3 decembrie 2022
Chisinau
Social

Federația „SindLUCAS” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani

Loading
Social Federația „SindLUCAS” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani
Federația „SindLUCAS” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani
sindicate.md

Recent, și-a desfășurat lu­crările Congresul V al Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS”.

Valentina Chiriac, preşedintele „SindLUCAS”, care a deschis lucrările Congre­sului V, a relevat, în raportul cu privire la activitatea Consiliului Naţional al Federaţiei în anii 2017-2022”, între altele, că analiza activității Federaţiei Sindicale „SindLUCAS” din ultimii cinci ani, stabilirea priorităților pentru următorii cinci ani, modificarea şi aprobarea Statutului, alegerea celor care vor conduce destinele sindicatului sunt doar câteva atribuții care conferă Congre­sului o greutate aparte.

Ea a scos în evidență demersurile, acțiunile Federaţiei Sindicale „SindLUCAS”, care au avut drept scop apărarea drep­turilor membrilor de sindicat, precum şi promovarea intereselor profesionale, eco­nomice şi sociale ale acestora, dar şi nea­junsurile constatate în activitatea din peri­oada analizată.

 

Un partener influent, un factor de presiune

„În perioada de referinţă, Federaţia „SindLUCAS”, prin munca tuturor membri­lor săi şi a liderilor, a devenit în mod real un partener influent, un adevărat purtător de cuvânt al colegilor noştri, un factor de presiune, în limitele decenţei, pentru cei îndrituiţi să aplice corect legislaţia muncii. Putem spune că, în activitatea noastră, am reuşit să ne păstrăm echidistanța fată de forţele politice, să devenim parteneri cre­dibili şi bine informați, acordând respectul cuvenit conducătorilor unităţilor economi­ce, aşa cum, de altfel, şi aceştia ni l-au acor­dat şi ni-l acordă în continuare”, a subliniat Valentina Chiriac.

Dânsa a adăugat că liderii din cadrul federației sunt personalităţi de o calitate profesională şi umană foarte bună, puter­nic ancorați în viaţa unităţilor economice, apreciaţi în colectivele din care fac parte, ca şi de conducătorii unităţilor respective. Biroul Executiv al Federaţiei a desfăşurat o activitate constantă de comunicare şi con­siliere în vederea soluționării problemelor semnalate de membrii de sindicat, iar în funcție de particularitatea fiecărui caz, au fost demarate procedurile necesare.

 

Liderii din cadrul federației sunt personalităţi de o calitate profesională şi umană foarte bună

 

Totodată, Valentina Chiriac a consta­tat, cu regret, că numărul membrilor de sindicat a scăzut în ultimii ani. Federaţia „SindLUCAS” reuneşte patru consilii teri­toriale cu un efectiv sindical de ceva mai mult de trei mii de membri, asociaţi în 45 de organizaţii sindicale primare. Toţi liderii organizaţiilor sindicale îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti.

Ea a dezvăluit că diminuarea efectivu­lui sindical se datorează mai ales reducerii statelor de personal în perioada pandemi­ei de Covid-19, demisiei angajaţilor, dar şi implicării directe a conducătorilor în activi­tatea organizaţiilor sindicale.

Valentina Chiriac a mai vorbit, în rapor­tul său, despre munca la negru, care mai persistă în economie, despre securitatea şi sănătatea în muncă, activitatea dedica­tă tinerilor, pentru îmbunătăţirea şanselor acestora pe piaţa muncii, despre activitatea dedicată femeilor, precum și despre instru­irea membrilor de sindicat.

„În perioadă de mai mult de 19 de ani, Federaţia Sindicală „SindLUCAS” a fost, este şi va fi alături de salariați, mem­bri ai sindicatului. Aşa vrem să rămânem. Vă mulţumim pentru sprijinul şi increderea acordată în derularea activităţii noastre. Nu uitati, toate realizările sunt meritul dumneavoastră!”, a afirmat în încheiere Valentina Chiriac, care și-a depus demisia din funcția de preşedinte al „SindLUCAS”, ducând până la capăt al patrulea man-dat.

„Îmi închei mandatul cu conștiința da­toriei împlinite. Mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au reco­mandat la funcția de președinte pentru patru mandate consecutive și cred că re­zultatele activității mele în aproape 20 de ani să spună tot ce am încercat să fac și despre cât am reușit”, a subliniat Valentina Chiriac.

În cadrul Congresului V al Federației „SindLUCAS”, în calitate de președinte al Federației „SindLUCAS” a fost aleasă Diana Romanciuc. Vicepreședinți ai Federației „SindLUCAS” au fost aleși Valen­tina Chiriac și Valeriu Furdui. Totodată, sindicaliștii au desemnat delegații la Con­gresul IV al CNSM.

 

Delegații la Congresul V al „SindLUCAS”

au înaintat candidatura lui Igor Zubcu pentru funcția de președinte al CNSM, care urmează a fi ales la Congresul IV, din 3 iunie a.c. Prezent la lucrării Congresu­lui V al Federației “SindLUCAS”, Igor Zubcu, președintele CNSM, a apreciat activitatea conducerii Federației „SindLUCAS” și modul de organizare al Congresului. Liderul sindi­cal a adus la cunoștința sindicaliștilor mai multe realizări ale CNSM din ultima perioa­dă în domeniul protecției social-economi­ce a salariaților. Președintele Confederației a subliniat importanța consolidării mișcării sindicale, comunicării directe cu membrii de sindicat, recrutării noilor membri, pre­cum și a dezvoltării unui sindicat modern bazat pe valorile europene.

În cadrul congresului au mai fost discu­tate o serie de chestiuni organizatorice și aprobate mai multe hotărâri, printre aces­tea numărându-se cele vizând modificări­le la Statutul Federaţiei; Strategia Federa­ţiei „SindLUCAS” pentru anii 2022-2027; desemnarea reprezentanţilor în Consiliul General al CNSM ș. a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor