19 iulie 2024
Chisinau
Social

FSEȘ, consecventă în revendicarea de a majora salariile profesorilor

Loading
Social FSEȘ, consecventă în revendicarea de a majora salariile profesorilor
FSEȘ, consecventă în revendicarea de a majora salariile profesorilor
theodysseyonline.com

Miercuri, în conformitate cu agen­da comună MEC – FSEȘ, a avut loc ședința Comisiei Bipartite de nego­cieri și consultări colective (nivel ramural). În debutul ședinței, Ghe­nadie Donos, președintele FSEȘ, a reiterat revendicările înaintate de către sindicat, punând accent pe necesitatea modificării și com­pletării cadrului legal aferent ma­jorării veniturilor salariaților din ramura Educației și Cercetării. Ar­gumentul principal rezidă în nece­sitatea motivării salariale, crearea unor condiții de muncă inofensive, a unui mediu psiho-emoțional fa­vorabil, ceea ce ar face profesia de pedagog mai atractivă.

Ministrul Dan Perciun a a fost de acord, în principiu, cu revendicările sindicaliștilor și a promis că guvernarea va face tot ce e în puteri, dar a remarcat că trebuie să por­nim de la realitățile economice pe care le avem.

Membrii Comisiei din partea FSEȘ au insistat în special asupra soluționării pri­mei revendicări – majorarea salariului mediu din educație până la nivelul salariului mediu din economia națională. În prezent, conform datelor BNS, această proporție exprimată în cifre este următoa­rea: salariul mediu în economia națională în primul trimestru din 2024 constituie 13.818,53 lei, iar în învățământ – 10.932,5 lei.

facebook.com

Sindicaliștii au accentuat necesitatea realizării unor modificări din Legea 270 ce țin de revizuirea unor clase salariale. La ora actuală, un șir de funcții sunt re­tribuite conform clasei de salarizare 52. S-a solicitat în regim de urgență majora­rea claselor de salarizare pentru funcțiile didactice de metodist în învățământul ge­neral și în învățământul profesional tehnic; conducător muzical (educația timpurie); conducător de cerc (învățământul pri­mar, gimnazial, liceal, special, extrașcolar, profesional tehnic); conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, regizor, antrenor-instructor, antrenor (învățământ de arte și sport).

Prin susținerea acestei propuneri, se va restabili corectitudinea retribuirii mun­cii în raport cu studiile, conform art. 132 din Codul educației, art. 3 și 12 din Legea 270/2018. Totodată, se va elimina discri­minarea în retribuirea muncii cadrelor di­dactice, precum și se va ține cont de Legea privind sistemul unitar de salarizare în sec­torul bugetar nr. 270/2018.

 

Inițiativa de a combate violența în școală

Membrii Comisiei au trecut în revis­tă și unele realizări privind inițiativa FSEȘ de a combate violența în școală, în spe­cial, împotriva cadrelor didactice și a al­tor angajați din instituțiile educaționale. Această inițiativă  a găsit susținere depli­nă din partea Ministerului Educației, prin finalizarea proiectului de modificare a Co­dului Educației, Codului Contravențional (votat în două lecturi în Parlament) pentru protecția cadrelor didactice, prin lege, la locul de muncă.

În cadrul ședinței au fost discutate o serie de probleme ce țin de calitatea educației, revizuirea rețelelor școlare, corecti­tudinea repartizării cadrelor didactice în mediul rural comparativ cu cel urban ș. a.

În final, s-a convenit asupra convocării unei ședințe de lucru a activului sindical re­publican cu ministrul Dan Perciun, în luna august, în ajunul noului an școlar 2024-2025.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand