19 august 2022
Chisinau
Social

Feroviarii şi-ar putea primi lefurile restante în 15-20 de luni

Loading
Social Feroviarii şi-ar putea primi lefurile restante în 15-20 de luni
Feroviarii şi-ar putea primi lefurile restante în 15-20 de luni

protest-feroviari

 

Angajaţii căilor ferate din ţara noastră au desfăşurat, recent, un marş de protest, de la Gara Ferovi­ară din capitală până la sediul Gu­vernului. Ei au cerut să le fie achi­tate salariile restante, cu o vechime de peste patru luni, dar şi majo­rarea lefurilor în condiţiile în care pentru unii dintre lucrători acestea nu depăşesc nici 2000 de lei lunar. Singura sursă de venit este activi­tatea economică, iar aceasta s-a contractat îngrijorător de mult în ultimii ani, a declarat, în replică, Iurie Topală, conducătorul ÎS „Ca­lea Ferată din Moldova”. În numele celor aproape 10 mii de feroviari, la marş au participat în jur de 1200 de persoane. Lor li s-au alăturat şi reprezentanţi ai Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, dar şi ai sindicatelor de ramură.

 

Decizia de a protesta a fost luată de lucrătorii căilor ferate în cadrul unei întruniri recente, după ce au fost epuizate toate pârghiile lega­le, inclusiv legate de declanşarea conflictului colectiv de muncă, de a obţine achitarea salariilor restante, dar şi respectarea altor drepturi.

Ajunşi în faţa sediului Guvernu­lui, organizatorii protestului au dat citire unui şir de revendicări. Aces­tea se referă la achitarea, până pe 31 martie curent, a restanţelor la salarii şi compensarea pierderilor cauzate de plata cu întârziere a re­tribuţiei. Totodată, ei au cerut să le fie restabilită durata normală a tim­pului de muncă, de 40 de ore săp­tămânal, prin anularea şomajului tehnic stabilit pentru ziua de vineri a fiecărei săptămâni lucrătoare.

Feroviarii au insistat şi asupra majoră­rii salariilor în legătură cu faptul că tarifele pentru serviciile comunale, dar şi preţurile pentru mărfurile de larg consum au cres­cut, concomitent cu devalorizarea mone­dei naţionale. Totodată, protestatarii au revendicat anularea unor prevederi din Codul transportului feroviar referitoare la disciplina salariaţilor de la căile ferate.

Altă cerere constă în soluţionarea pe cale legislativă a problemei privind 

sub­venţionarea din bugetul de stat a tarifelor la transporturile de călători în trafic local, după exemplul ţărilor vecine. Din şirul ace­loraşi revendicări a făcut parte şi efectua­rea unor schimbări radicale în aparatul de administrare şi de management al ÎS „Ca­lea Ferată din Moldova”.

Angajaţii căilor ferate  ar fi primit în februarie leafa pentru octombrie

Ajuns în faţa protestatarilor, împreună cu un reprezentant al Ministerului Trans­porturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Topală a declarat că ÎS „Calea Ferată din Moldova” este funcţională şi nu e falimen­tară. În acelaşi timp, în opinia sa, singura sursă pentru achitarea salariilor, dar şi pen­tru majorarea acestora, este venitul între­prinderii.

Directorul general a menţionat că situa­ţia de la ÎS „Calea Ferată din Moldova” s-a îmbunătăţit uşor în ultimele luni. Tendinţa în cauză s-ar datora unor eforturi orienta­te spre creşterea traficului de mărfuri şi de călători pe calea ferată.

În aceste condiţii, angajaţilor le este achitat în fiecare lună câte un salariu. Ast­fel, cei mai mulţi dintre ei au primit în fe­bruarie leafa pentru luna octombrie a anu­lui trecut. Drept urmare, Iurie Topală afirmă că în 15-20 de luni vor fi plătite şi datoriile salariale constituite în anii precedenţi.

 

Doi foşti salariați

au scos din conturile

întreprinderii 41 mln. de lei

 

Ion Zaporojan, preşedintele Federaţi­ei Sindicale a Feroviarilor din Moldova, a menţionat că, timp de peste un an, ferovi­arii încearcă să atragă atenţia asupra pro­blemelor cu care se confruntă, dar nu sunt auziţi şi au parte doar de promisiuni goale. Totuşi, decizia lucrătorilor căilor ferate de a protesta a fost influenţată cel mai mult de faptul că, în februarie, conturile întreprin­derii au fost blocate de două ori.

Vorba e că doi foşti lucrători ai acestei unităţi care au fost angajaţi în perioada 2013-2015 în funcţiile de şef al direcţiei juridice şi de director general adjunct au obţinut, prin intermediul instanţelor de ju­decată, recuperarea unor datorii de apro­ximativ 41 mln. de lei ale întreprinderii. În consecinţă, blocarea conturilor a avut loc pentru ca ei să poată scoate toţi aceşti bani din conturile unităţii economice.

Ulterior, salariile lucrătorilor ar fi încetat să mai fie plătite, întreprinderea face rost de combustibil pe datorie şi nu mai este în stare să procure piese de schimb sau îm­brăcăminte şi încălţăminte specială pentru lucrători.

 

Angajaţii pun întrebări la care nu au răspuns

 

În aceste condiţii, lucrătorii îşi pun între­barea cum este posibil ca, atunci când re­prezentanţii unor bănci comerciale private se adresează pentru a le fi acordate zeci de miliarde de lei, Guvernul să le satisfacă cererea. Iar în acelaşi timp, demersurile din partea unei structuri de stat de o importan­ţă strategică legate de alocarea a 200-300 de mln. de lei, necesare pentru depăşirea situaţiei de criză, rămân fără vreun răspuns timp de doi ani.

De menţionat că restanţele salariale faţă de lucrătorii din sistemul feroviar al ţării noastre se ridică la aproximativ 130 de mln. de lei.

Este un lucru ieşit din comun ca fero­viarii să umble cu mâna întinsă, a apreciat Oleg Budza, președintele CNSM. În opinia sa, este necesar ca faţă de cei care conduc calea ferată să fie instituite cerinţe dure. Or, este important ca angajaţilor să le fie achitate la timp salariile, să le fie create condiţii pentru a activa la un volum deplin şi să poată şti că viitorul lor şi al familii­lor lor este asigurat. În afară de aceasta, se cere a fi elaborat un plan de restructu­rare a întreprinderii, a mai adăugat preşe­dintele CNSM.

 

Plan de acţiuni

 

În cadrul unei recente şedinţe de Gu­vern, premierul Pavel Filip a solicitat Mi­nisterului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor să examineze problemele de la ÎS „Calea Ferată din Moldova” şi să prezin­te, în termen de 10 zile, un plan de depă­şire a situației. În opinia sa, este necesar şi ca întreprinderea să fie reorganizată şi re­formată în corespundere cu instrumentele financiare internaționale.

„Aștept o abordare foarte serioasă și elaborarea unui plan de acțiuni, pentru a înțelege cum ne mișcăm în continuare. Dincolo de aceasta, comunicați cu cei de la calea ferată. Ei trebuie să înțeleagă că avem un plan de reorganizare și, în timp, problemele vor fi rezolvate”, a conchis prim-ministrul.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor