23 mai 2022
Chisinau
Social

Fond de garantare a creanţelor salariale în caz de insolvenţă a angajatorilor

Loading
Social Fond de garantare a creanţelor salariale în caz de insolvenţă a angajatorilor

Un fond de garantare a creanţe­lor salariale pentru cazurile de in­solvenţă a angajatorilor ar putea fi creat în ţara noastră. O iniţiativă în acest sens, sub formă de proiect de lege, urmează a fi depusă spre exa­minare Parlamentului, după ce a fost aprobată de membrii Comitetului Confederal al CNSM. Drept motiv pentru elaborarea acestui proiect a servit lipsa unui cadru legal adecvat pentru protecţia salariatului în caz de insolvenţă a angajatorilor.

locuri-de-munca

Autorii proiectului propun ca fondul să fie creat din: contribuţii lunare obligatorii ale angajatorilor în cuantum ce va fi prevăzut de le­gea bugetului de stat, dobânzile de întârziere pentru neachitarea la timp a contribuţiilor, amenzile pentru ne­respectarea legii şi alte surse ce nu contravin prevederilor acesteia.

Din fondul respectiv urmează a fi garantată plata creanţelor salari­ale pentru angajaţii de la unităţile împotriva cărora sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de intentare a procedurii de insolvabi­litate. Suma totală a creanţelor sala­riale suportate de acest fond nu va depăşi şase salarii medii pe econo­mie pentru fiecare salariat.

Termenul de plată şi de declarare a contribuţiei angajatorului la fon­dul de garantare este data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat salariul. Totodată, este prevăzut ca pentru fiecare zi de în­târziere a plăţii contribuţiei la acest fond angajatorului să-i fie aplicată o majorare de întârziere în mărime de cinci la sută din suma neachitată în termen.

Fondul ar urma să fie gestionat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul agenţiilor sale teritoriale. Funcţiile ce decurg din aceasta ţin de recepţionarea şi soluţionarea cere­rilor de plată a creanţelor în conformita­te cu prevederile contractelor individuale şi ale celor colective de muncă, stabilirea mărimii creanţelor cuvenite salariaţilor, re­cuperarea debitelor.

 

Reprezentarea intereselor

În funcţiile gestionarului fondului va in­tra şi reprezentarea intereselor în relaţiile cu instituţiile administraţiei publice cen­trale şi locale, instanţele judecătoreşti, alte organizaţii şi societăţi. În cazul redresării situaţiei financiar-economice a unităţii care s-a aflat în proces de insolvabilitate, administraţia acestei entităţi va restitui sumele plătite din fondul de garantare a creanţelor salariale.

Autorii iniţiativei susţin că obiectul de reglementare al proiectului de lege este unul extrem de important. De aceea, promovarea şi adoptarea documentului va contribui esenţial, în primul rând, la perfecționarea cadrului legal național și aducerea acestuia în concordanță cu stan­dardele internaționale.

În acelaşi timp, acest document ar asi­gura protecţia salariilor în cazul insolvenţei angajatorului și aplicarea în mod eficient a prevederilor legale ce țin de respecta­rea drepturilor de muncă ale salariaților, inclusiv plata salariilor, a indemnizațiilor, compensațiilor etc.

Creanţele avute în vedere se referă la restanţele la: salarii, indemnizaţiile de con­cediu de odihnă anual, cele de eliberare din serviciu, compensaţiile plătite în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor pro­fesionale, precum şi indemnizaţiile pentru perioada şomajului tehnic.

Drept temei pentru lansarea acestei ini­ţiative a servit inclusiv Convenţia Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii nr. 173/1992 privind protecţia creanţelor salariaţilor în caz de insolvabilitate a angajatorului. Or, ţări precum Bulgaria, Armenia sau Ucrai­na, care, de asemenea, au ratificat conven­ţia în cauză, au o experienţă eficientă în domeniul protecţiei salariaților în cazul în care angajatorii ajung în proces de insol­vabilitate.

 

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor