25 iulie 2024
Chisinau
Cultura

Gheorghe Oprea transpune frumosul din suflet pe pânze

Loading
Cultura Gheorghe Oprea transpune frumosul din suflet pe pânze
Gheorghe Oprea

Foto: Ghenadie Zlatin

De Ziua Mondială a Culturii am mers într-un adevărat rai al obiectelor vechi. Pentru artistul plastic Gheorghe Oprea arta este izvor de lumină. Se gândeşte la picturile sale permanent: la cele pictate deja sau la ce are de gând să picteze. 

 

O încăpere ce aduce a tim­puri străvechi, decorată cu multe obiecte ale căror nume nu le mai cunosc contempo­ranii. O muzică lentă fredo­nată la un aparat de radio vechi. În această atmosferă am găsit atelierul maestrului de artă Gheorghe Oprea.

 

Pictură „Acvariumul”"

Foto: Ghenadie Zlatin

 

Multe lucruri din aceas­tă încăpere au fost luate din podul casei părinteşti. „Toa­te aceste obiecte au pentru mine o valoare sentimentală aparte. Multe aparţin spa­ţiului rustic de unde mi se trag rădăcinile”, povesteşte Gheorghe Oprea. Atelierul ai cărui pereţi se rup deja de greutatea exponatelor vechi de zeci sau chiar sute de ani, este locul de refugiu al ma­estrului. Multe din aceste exponate le-a adunat sin­gur, altele i-au fost dăruite, unele profesia l-a impus să le colecţioneze. Şi asta deoa­rece cel care le colecţionează este responsabil şi de secţia de expoziţii a Muzeului de Artă. Aici la muzeu, Ghe­orghe Oprea munceşte de 40 de ani. „Nu socot că este bine să-ţi schimbi foarte des locul de muncă. Da, am avut toată viaţa un salariu foar­te mic şi acum îl am. Chiar unii paznici au salarii mai mari ca mine. Dar ce să faci, asta este soarta oamenilor de artă. Frumosul şi creaţia cer sacrificii mari”, a menţionat artistul plastic. Se mai plân­ge de faptul că cifrele din facturile pentru serviciile co­munale sunt foarte mari, iar din marea-i pasiune pentru frumos, nu le poate achita. „Trebuie să muncim în alte părţi pentru salariu, pentru un trai decent. Din păcate, vocaţia şi pasiunea noastră suntem nevoiţi să o lăsăm pe locul secund”, se confesează Gheorghe Oprea.

 

g_cultura

O zi a culturii trebuie sărbătorită în fiece zi…

 

Ziua Mondială a Culturii l-a găsit perpetuând aceiaşi veşnică cultură. L-a găsit pictând. Pe lângă colecţia de lucruri antice, Gheorghe Oprea pictează. Acesta a practicat de-a lungul anilor o pictură în cheie realis­tă, iar de la vârsta de 60 de ani, face o pictură abstractă. „Abstracţionismul este ulti­ma oprire a artei plastice şi eu am hotărât să mă opresc aici. Chiar dacă societatea noastră este departe de arta veritabilă”, ne mărturiseş­te Gheorghe Oprea. Pune mult suflet atunci când pic­tează şi susţine că frumo­sului trebuie să-i dai timp. „ Primul tablou l-am pictat timp de doi ani, al doilea mi-a luat un an, restul deja mai puţin timp. Este necesar să mesteci o tonă de vopsea ca până la urmă să faci un tablou chiar şi în jumătate de oră”, se confesează pic­torul. Nu prea l-a bucurat sărbătoarea culturii fiindcă, spune artistul plastic, o zi a culturii trebuie sărbători­tă în fiece zi. „Noi suntem la un nivel înalt de calitate a culturii. Avem oameni ai culturii foarte puternici. Pă­cat însă că nu avem protecţie şi sprijinul necesar”, cu vădi­tă indignare ne povesteşte Gheorghe Oprea. „La noi arta este lăsată pe umerii ce­lui care o practică. Vrei să fii artist – fii, dar mai bine să nu fii”, a mai adăugat pictorul. Şi asta chiar dacă recunoaş­te că în ziua de azi un pictor are tot orizontul pentru a-şi exprima valorile sale cultu­rale. Gheorghe Oprea are în palmaresul său peste 300 de tablouri. A mai vândut din ele însă, zice artistul, că acum pictura nu se caută. „Sărăcia din ţara noastră nu permite oamenilor să-şi procure tablouri. Cu toate că în atelierele noastre zac opere de artă care vor cos­ta poate vreodată milioane. Pentru că nu sunt mai prejos decât picturile impresioniş­tilor francezi, de exemplu”, a subliniat Gheorghe Oprea. Că tot veni vorba mai sus despre Ziua Mondială a Cul­turii, maestrul plastic a în­demnat oligarhii Republicii Moldova să procure măcar câte un tablou celor dragi. „Eu înţeleg că nu toţi înţeleg pictura abstractă, dar mă­car oamenii bogaţi din ţara noastră ar putea să consulte vreun critic de artă care să le explice sensul profund al acestor lucrări”, a mai adău­gat Gheorghe Oprea.

 

atelier

Foto: Ghenadie Zlatin

 

Creează acolo unde locuieşte, astfel simte propriul univers

 

De mai bine de 15 ani, artistul plastic Gheorghe Oprea locuieşte în atelierul unde prind viaţă toate lu­crările sale. Şi nu este singur. Fiul său de cinci ani, George şi soţia sa Angela sunt alături de el în orice clipă. „Familia mea îmi dă puterea nece­sară de a crea frumosul, ei sunt inspiraţia mea”, se con­fesează maestrul. Mai mult, acesta spune că pentru un pictor nu există o locuinţă mai bună decât propriul ate­lier. „Toată viaţa am emigrat dintr-un atelier în altul, până am ajuns aici”, menţionează Gheorghe Oprea. Conşti­entă însă de unele aspecte, familia lui Gheorghe Oprea se va muta în curând într-un apartament. Chiar şi aşa, Gheorghe Oprea spune că este mai mult decât convins că fiului său Georgel nicăieri nu îi va fi mai bine ca în ate­lierul tatălui. Şi asta deoarece George cel mic, ştie deja să joace culorile pe hârtie chiar la măsuţa unde pictează ta­tăl său. „Uneori strâng tot ce este în jurul său şi îi las doar acuarela şi hârtia, că de altfel îmi pictează tot laolaltă”, ne povesteşte pictorul. În ate­lierul domnului Oprea mai găsim şi o impresionantă bibliotecă de cărţi, toate de artă plastică. „Am început să le achiziţionez când s-a des­trămat Uniunea Sovietică. Le-am analizat şi studiat pe toate. Mereu am tins să cu­nosc tacticile de pictură a ar­tiştilor de peste hotarele ţării noastre”, a menţionat maes­trul. Mai mult, creaţiile unor artişti plastici europeni l-au inspirat. Gheorghe Oprea nu se dedică doar eului personal şi lucrărilor sale. Aşa se face că în calitatea sa de maestru în arte, artist plastic şi muze­ograf, prin efortul dumnea­lui, o parte considerabilă din opera membrilor Uniunii Artiştilor Plastici de ieri şi de azi a fost pusă în valoare în oraşul Chişinău, prin ex­poziţii ambulante, în diverse localităţi ale R. Moldova, dar şi peste hotarele acesteia.

 

Gheorge Oprea

Foto: Ghenadie Zlatin

 

Săptămânalul „Vocea po­porului” felicită toţi oa­menii culturii din ţara noastră, dorindu-le mul­tă inspiraţie şi culoare în viaţa lor artistică.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand