3 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Formare sindicală în cadrul Campaniei „Decizii pentru viaţă”

Loading
Без рубрики Formare sindicală în cadrul Campaniei „Decizii pentru viaţă”
Formare sindicală în cadrul Campaniei „Decizii pentru viaţă”
seminar-cnsm

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat la Institutul Muncii, în colaborare cu Confe­deraţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC), în perioada 21-22 mai, un seminar în cadrul Campaniei „Decizii pentru viaţă”. La eveniment au participat 20 de membre ale Consi­liului de Femei din cadrul CNSM.

 

Subiectele de discuţie

 

Participantele au fost familia­rizate cu politica externă a CNSM în contextul cooperării cu ITUC- PERC şi cu desfăşurarea Campani­ei ITUC „Decizii pentru viaţă”. Ele au luat cunoștință de informaţii despre drepturile, condiţiile şi mo­dul de stabilire a indemnizaţiilor de maternitate, aplicarea modi­ficărilor şi completărilor la legea nr. 289 privind indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani. Totodată, au fost informate despre poziţia femeilor pe piaţa forţei de muncă, cadrul legal în domeniu, contractul indi­vidual de muncă, sănătatea şi secu­ritatea la locul de lucru etc.

La inaugurarea seminarului, a adresat urări de bine participante­lor Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM. „Graţie Campaniei „Decizii pentru viață”, avem oportunitatea de a face niște pași concreți în stu­dierea şi cunoașterea mai profundă a activității noastre sindicale, în apărarea și protejarea drepturilor femeii în societate. Cu certitudine, informația acumulată la seminar va fi transmisă și altor membri de sindicat”, a specificat Mihail Hîn­cu.

Liuba Rotaru, președinta Consi­liului de Femei din cadrul CNSM, a menţionat că scopul seminarului este de a familiariza participan­tele cu informații utile referitor la dreptul, condițiile și modul de sta­bilire a indemnizațiilor de mater­nitate, pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani etc. Iar cunoștințele primite să fie imple­mentate cu succes în practică şi să servească drept ajutor şi altor lideri sindicali în luarea deciziilor co-recte.

Tamara Mirovschi, șefa Depar­tamentului organizare, educație și informare din cadrul CNSM, a apreciat faptul că „la seminar s-a discutat despre structura organiza­torică, statutul, strategiile CNSM, funcţiile şi elementele manage­mentului intern, planificarea acti­vităţii etc. Totodată, ne-am dorit să ne înarmăm cu o competență adec­vată privind activitatea sindicală, sub toate aspectele, asigurând ex­tinderea fluxului informațional în rândul membrilor de sindicat”.

La rândul ei, Olga Stratulat, spe­cialist principal al Departamentului organizare, educație și informare al CNSM, a stipulat că participantele la seminar au avut posibilitatea de a se informa despre cadrul legal internațional și național în dome­niul egalității de gen, Convenția nr. 156 privind munca lucrătorilor cu responsabilități familiare, organi­zarea activităților de informare în cadrul campaniei „Decizii pentru viață” etc.

Ana Moldovanu, șefa Departa­mentului protecție social-economi­că al CNSM, s-a referit la acțiunile sindicatelor în vederea protecției social-economice a salariatelor, la garanțiile suplimentare pentru fe­mei, negociate în contractele colec­tive de muncă ș. a.

Iar Elena Carchilan, șefa Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, a relevat subiecte privind cadrul le­gal în domeniul relațiilor de mun­că, contractul individual de muncă și acordul suplimentar  al acestuia, protecţia sănătăţii și securitatea în muncă etc.

Nina Zghibarţă, şefa Departa­mentului relaţii internaționale, s-a referit la politica externă a CNSM în contextul colaborării cu ITUC-PERC şi al desfăşurării Campaniei ITUC „Decizii pentru viață”.

 

Informaţii utile pentru participante

 

Și alte participante la seminar, printre care s-au numărat Corina Palancica, lider sindical al Gim­naziului din Horăşti, raionul Ialo­veni, Elena Pereu, lider sindical al Liceului Teoretic „M. Eminescu” din Străşeni, Liliana Cuiban, li­der sindical la Şcoala Profesională Tehnică nr.7 din Chişinău, Angela Coșula, lider sindical la Grădinița nr. 2 din Strășeni, au menționat că astfel de activități au un rol im­portant și sunt binevenite. Ele au mulțumit organizatorilor, condu­cerii CNSM și Institutului Muncii, care au contribuit substanțial la oferirea informațiilor necesare și și-au exprimat convingerea că vor pleca acasă cu informații utile pen­tru îmbunătățirea activității sindi­cale.

De menționat faptul că parti-cipanții la seminar au lucrat și în grupuri, unde s-au manifestat foar­te activ. Activitatea a fost apreciată înalt de către participanți și de or­ganizatori. La final, participanţilor la seminar li s-au înmânat certifi­cate speciale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor