24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Formarea profesională, eficientizată cu eforturile partenerilor sociali

Loading
Fără categorie Formarea profesională, eficientizată cu eforturile partenerilor sociali
Formarea profesională, eficientizată cu eforturile partenerilor sociali

 

 

agrosind

Foto: arhivă personală

Reprezentanţii Federaţiei „Agroindsind” au lansat, marţi, un şir de propuneri de dezvoltare a parteneriatului strategic în do­meniul formării profesionale a cadrelor pentru sectorul agro­industrial.

 

Preşedintele „Agroindsind”, Ser­giu Bernevec, a menţionat, în cadrul unui seminar organizat în acest scop, că formarea profesională este impor­tantă atât pentru acest sindicat de ramură, cât şi pentru ţara noastră în general. Cu toate acestea, experţii în materie constată că nivelul actual de pregătire a cadrelor reprezintă un impediment în atragerea investiţiilor străine.

Problema constă în faptul că deşi statul alocă bani în acest scop şi exis­tă un sistem întreg de formare profe­sională, nici nivelul competenţelor şi nici profesiile pregătite nu corespund cererii de pe piaţa muncii.

„De 25 de ani se tot vorbeşte des­pre reformarea sistemului de pregă­tire profesională, dar situaţia nu se schimbă. Acest lucru denotă că ceva nu funcţionează în domeniul respec­tiv, pentru că economia naţională, capitalul privat nu primesc cadre de calificarea necesară”, a remarcat Ser­giu Bernevec.

„Agroindsind” încearcă să găseas­că soluţii la această problemă prin dezvoltarea unui parteneriat social cu patronatul şi cu statul. De mai mulţi ani, reprezentanţii acestui sin­dicat atrag atenţia că există o proble­mă, iar de trei-patru ani, autorităţile au început să reacţioneze şi chiar să implementeze unele proiecte în acest domeniu.

Sergiu Bernevec a accentuat că sistemul de formare profesională trebuie adaptat la cerinţele pieţei. În caz contrar, această funcţie va fi pre­luată pe altă bază şi de alte persoa­ne sau instituţii. De exemplu, deja sunt companii străine care îşi asumă integral formarea profesională, ceea ce demonstrează că problema în cau­ză încă nu a fost rezolvată.

Această problemă poate fi soluţio­nată prin dialog şi parteneriat, în pri­mul rând, între sindicat şi patronate, iar apoi şi cu instituţiile statului, dar nu în ultimul rând şi în conlucrare cu structurile europene şi internaţi­onale de resort. Important este să fie pusă presiune pe autorităţile statului ca ele să facă aceste reforme, a con­cluzionat Sergiu Bernevec.

Claus Nue Moeller, lider al echi­pei proiectului UE „Asistenţă teh­nică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională (GOPA), a apreciat că, deşi conlucrarea cu Gu­vernul pare a fi o sarcină dificilă şi cu bătaie lungă, un avantaj este faptul că Ministerul Educaţiei dispune de profesionişti care doresc să promo­veze reforme.

Expertul a relevat că sindicatele şi patronatele din ţara noastră au re­curs la crearea unor comitete secto­riale pentru pregătirea profesională, iar apoi au invitat şi reprezentanţii statului la masa de discuţii. La mo­dul practic, aceste comitete au un rol indispensabil în dezvoltarea, lega­lizarea şi recunoaşterea competen­ţelor vocaţionale şi a calificărilor la toate nivelurile.

Totodată, măsurile aprobate de Guvern pentru dezvoltarea învăţă­mântului profesional ţin de restruc­turarea acestui sistem, eficientizarea lui, orientarea spre dezvoltarea abili­tăţilor cerute pe piaţa muncii, dar şi de participarea sectorului privat în managementul acestor şcoli.

În opinia expertului, ţara noastră cheltuieşte mai multe resurse finan­ciare decât alte ţări pentru pregăti­rea profesional-tehnică, dar com­petenţele dezvoltate de acest sistem nu satisfac cererea pieţei de muncă, ceea ce denotă existenţa unei proble­me de eficienţă.

Potrivit vorbitorului, realitatea demonstrează că este necesar ca sin­dicatele şi patronatul să preia iniţia­tiva, pentru ca soluţionarea acestei probleme să nu dureze prea mult.

„Atunci când va primi specialişti calificaţi, industria va deveni mai competitivă, va genera profit şi va contribui la creşterea economică a ţării”, a mai subliniat Claus Nue Mo­eller.

În cadrul aceluiaşi seminar, a fost propus un concept de sporire a func­ţionalităţii grupului strategic pentru formarea profesională în sectorul agroindustrial, a fost evaluată activi­tatea Comitetului sectorial în dome­niu şi au fost stabilite priorităţile de activitate ale acestuia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor