22 iulie 2024
Chisinau
Cultura

Festival de creaţie artistică al angajaţilor din instituţiile preuniversitare

Loading
Cultura Festival de creaţie artistică al angajaţilor din instituţiile preuniversitare
Festival de creaţie artistică al angajaţilor din instituţiile preuniversitare

festival

 

Bilanțul ediţiei a cincisprezecea a Festivalului republican de cre­aţie artistică al angajaţilor din instituţiile preuniversitare a fost aprobat, marţi, de membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei în cadrul unei şedinţe desfăşu­rate la Chişinău.

 

Datorită faptului că foarte mulţi par­ticipanţi au avut o prestaţie bună, în acest an, membrii juriului au decis să acorde un număr total de 74 de premii de gradul I, II şi III la 12 categorii, pre­cum şi zece diplome ale festivalului, a precizat Nadejda Lavric, vicepreşedin­tă a FSEŞ, în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Categoriile respective se referă la colectivele corale, ansamblurile vocale şi instrumentale stil academic, ansam­blurile vocal-instrumentale folclorice şi ansamblurile-dinastii de familie. Premiile au mai fost acordate orches­trelor de muzică populară, colectivelor de dansuri naţionale şi moderne, soliş­tilor vocali şi instrumentişti, precum şi declamatorilor. Totodată, membrii juriului au decis să dubleze şi să triple­ze valoarea premiilor acordate, iar în acest scop s-a decis să fie alocată suma de 65 de mii de lei.

La ediţia actuală, festivalul a fost organizat în două etape. Prima dintre acestea a inclus organizarea concur­sului raional, iar a doua – a celui final. Etapa finală a avut loc, în perioada 20-21 mai, în incinta Casei de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova, şi la ea au participat în jur de 1200 de per­soane.

Scopul festivalului a fost promova­rea celor mai bune 

colective artistice din sistemul preuniversitar, a patrimo­niului cultural naţional şi valorificarea tezaurului folcloric autohton. Necesi­tatea organizării festivalului a pornit de la înţelegerea şi conştientizarea da­toriei în ceea ce priveşte păstrarea şi transmiterea portului, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.

Nadejda Lavric a remarcat că marea majoritate a preşedinţilor consiliilor centrelor sindicale teritoriale de ra­mură ale FSEŞ au motivat colectivele din instituţiile educaţionale să partici­pe la festival. La insistenţa Consiliului General al FSEŞ, Ministerul Educaţiei a emis un ordin prin care a pus în sar­cina şefilor de direcţii generale învăţă­mânt, tineret şi sport să contribuie, în colaborare cu organizaţiile sindicale, la organizarea şi desfăşurarea festiva­lului.

Membrii juriului au apreciat că de la o ediţie la alta este înregistrat un salt calitativ al prestaţiei participanţilor la festival. La propunerea acestora, ca şi la ediţia precedentă, au fost acordate premii suplimentare pentru locurile I, II şi III.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand