24 ianuarie 2022
Chisinau
Varia

Gala Studenților Laureați 2021. Aurel Popovici: „Sistemul de sănătate din Republica Moldova are viitor”

Loading
Varia Gala Studenților Laureați 2021. Aurel Popovici: „Sistemul de sănătate din Republica Moldova are viitor”
Gala Studenților Laureați 2021. Aurel Popovici: „Sistemul de sănătate din Republica Moldova are viitor”
usmf.md

Luna decembrie este momentul po­trivit pentru a face bilanțul anului care ne părăsește. Și deoarece tine­rii sunt viitorul țării, evident, ei sunt și al sindicatelor. Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, a parti­cipat la Gala Studenților Laureați 2021. În cadrul evenimentului au fost premiați cei mai activi studenți de la toate facultățile Universității de Stat de Medicină şi Farmacie„Nicolae Testemiţanu”, inclusiv la categoria „Sindicatul Sănătatea”.

„Anul trecut nu s-a reușit organizarea acestui eveniment important din cauza pan­demiei. Acest virus a adus multe proble­me pentru întreaga societate, dar îndeo­sebi pentru sistemul de sănătate. Ne-a adus incertitudine, ne-a adus durere. Dar siste­mul de sănătate a făcut față acestor proble­me. Acest lucru nu se datorează doar lucră­torilor medicali din țara noastră, ci și dvs., studenților și rezidenților”, a menționat Aurel Popovici. Apoi, liderul sindical și-a amintit de primele luni ale pandemiei, în care studenții de la medicină au demonstrat, fără a fi siliți de nimeni, că sunt parte a siste­mului de sănătate.

„Ați fost cei care în clipele grele, când în Republica Moldova nu exista echipament, ați participat la confecționarea vizierelor, a măștilor. Ulterior, ați luptat cot la cot cu colegii medici pentru salvarea de vieți omenești. Ați fost niște eroi”, a spus emoționat Aurel Popovici. „Pot afirma cu certitudine că sis­temul de sănătate are viitor”, a concluzionat președintele FSSM.

Apoi liderul sindical și-a exprimat speranța ca acești studenți după absolvire vor avea dorința să lucreze acasă, să nu fie tentați să plece peste hotare.

Gala Studenților Laureați 2021. Aurel Popovici: „Sistemul de sănătate din Republica Moldova are viitor”

usmf.md

Gala Studenților Laureați este organizată anual de către Universitatea de Stat de Me­dicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și ASRM – Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină din Moldova USMF pentru a-i aprecia pe tinerii studenți.

La finele anului 2021, FSSM a mai avut un eveniment important. Miercuri, 22 decem­brie, s-au întrunit în ședință membrii Biroului Executiv și ai Comisiei de Cenzori.

În conformitate cu ordinea de zi apro­bată, sindicaliștii au discutat despre propu­nerile Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru includerea în proiectul Planului de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru anul 2022, precum și în cel al Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel de ramură) în domeniul sănătății.

Totodată, a fost prezentată nota informa­tivă privind elaborarea proiectului Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025.

La finalul întrunirii, președintele FSSM, Aurel Popovici a înmânat medalia Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova președintelui Comitetului Sindical din cadrul Mi­nisterului Sănătății, Diana Noroc. Distincția a fost oferită în semn de recunoștință pentru contribuția adusă la consolidarea și dezvolta­rea sistemului de sănătate, precum și pentru activitatea de promovare a principiilor sindi­calismului democratic.

De asemenea, prin decizia membrilor Bi­roului Executiv, de comun acord cu membrii Comisiei de Cenzori, în cadrul întrunirii a fost decorat cu distincția supremă – medalia Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova – liderul mișcării sindicale din sistemul de să­nătate, Aurel Popovici.

Președintele FSSM a exprimat celor prezenți respectul și gratitudinea pentru munca asiduă cu care aceștia contribuie la bunăstarea și sănătatea întregii țări și le-a adresat sincere felicitări cu ocazia frumoase­lor sărbători de iarnă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya