14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Femeile din FSCRE și-au ales liderul

Loading
Fără categorie Femeile din FSCRE și-au ales liderul
Femeile din FSCRE și-au ales liderul
FSCRE

Foto: arhivă personală

Recent, în incinta Institutului Muncii, a avut loc cea de-a VI-a Con­ferinţă de dare de seamă şi alegere a președintelui Organizaţiei de Femei din cadrul Federaţiei Sindica­telor Lucrătorilor din In­dustria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldovă (FSCRE).

 

Participanții au discutat des­pre o serie de aspecte social-eco­nomice ce se referă la protecţia socială a femeilor salariate din ramură.

În mesajul său de salut, Nico­lae Stratila, preşedintele FSCRE, a accentuat importanţa femei­lor sindicaliste în promovarea şi protejarea intereselor salariate­lor la locul de muncă.

Inga Gîsca, preşedintele Or-ganizației de Femei din cadrul FSCRE, a informat despre acti­vităţile și rezultatele Organizației în perioada anilor 2011–2013.

Conform ordinii de zi, au ur­mat alegerile preşedintelui şi bi­roului executiv al Organizației de Femei din cadrul FSCRE. Astfel, în calitate de preşedinte, a fost realeasă Inga Gîsca, reprezen­tanta SRL „Bălţi-gaz”.Totodată, în cadrul Conferinţei a fost orga­nizat seminarul cu genericul „Ro­lul femeii în mişcarea sindicală modernă”, la care au participat reprezentante a 25 de organizaţii primare din cadrul FSCRE.

La lucrările seminarului, mo­derat de Diana Ştefăneţ, magis­tru în psihologie, sindicalistele au însușit noțiuni generale, ce se referă la metodele de prevenire și depășire a diferitor stări psiho-emoționale la locul de muncă și au analizat exemple concrete din experiența profesională.

Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice a fost fonda­tă în anul 1945 şi întruneşte peste 7600 de membri. Din anul 1992, FSCRE este membru al Federaţi­ei Internaţionale a Sindicatelor din Industria Chimică, Energeti­că, Minieră şi Industrii diverse.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și