20 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Garanțiile principale ale salariaților în caz de deplasare în interes de serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Garanțiile principale ale salariaților în caz de deplasare în interes de serviciu
Garanțiile principale ale salariaților în caz de deplasare în interes de serviciu
kitchendecor.club

Unii salariați de la întreprinderea noastră, sunt delegați în deplasări de serviciu. Deseori, zilele plecării și re­venirii din deplasare, coincid cu zilele de sâmbătă și duminică. Vă rog să ne spuneți ce garanții au salariații în asemenea situații și dacă se menține sau nu, salariul pentru zilele de plecare/revenire în cazul când acestea coincid cu cele de repaus săptămânal sau de sărbătoa­re nelucrătoare?

Adrian Salagor, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Garanțiile principale ale salariaților în caz de deplasare în interes de serviciu  

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Prin deplasare în interes de serviciu, potrivit alin. (1) al art. 174 din Codul muncii (CM), se înțelege delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) angajatorului, pe un anu­mit termen, pentru executarea obligațiilor de muncă în afara locu­lui de lucru permanent.

Garanțiile principale ale salariaților, în caz de deplasare în interes de serviciu sunt specificate în art. 175 din CM. Și anume, salariaților deplasați în interes de serviciu li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu, precum și compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu.

În cazul deplasării în interes de serviciu, angajatorul este obli­gat să compenseze salariatului: cheltuielile de călătorie tur-retur; cheltuielile de cazare; diurna; alte cheltuieli ce țin de deplasare. Modul și mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasările în interes de serviciu în conformitate cu alin. (2) al art. 176 din CM, se aprobă de Guvern. Același articol din CM dispune că, unitățile cu autonomie financiară pot stabili în contractul colectiv de muncă mărimi sporite ale acestor compensații.

Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova (pct. 12), aprobat prin Hotărârea Guvernu­lui nr. 10/2012 (în continuare – Regulament) stabilește că asupra salariaților aflați în deplasare se extinde regimul timpului de lucru și de odihnă al acelor entități în care ei sunt delegați.

La întoarcerea din deplasare, în locul zilelor de odihnă nefolosi­te în timpul deplasării, acestora nu li se acordă alte zile de odihnă. Dacă salariatul este delegat pentru a lucra și în zilele de odihnă sau sărbătoare, compensarea pentru lucrul în aceste zile se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care, conform ordinului conducătorului, salariatul pleacă în deplasare în zi de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, la întoarcerea din deplasare acestuia i se acordă, în modul stabilit, o altă zi de odihnă.

Totodată, pct.13 din Regulament stipulează că salariatului de­legat în interes de serviciu i se păstrează locul de muncă (funcția) și salariul mediu pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum, conform prevederilor articolului 175 din CM.

Așadar, cele menționate mai sus permit să constatăm că, în ca­zul în care salariații  întreprinderii respective sânt trimiși în depla­sare în interes de serviciu conform art. 70 din CM, iar zilele plecării lor în deplasare conform ordinului angajatorului coincid cu zilele de sâmbătă sau duminică (art.109 alin.(1) din CM) ori cu zilele de sărbătoare nelucrătoare (art.111 alin.(1) din CM), atunci acestora la întoarcerea din deplasare li se acordă, în modul stabilit (de art.158 alin.(2) din CM), alte zile de odihnă.

La rândul său, din cuprinsul art.158 alin.(2) CM rezultă că la ce­rerea scrisă a salariatului care a plecat în deplasare conform ordi­nului angajatorului în zi de sâmbătă și/sau duminică ori de sărbă­toare nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.

În cazul când zilele de revenire (sosire) ale salariatului din de­plasare la locurile lor de muncă coincid cu zilele de odihnă și/sau de sărbătoare – dispozițiile pct.12 și 13 din Regulament nu prevăd expres acordarea la întoarcerea lor din deplasare a altor zile de odihnă sau menținerea salariului mediu pe durata respectivelor zile nelucrătoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și