  Fiindcă, precum se ştie, orice calamitate naturală – inundaţii, secetă, uragane – până la urmă, loveşte în om. Adică, efectele negative ale fenomenelor naturale îl fac pe acesta mai vulnerabil la locul de muncă, în condiţiile vie­ţii cotidiene.

Drept urmare a înrăutăţirii condiţiilor cli­materice, se adânceşte sărăcia în lume, se pi­erd locuri de muncă.

De aceea, a fost adoptat un plan de acţiuni în acest domeniu, valabil pentru toate ţările membre OIM. De exemplu, se insistă pentru dezvoltarea dialogului social, drept un factor eficient pentru concentrarea atenţiei asupra calităţii serviciilor medicale, educaţiei, apli­cării programelor educaţionale de prevenire a poluării mediului înconjurător.  Urmează să fie aplicate utilaje avansate, tehnologii per­formante pentru a opri emisiile de substan­ţe toxice în atmosferă. În susţinerea acestor măsuri s-au pronunţat mai mulţi miniştri, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor din mai multe ţări.

 

Ocuparea informală ameninţă economia

 

Un alt subiect discutat cu multă vervă de către participanţii la cea de-a 104-a sesiune a Conferinței Internaţionale a Muncii vizea­ză tranziţia de la economia informală la cea formală. Ar fi de amintit cu acest prilej că, în ultimii doi ani, la nivel global, s-a discutat în­delung şi aprofundat despre acest fenomen. Astfel, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a participat la mai multe semi­nare internaţionale, mese rotunde organiza­te în diferite ţări, care ţinteau  diminuarea  „muncii la negru”, a plăţii salariilor „în plic”, fenomene ce reprezintă un factor de deze­chilibrare a economiei şi care este prezent, practic, în toate ţările lumii. Ar fi de precizat că ocuparea informală se ridică la aproxima­tiv 50 la sută din economia mondială, aproa­pe ca în Republica Moldova, iar pe unele continente, precum Africa, depăşeşte 90%. De aceea, participanţii la cea  de-a 104-a se­siune a Conferinței Internaţionale a Muncii au luat o decizie prin care s-a recomandat ca subiectul tranziţiei de la economia informală la cea formală să fie discutat la nivelul comi­siilor tripartite pentru consultări şi negocieri colective, să se adopte planuri de acţiuni în conformitate cu specificul fiecărei ţări.

 

Milioane de copii execută munci de sclav

 

Munca forţată a copiilor şi măsurile de prevenire, de combatere a acestui fenomen a fost un alt subiect major discutat la cea de-a 104-a sesiune a Conferinței Internaţionale a Muncii. În acest context, s-a invocat că mi­lioane de copii de pe planetă sunt impuşi să lucreze în condiţii dure de muncă, precum că­ratul mărfurilor grele, săpatul în minele sub­terane etc. În multe cazuri, copiii execută lu­crări anevoioase fără a fi siliţi de către cineva, pentru a-şi ajuta părinţii să câştige mai mulţi bani, îndeosebi în Africa, America Latină. Dar se mai întâmplă ca aceştia să fie folosiţi la munci grele, în condiţii dăunătoare, în sec­torul agricol, mai ales în toiul verii, chiar şi în ţări mai „civilizate”, precum Republica Mol­dova.

De aceea, mulţi participanţi, dar şi invitaţi, precum preşedintele Franţei, preşedintele statului Panama şi un laureat al Premiului Nobel, s-au pronunţat pentru excluderea co­piilor din sfera muncilor grele. Astfel încât aceştia să ţină în mâini cartea, dar nu târnăco­pul sau sapa, să fie incluşi plenar în sistemele de educaţie ale ţării lor. Toate statele lumii au fost îndemnate să facă tot posibilul pentru a le asigura copiilor dreptul la sănătate, la viaţă, să fie scutiţi de exploatarea prin muncă.

De altminteri, multe dintre subiectele abordate în cadrul celei de-a 104-a sesiuni a Conferinței Internaţionale a Muncii au mul­tiple tangenţe cu realităţile ţării noastre. Aşa că recomandările, deciziile adoptate în cadrul acestui for global ne obligă şi pe noi să între­prindem măsuri radicale pentru a asigura un viitor sigur ţării noastre.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi