13 iulie 2024
Chisinau
Social

„Gagauz–Gaz”, întreprinderea unde există dialog social eficient dintre administraţie şi sindicate

Loading
Social „Gagauz–Gaz”, întreprinderea unde există dialog social eficient dintre administraţie şi sindicate
„Gagauz–Gaz”, întreprinderea unde există dialog social eficient dintre administraţie şi sindicate

gagauz-gaz

 

Întreprinderile de gaze sunt printre puţinele din ţară unde salariaţii sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă, iar aceasta se datorează şi unui dialog eficient dintre sindicate şi administraţie. În mai anul curent, cei 145 de an­gajaţi ai filialei „Comrat – Gaz” vor activa într-o clădire nouă, modernă, cu trei etaje. Edificiul este dotat şi cu sală de sport. Ana Bejenar, directoarea „Comrat–Gaz”, a precizat că reparaţia clădirii a început acum cinci ani, iar în acest scop SA „Moldova–Gaz” a alocat circa 24 mln. de lei. 

 

Angajaţii SRL „Gagauz–Gaz” primesc suplimentar trei salarii pe an 

 

Dmitri Doicov, preşedintele comitetului sindical de la „Comrat–Gaz”, spune că toţi cei 145 de angajaţi ai întreprinderii sunt membri de sindicat. „În ultimii trei ani, s-au angajat la serviciu 15 tineri specialişti, care au o vârstă de până la 30 de ani. Nu avem fluctuaţie de cadre. Salariul mediu al angajaţilor „Comrat–Gaz” constituie 3,5–4 mii de lei. Administraţia întreprinderii sus­ţine sindicatele, promovăm un mod de viaţă sănătos, organizăm spartachiade de două ori pe an, iar cei mai buni sportivi repre­zintă întreprinderea la competiţiile sporti­ve organizate de „Moldova–Gaz”. Salariaţii primesc echipament individual de protec­ţie pentru perioada caldă a anului, o dată pe an, iar pentru sezonul rece – o dată în doi ani. Totodată, ei beneficiază gratuit şi de lapte, pentru condiţii nocive de muncă. Copiii angajaţilor au posibilitatea să obțină gratuit din partea sindicatelor bilete la ta­bere de odihnă, în perioada estivală”, a pre­cizat Dmitri Doicov.

Gheorghi Efteni, preşedintele comite­tului sindical de la SRL „Gagauz–Gaz”, a menţionat că, drept rezultat al negocierilor sindicatelor de ramură cu administraţia în­treprinderii, de Ziua lucrătorului din sfera gaze, care se sărbătoreşte în prima dumini­că a lunii septembrie, angajaţii de la com­panie primesc suplimentar încă un salariu. Totodată, anual, un salariu se alocă pentru tratament sau reabilitare. O primă egală cu mărimea unui salariu tarifar se plăteşte de hramul oraşului. La diferite sărbători, cum ar fi Paştele sau Crăciunul, administraţia alocă prime în mărime de 50 la sută din salariul tarifar. În total, la „Găgăuz–Gaz” muncesc peste 430 de persoane, între care lăcătuşi, controlori, şoferi, muncitori de alte profesii. Toţi salariaţii de la întreprin­dere sunt membri de sindicat. „Ne străduim să adăugăm în Convenţia colectivă la nivel de ramură propuneri privind majorarea salariului. În cazul decesului unei rude, an­gajatul are dreptul să îşi ia trei zile libere, care sunt plătite. Două zile libere în care se achită salariul se oferă în cazul în care în familie se naşte un copil. Administraţia achită transportul pentru plecarea copii­lor angajaţilor în diferite excursii. În anul 2015, au fost alocate 18 bilete pentru odih­na de vară a copiilor. Angajaţii de rând au o încăpere – bază de producere, în timp ce administraţia arendează o încăpere în apro­piere de Primăria oraşului Comrat. O ast­fel de situaţie va fi până în luna mai, când va fi dată în folosință noua clădire a filialei „Comrat–Gaz”.

 

Unii angajaţi activează cu jumătate de normă, dar și-au păstrat funcția

 

Oleg Kaikî, directorul „Gagauz–Gaz” cu sediul în oraşul Ceadâr–Lunga, a comuni­cat că face tot posibilul pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă. „A fost reparată o sală de sport a întreprinderii, iar în acest sens administraţia a alocat circa 30 de mii de lei pentru procurarea echipamentului spor­tiv. Totodată, au fost dotate trei cabine de duş. Lucrări similare s-au efectuat şi la fi­liala noastră de la Vulcăneşti. A fost procu­rată mobilă nouă. În anul 2015, comitetul sindical şi administraţia „Gagauz–Gaz” au organizat competiţii sportive pe teritoriul taberei de odihnă din satul Congaz. Filia­lele „Gagauz–Gaz” de la Ceadâr–Lunga şi Vulcăneşti dispun de laboratoare moderne pentru verificarea contoarelor”.

Margareta Strestian, preşedinta Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a menţionat că trei tineri din servicii gaze participă în anul curent la o şcoală a proiectelor, unde sunt instruiți de colegi austrieci să elabore­ze anumite proiecte. În cadrul proiectului, au fost antrenați tineri de la „Floreşti Gaz”, „Ialoveni Gaz” şi organizaţia similară de la Ştefan Vodă. „Federaţia noastră are prevă­zute mijloace financiare pentru susţinerea acestui proiect, precum şi pentru alte acţi­uni ale tinerilor. Apreciem mult faptul că nu aţi recurs la reducerea efectivului, datorită faptului că între sindicate şi administraţie există un dialog social eficient”, a specificat Margareta Strestian.

În acelaşi timp, Oleg Kaikî a spus că „unele persoane au fost nevoite să activeze cu jumătate de normă, dar nu i-am disponi­bilizat, pentru că nu e atât de uşor să găseşti un loc de muncă”.

Gheorghi Efteni a adăugat că, la propu­nerea angajaţilor, sindicatele, în comun cu administraţia, au creat, la filialele „Ga­gauz–Gaz” de la Comrat, Ceadâr–Lunga şi Vulcăneşti, săli de antrenamente. La sediul central al „Gagauz–Gaz” a fost amenajat şi un teren de volei.

Olga Şişkova, preşedinta Organizaţiei de Tineret din cadrul SA „Gagauz–Gaz”, a re­latat că organizaţia sindicală va organiza în viitorul apropiat pentru copiii angajaţilor o excursie la Grădina Zoologică din Chişinău. Şişkova spune că, spre deosebire de alte în­treprinderi, „Gagauz–Gaz” are un număr mare de tineri – circa o treime din numă­rul total al salariaţilor. „Tinerii sunt foarte activi, în primăvara curentă au sădit 500 de copaci la Ceadâr–Lunga”. Mulţi tineri de la sate care vin să muncească la oraş nu au unde locui, astfel sunt nevoiţi să cheltu­iască o parte din salariu pentru închirierea spaţiului locativ. Din păcate, în Republica Moldova nu există un program social pen­tru susţinerea tinerilor. O bună parte a an­gajaţilor primesc pentru condiţii nocive de muncă 0,5 litri de lapte pe zi, iar vara – şi apă minerală, lunar li se distribuie gratis să­pun şi detergenţi”.

Vladimir Bleţa, directorul filialei „Vulcă­neşti-Gaz”, a relevat că în fiecare an se alocă mijloace financiare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. „Ne străduim să res­pectăm prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Acum un an, a fost amenajată o odaie, unde salariaţii „Vul­căneşti–Gaz” pot lua masa”.

Vasilisa Velixar, operator la Centrul unic de lucru cu consumatorii de gaze din cadrul „Vulcăneşti–Gaz”, a menţionat că lucrează la întreprinderea respectivă de 33 de ani. „Nu am plecat niciodată peste hotare, aşa cum o fac unii, pentru că acasă e cel mai bine. Vladimir Bleţa activează în funcţia de director al „Vulcăneşti–  Gaz” deja de 20 de ani, ştie să găsească limbaj comun cu oame­nii şi este receptiv la toate problemele an­gajaţilor”.

La finele deplasării, Margareta Strestian a informat angajaţii că sindicatele organi­zează pentru membrii de sindicat cursuri de instruire la locul de muncă. Totodată, liderul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energe­tice a amintit că toţi angajaţii de la „Gaga­uz–Gaz”, fiind membri de sindicat, pot să facă gratuit investigaţii medicale la Centrul de diagnostic din cadrul Institutului Muncii al Sindicatelor. „Aveţi nevoie doar de bilet de trimitere de la medicul de familie, iar administraţia întreprinderii ar fi bine să vă asigure cu transport”, a conchis Margareta Strestian.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand