13 iulie 2024
Chisinau
Social

Femeile din Moldova lucrează umăr la umăr pentru o viață mai bună

Loading
Social Femeile din Moldova lucrează umăr la umăr pentru o viață mai bună
Femeile din Moldova lucrează umăr la umăr pentru o viață mai bună
seminar-femei-50-50

Violeta Dumitrașcu, coordonatoare de proiect, vorbește despre impactul proiectului

 

Mai multe femei – 40 de primare, consiliere, profesoare, bi­bliotecare – din cinci raioane ale Republicii Moldova au par­ticipat, timp de două zile, pe 20 și 21 august, la seminarul de evaluare finală a cluburilor politice ale femeilor 50/50. Clu­burile politice sunt prezente în cinci raioane din Moldova – Briceni, Cahul, Cimișlia, Strășeni, Telenești. Acestea „au devenit o entitate inedită în țara noastră, fără afiliere politi­că, ce încurajează femeile să devină mai active în politică și guvernare”, a declarat Violeta Dumitrașcu, coordonatoarea proiectului „Sporirea reprezentării femeilor în viața politi­că și crearea celor cinci cluburi politice ale femeilor”.

 

Proiectul a fost implementat în perioada martie 2015 – septembrie 2016 şi a venit să  con­solideze abilităţile de advocacy ale femeilor pentru promovarea dimensiunii de gen în adminis­traţia publică locală (APL) şi în comunitate, precum şi sporirea numărului acestora în consilii­le locale şi raionale, în vederea sensibilizării pe termen lung a agendelor locale din perspectiva de gen.

Eugenia Ioxa din raionul Te­leneşti a fost implicată chiar de la început în proiectul respectiv şi ne spune că acesta a „viru­sat-o”. ,,Fiind în acest proiect, ne-am molipsit de acest termen „gender” şi acum orice aş face în activitatea mea de zi cu zi sau în activitățile de week-end, dacă al­cătuiesc lista participanţilor la o activitate, aceasta trebuie să fie neapărat sensibilă la gen. Până acum, nu acordam atâta atenție acestui lucru. Grație acestui club politic, ne-am implicat şi am so­luţionat multe probleme”, ne-a spus Eugenia Ioxa, şefa Direcţi­ei generale educaţie din raionul Teleneşti.

Cot la cot, dar în alt raion, a muncit şi Natalia Răileanu, lide­ră a Clubului Politic al Femeilor 50/50, şefa Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor din raionul Cimişlia. „Sunt foarte bucuroasă că fac parte din acest club. Sin­cer, toată viaţa mi-am dorit să fac ceva pentru femei. Rezultatele noastre sunt modeste, dar destul de frumoase şi impactul este unul bun. A fost bine, dar cred că este puţin, prea puţin ca să culegem roade bune. Avem nevoie de sus­ţinere şi încurajare ca să mergem cu aceiaşi paşi siguri în continua­re”, susţine Natalia Răileanu.

 

Probleme soluționate, nu doar puse pe hârtie

 

Cele cinci cluburi politice ale femeilor, create în cinci raioane, au fost concentrate pe diverse probleme care afectează calita­tea vieţii femeilor, a bărbaţilor şi a comunităţilor în care locuiesc. În cadrul ședințelor lunare, au fost puse în discuție și soluţio­nate probleme precum sănătatea femeilor de la sat, atragerea de investiții,  salubrizarea și ilumina­rea localităților, instruirea femei­lor/mamelor în oferirea primului ajutor copiilor, căi de prevenire a violenței în familie etc.

 

seminar-femei-50-50-2

Cele 40 de participante la seminarul de evaluare finală a cluburilor politice ale femeilor 50/50

 

„Obiectivul de bază al acestui proiect a fost să încurajăm, să promovăm femeile pentru par­ticipare la viaţa politică atât la nivel local, cât şi la nivel naţio­nal, prin crearea unor structuri neguvernamentale sub formă de cluburi politice ale femeilor la nivel de raioane. Femeile s-au cunoscut mai bine, pentru că una e să te cunoşti la alte activităţi şi alta e atunci când ai o comunica­re centrată pe anumite obiective de participare. Există multe pro­bleme în societate, care sunt, de fapt, unele comune, indiferent care este culoarea partidului. Și e bine să facem front comun, atunci când se întâmplă un eve­niment care ne vizează pe toţi”, a spus Catinca Mardarovici, direc­toarea executivă a Clubului poli­tic al femeilor 50/50.

Seminarul de evaluare a clubu­rilor, dar și proiectul, a fost orga­nizat de Clubul Politic al Femeilor 50/50, cu susținerea Programului „Femeile în politică”, implemen­tat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abi­litarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Unite pen­tru Dezvoltarea (PNUD) în parte­neriat cu Fundaţia Est-Europea­nă şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, sprijinit financiar de guvernul Suediei.

„Sporirea nivelului de parti­cipare a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. De aceea, Programul ONU „Fe­meile în politică”, finanțat de guvernul Suediei, are drept scop sprijinirea participării sporite a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor, prin crearea unui mediu favorabil, precum și a susține dezvoltarea capacităților femeilor înainte, în timpul și după alegeri la nivel central și local. Unul dintre instrumentele folosite în cadrul Programului a fost sprijinirea celor cinci cluburi politice regionale, care, în pre­mieră, au întrunit femei lidere la nivel local, reprezentante ale di­feritelor partide, dar și apolitice, în scopul promovării egalității de gen”, a menţionat managera de programe UN Women Moldova, Svetlana Andrieş.

Mai mult, potrivit ei, cluburile au fost create pentru a servi drept centre de resurse, liderism și dez­voltare a capacităților pentru fe­meile care aspiră să candideze la alegeri, precum și pentru femeile deja alese în funcții de conduce­re la nivel local și fiecare dintre acestea au rezultate remarcabile.

 

În Republica Moldova, femeile sunt reprezen­tate în proporție de 22% în Parlament, dețin 20,6% din numărul de mandate de primar, iar în rândul consilierilor locali şi raionali acestea constituie 30%, şi, respectiv, 18,55%, indicatori ce sunt sub nivelul standardelor internaționale și al angajamentelor țării, asumate la nivel național și internațional.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand