25 iulie 2024
Chisinau
Vocea femeii

“GirlsGoIT”, proiectul prin care fetele au cucerit tehnologiile informaţionale

Loading
Vocea femeii “GirlsGoIT”, proiectul prin care fetele au cucerit tehnologiile informaţionale

35 de tinere din șapte localități ale țării au învățat să dezvolte aplicații mo­bile în cadrul proiectului „GirlsGoIT” Bootcamp.

Una dintre acestea este şi Cris­tina Voroneanu, studentă în anul trei la Universitatea de Stat din Moldova (USM), Facultatea Re­laţii Internaţionale. În una din zile, tânăra naviga pe internet şi a citit anunţul despre acest proiect. „Limita de vârstă era de 20 de ani – exact cât am eu. Atunci m-am gândit că poate e ultima şansă a mea şi trebuie să aplic. A fost o selecţie riguroasă, dar am reuşit. Aici, nu pur şi simplu am învăţat, dar am creat. Și atunci când ai o anumită viziune şi lucrezi pentru ea, apare şi entuziasmul”, ne spu­ne Cristina.

Mai mult, tânăra susţine că acest program i-a permis să fie mai încrezută în sine şi a obţinut abilităţile necesare să rezolve de una singură problemele din do­meniul IT. „M-a învăţat că eu pot să dezvolt orice afacere pe care o doresc, pentru că pot face aceas­ta din punct de vedere tehnic. Şi cred că aceasta pe viitor îmi va da curajul necesar să încep o afacere proprie”, susţine tânăra.

 

Fără stereotipuri

Proiectul „GirlsGoIT” le-a ofe­rit tinerelor posibilitatea nu doar să-şi dezvolte competenţele di­gitale și de management, ci, de asemenea, și-a propus să reducă inegalitatea de gen în acest dome­niu.

„Proiectul este unul care va re­zolva această divizare artificială şi va atrage cât mai multe fete în domeniul tehnologiilor. Mai exis­tă, din păcate, aceste stereotipuri care deseori sunt programate în subconştientul nostru de mic co­pil. De exemplu, când alegem un cadou pentru un copil, pentru fete alegem o păpuşă, iar pentru un băiat – o maşină. Dar eu cred că deja societatea modernă încearcă să elimine aceste prejudecăţi şi cu trecerea timpului ele vor dispă­rea”, a spus Viorel Bostan, recto­rul Universităţii Tehnice a Mol­dovei (UTM) în cadrul Forumului Anual GirlsGoIT „Încurajarea Fe­telor în Utilizarea Tehnologiilor”, care a avut loc pe 18 iunie curent la Comrat.

„Cu siguranţă, nu am avut niciodată acest dubiu. Eu sunt convinsă că noi avem aceleaşi capacităţi, indiferent de faptul că suntem bărbaţi sau femei. Femei­le, de asemenea, pot să gândească logic, la fel cum şi bărbaţii pot să gândească creativ. Nu cred că ar trebuie să ne divizăm”, conchide Cristina Voroneanu.

 

Trei luni de instruire

Anul acesta, în cadrul progra­mului „GirlsGoIT” au fost instruite 35 de tinere din şapte zone ale Republicii Moldova. Este vorba de şapte echipe din Chişinău, Străşeni, Ungheni, Comrat, Ştefan Vodă, Sălcuţa şi Călăraşi. Timp de 12 săptămâni, fetele au aflat nou­tăţi din domeniul aplicaţiilor, au învăţat cum să le facă, şi-au dez­voltat abilităţile de lider, de ase­menea, au descoperit și modele feminine din domeniul startupurilor.

„GirlsGoIT” este un program comun lansat de TEKEDU, En­titatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova), Centrul de Guvernare Electroni­că, Novateca, Asociația Naţională a Companiilor Private din Dome­niul TIC (ATIC).

,,Am sprijinit de la bun început proiectul „GirlsGoIT”, pentru a încuraja fetele să studieze tehno­logiile informaționale. Problemele din zilele noastre sunt foarte com­plexe, iar fetele și femeile trebuie să cunoască domeniul tehnologi­ilor, pentru a lua parte la elabo­rarea soluțiilor locale, naționale și globale”, a spus Marina Vatav, specialist în comunicare în cadrul Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Fe­meilor (UN Women Moldova).

,,Acest proiect transmite şi un mesaj tinerelor: că există un pro­gram căruia  îi pasă de viitorul lor. Participantele în cadrul progra­mului ne-au demonstrat că au ca­pacităţi şi pot realiza multe lucruri. Acesta este doar începutul”, a spus managerul proiectului, Abayomi Ogundipe.

 

Premii pentru câştigători

În cadrul Forumului, tinerele din cele şapte echipe au prezen­tat şi rodul muncii lor – produ­sele dezvoltate în cadrul progra­mului: conceptul și pagina web a unei agenţii de evenimente, o platformă care dezvoltă cărți per­sonalizate cu poveşti, un website destinat tinerilor, un portal pen­tru promovarea meșterilor locali, o platformă web pentru vânzarea de costume tradiţionale și un site care oferă informații despre medi­camente.

Toate cele şapte echipe au fost premiate. Echipa din Ștefan Vodă a primit cele mai multe premii – un grant de 300 de euro pentru dez­voltarea aplicaţiei patlagina.md, care oferă informații despre me­dicamente. De asemenea, ele au obținut locuri de stagiu la o com­panie de tehnologii din Chișinău.

Programul GirlsGoIT Bootcamp nu ar fi fost posibil fără susținerea Departamentului de Stat al SUA, a Ambasadei Germaniei și Progra­mului Internațional al acestora pentru Drepturile Omului, Cen­trul Pro-Europa, Endava, Spark Research Labs, Atomate, Granat și Dreamups Innovation Campus.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate în articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand