8 august 2022
Chisinau
Social

Fortificarea organizațiilor primare va eficientiza activitatea sindicală

Loading
Social Fortificarea organizațiilor primare va eficientiza activitatea sindicală
Fortificarea organizațiilor primare va eficientiza activitatea sindicală
Vocea poporului

Din păcate, instituirea stării de urgență în țară, ca urmare a agra­vării situației epidemiologice, a dat peste cap campania de dare de seamă şi alegeri din cadrul Federa­ţiei Sindicatelor din Domeniile Co­operaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „MOLDSIND­COOPCOMERŢ”. În situația de forță majoră creată, conducerea Federației s-a văzut nevoită să reprogra­meze multe dintre evenimentele planificate.

Dar chiar și așa, după ce a fost desfășurată o bună parte dintre adunările în cauză, dincolo de rapoartele prezentate, am remarcat cele mai importante, cele mai actuale probleme care îi frământă pe angajați, membri de sindicat, din sfe­ra cooperației de consum, a comerțului și antreprenoriatului din țara noastră, ce urmează a fi depășite chiar și după consu­marea stării de urgență.

Astfel, aproape în cadrul tuturor adu­nărilor s-a pledat în favoarea măsurilor susținute, comune care urmează a fi rea­lizate de către angajatori și organizațiile sindicale primare pentru asigurarea unităților economice cu personalul nece­sar, instruit. Or, în toate aceste dome­nii se atestă un deficit acut de lucrători calificați. La nivelul conducerii Federației „MOLDSINDCOOPCOMERȚ” conștienti-zăm că deficitul de personal calificat este determinat atât de plecarea unei bune părţi a populaţiei apte de muncă în stră­inătate, cât şi de faptul că multe dintre meseriile şi profesiile însușite în şcolile profesionale din țară nu mai sunt atât de atractive pentru tinerii noștri. Nici chiar nivelul de instruire din ultimii ani în insti­tuţiile de învăţământ superior şi în cole­giile din țară, unde sunt pregătiți cei mai mulţi specialişti, nu mai corespund criterii­lor exigente, reale ale economiei.

 

Liderii sindicali propun soluții judicioase de reducere a deficitului de muncitori calificaţi

 

În viziunea mea, o altă cauză distinctă a deficitului de lucrători calificați la în­treprinderile din cooperația de consum, comerț și antrepenoriat ţine de nivelul scă­zut al salariului ridicat de către angajați. În consecință, de cele mai multe ori, potenţi­alii lucrători sunt în căutarea permanentă a unui loc de muncă mai bine plătit pentru a-şi putea întreţine familia.

Tocmai pentru a evita deficitul de per­sonal, liderii sindicali pledează pentru sporirea eficienţei activității de angajare, care presupune nu doar metode de re­crutare propriu-zise, ci şi alte aspecte ce trebuie luate în consideraţie de către an­gajator, precum reputaţia la nivel naţional sau local a unității economice, nivelul de salarizare aplicat, avantajele nesalariale şi condiţiile de muncă, siguranţa locului de lucru, posibilităţile de continuare a studii­lor şi a formării profesionale, perspectivele de dezvoltare a carierei etc.

O altă modalitate ce ar contribui la eli­minarea deficitului de lucrători calificați o constituie alocarea de către angajatori a mijloacelor financiare necesare pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale ale propriilor angajaţi. Însă, după cum dovedește realitatea, invesțiile cu această destinație sunt mereu insufici­ente. Cauzele sunt cele mai diverse: situa­ţia financiară dificilă a întreprinderii, orien­tarea mijloacelor bănești spre alte domenii de activitate mai puțin importante pentru instruirea personalului, lipsa de dorinţă a patronului de a investi în instruirea profe­sională continuă.

Un alt aspect dominant abordat în ca­drul adunărilor de dare de seamă și ale­geri ţine de respectarea şi interpretarea legislaţiei muncii. În linii mari, s-ar putea afirma că se atestă o atitudine loială faţă de activitatea organizațiilor sindicale pri­mare. Acestea sunt implicate, prin colabo­rare cu administraţiile întreprinderilor, la elaborarea deciziilor ce vizează raporturile de muncă.

Însă, pe alocuri, se remarcă o atitu­dine rezervată față de liderii sindicali. Organizațiile sindicale primare activea­ză în condiţii nefavorabile. Drept urma­re, sunt încălcate normele legale care țin de respectarea contractului individual de muncă, de durata timpului de muncă, sa­larizare, de securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Bineînţeles, prezenţa organului sindical în cadrul întreprinderilor crește povara responsabilităţilor administraţiei față de salariați. De aceea, este important de a fortifica organizațiile sindicale prima­re, ca soluție sigură de protecție a dreptu­rilor angajaților.

 

Valeria TRICOLICI, președinta Federaţiei „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor