26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Femeile sindicaliste pledează pentru o viață mai bună prin fapte concrete

Loading
Social Femeile sindicaliste pledează pentru o viață mai bună prin fapte concrete
Femeile sindicaliste pledează pentru o viață mai bună prin fapte concrete
sindicate.md

Joi și vineri, la Casa de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă” s-a desfășurat o acțiune de anvergură: Forumul Comisiei de Femei a CNSM cu genericul „Femeile sindi­caliste pentru o viață mai bună”. La eveniment au participat sindi­caliste de la noi și din România, printre invitate fiind Laura Oltea­nu, președinta Comisiei Naționale de Femei din CNS „Cartel ALFA”, Dănuța Mihaela Duminică,  mem­bră a Organizației de Femei a Blocului Național Sindical din Ro­mânia.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, a relevat, în debutul ședinței, că, „pornind de la încrederea pe care o au femeile în sindicat (65% din numărul total sunt fe­mei), problemele femeilor în lumea muncii sunt o prioritate pentru CNSM. Egalitatea de șanse pentru o carieră de succes, să­nătatea femeilor, precum și posibilitatea de educație pe parcursul vieții și creșterea gradului de profesionalism sunt doar câte­va subiecte care vor fi atinse în cadrul Fo­rumului femeilor sindicaliste din 25-26 mai curent”.

Ea a adăugat, totodată, că posibilita­tea de comunicare nonformală și schim­bul de experiență cu colegele din structuri similare din confederațiile din Româ­nia vor contribui la creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare a problemelor comune, dar și a celor specifice din regi­une. „În contextul pregătirii de aderare la UE, experiența colegelor poate fi utilă și prin experiența de accedere la fonduri europene de dezvoltare”, a subliniat Lilia Franț.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei din cadrul CNSM, a remarcat, la rândul său: „Comisia de femei are o conti­nuitate a activităţilor planificate. Avem sta­bilite priorităţile şi nici pentru o  clipă nu încetăm să ne informăm, să conlucrăm, să abordăm probleme şi să insistăm la soluţi­onarea acestora. Forumul femeilor sindica­liste ne va oferi ocazia să facem un bilanț al activităţilor şi problemelor realizate, să facem un schimb de experienţă cu doam­nele din Romania, să trasăm noi sarcini. Rămânem active, ne consolidăm, insistăm, realizăm obiectivele propuse, pentru a face viaţa femeilor din Republica Moldova mai uşoară, pentru a-şi dori să nască mai mul­ţi copii, pentru  a-şi dori să muncească la noi acasă, iar societatea, fiecare familie să prospere”.

Doina-Maria Rotaru, directoare gene­rală adjunctă a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), a vorbit despre realizările în domeniul asigurărilor în medicină, precum și despre modificările legislației în domeniu.

Și Dorina Savoschin, șefă a Serviciului sănătatea mamei şi copilului de la Minis­terul Sănătăţii, a dezvăluit unele realizări din ultimii ani în domeniul sănătății, des­pre măsurile întreprinse pentru sănătatea populației.

Olesea Frunze, formatoare națională, doctor conferențiar, a abordat tipurile prin­cipale de conflict și metodele de soluționare a conflictelor.

Liliana Palihovici, reprezentanta specială a Președintelui OSCE pentru Egalitatea de gen, co-președintă a Platformei societății civile UE – RM, s-a referit la rolul femeilor în viața publică în Republica Moldova.

Participantele la forum au subliniat că schimbul de opinii și de bune practici le va ajuta să fie mai active și mai efici­ente în luarea deciziilor și în soluționarea problemelor cu care se confruntă femeile, în special din mediul rural.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand