26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Forumul „Tinerii și lumea muncii”, un pas important în informarea viitorilor angajați

Loading
Social Forumul „Tinerii și lumea muncii”, un pas important în informarea viitorilor angajați
Forumul „Tinerii și lumea muncii”, un pas important în informarea viitorilor angajați
Vocea poporului

„Locuri de muncă și salarii decen­te pentru tinerii din Republica Mol­dova. Spuneți nu achitării salariilor „în plic”, evaziunea fiscală este în defavoarea oricărui angajat. CNSM luptă în continuare cu economia informală. Aproape fiecare a pa­tra persoană activează informal, iar veniturile ratate la bugetul de stat ajung la 15 miliarde de lei”. Afirmații în acest sens a făcut Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a CNSM cu genericul „Ti­nerii și lumea muncii”, care a ajuns la a X-a ediție. De asemenea, lide­rul sindical i-a îndemnat pe tineri să fie activi, pentru că ei sunt viitorul țării.

Evenimentul, care a avut loc în zilele de 8 și 9 septembrie, a reunit,  în incinta Casei de odihnă și recuperare „Perlele Nistru­lui” din Vadul lui Vodă,  peste 80 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai sindicatelor național-ramurale.

Scopul general al forumului este de a spori nivelul de informare în rândul tine­rilor cu privire la drepturile muncii, sociale și economice. În același timp, activitatea are mai multe obiective: creșterea gra­dului de participare a tinerilor la disemi­narea informațiilor despre drepturile lor în lumea muncii; contribuția la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii prin furnizarea de informații privind drep­turile lor ca viitori angajați.

Intenția organizatorilor a fost de a aju­ta factorii de decizie să recunoască nevo­ia de a pregăti tinerii pentru piața muncii din perspectiva drepturilor și obligațiilor angajaților; să inspire tinerii să se alăture sindicatelor și să consolideze comunitatea tineretului, membri de sindicat, la toate ni­velurile.

La deschiderea forumului au partici­pat reprezentanți ai conducerii CNSM, ai Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și ai Platformei Societății Civile UE – Republica Moldova, formatori sindicali, inclusiv colegi de la CNS „Cartel ALFA” din România, care au fost prezenți online.

În discursul său, Igor Zubcu a menționat activitățile mișcării sindicale din peri­oada anterioară și a dezvăluit câteva priori-tăți în promovarea drepturilor tinerilor.

Președintele CNSM a relevat că este nevoie de mai multe acțiuni la nivel național pentru a integra mai bine tinerii pe piața muncii prin campanii de formare și conștientizare a drepturilor lor pe piața muncii. În acest context, liderul sindical a subliniat importanța negocierii și încheierii la nivel național a Convenției colective care vizează asigurarea protecției social-econo­mice a tinerilor din Republica Moldova.

Igor Zubcu îi îndeamnă pe tineri să folosească în mod activ aplicația mobilă „Drepturile salariaților!”, lansată de CNSM cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii în 2022. Aici, utilizatorii pot obține informații utile despre legislația muncii, despre activitățile sindicatelor și îi ajută să învețe cum să raporteze abuzurile an­gajatorului sau încălcări ale legislației muncii.

Gheorghe Buruiană, președintele Comi­siei de Tineret a CNSM, a salutat reluarea acestui forum după întrerupere din cauza pandemiei de coronavirus și a spus că sunt mulți tineri dispuși să participe la dezvol­tarea mișcării sindicale naționale la nivel de ramură. Astfel de activități contribuie la consolidarea coeziunii sindicale a tine­rilor și promovează dezvoltarea personală și profesională, a menționat liderul sindical al tinerilor.

 

Măsuri de sprijin pentru tinerii NEET

Violeta Vrabie, coordonatoare de  pro­iect din cadrul OIM, care a participat la acest eveniment, a prezentat situația și perspec­tivele de angajare ale tinerilor din întrea­ga lume, situația tinerilor NEET (categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațio-nal sau de formare) din UE și Republica Moldova, provocările cu care se confruntă tinerii NEET și măsurile de sprijin pentru tinerii NEET. Implementarea la nivel națio-nal este necesară, pentru a facilita integra­rea mai ușoară a tinerilor pe piața muncii.

Agenda forumului a inclus o serie de activități interactive, discuții și lucru în grup. Împreună cu formatorii, participanții au discutat subiecte precum dreptul mun­cii, contractele individuale de muncă, sis­temele de asigurări sociale, programul de lucru și perioadele de odihnă, salariile, se­curitatea și sănătatea în muncă, provocările pieței muncii și drepturile tinerilor. Tinerii sindicaliști au avut posibilitatea de a face schimb de experiență și de a-și împărtăși cunoștințele.

De asemenea, participanții au făcut re­comandări menite să îmbunătățească inte­grarea tinerilor pe piața muncii. Este vorba de includerea în programele de învățământ de la toate ciclurile de studii a modulelor ce vizează pregătirea pentru piața muncii în calitate de angajat, fapt care ar contri­bui la diminuarea angajărilor fără contract de muncă. Al doilea aspect vizează imple­mentarea măsurilor de susținere a tinerilor în perioada de la primă angajare, în calitate de tânăr specialist pentru toate ramurile, precum și actualizarea acestor facilități și garanții în funcție de situația pe piața muncii.

Totodată, participanții la forum au venit cu propuneri de sporire a atractivității an­gajării tinerilor pentru angajatori, inclusiv măsuri de relaxare fiscală pentru agenții economici care reușesc să angajeze tineri în primul an după instruire.

Precizăm că Forumul X a fost organi­zat de către Comisia de Tineret a CNSM, cu susținerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, cu implicarea centrelor sindicale național-ramurale, a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pentru a contribui la implementarea Stra­tegiei CNSM pentru anii 2022-2027, cu accent pe compartimentul VIII, „Strategii pentru tineret”.

Potrivit Biroului Național de Statistică, tinerii reprezintă circa un sfert din popu-lația țării. Iar în ultimii 10 ani, ponde­rea tinerilor de vârstă universitară care pleacă peste hotare a crescut cu peste20 la sută.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand