23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Federaţia „SINDLEX” a organizat forumul liderilor sindicali

Loading
Без рубрики Federaţia „SINDLEX” a organizat forumul liderilor sindicali
Federaţia „SINDLEX” a organizat forumul liderilor sindicali
forum-sindlex

Foto: vocea.md

Federaţia „SINDLEX” a organizat, recent, Forumul liderilor sindicali ai organizaţiilor membre din cadrul Ministerului Educaţiei şi Ministerului Afacerilor Interne. La eveniment, care s-a desfăşurat la Casa de odihnă „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă, au partici­pat peste 370 lideri de sindicat. Forumul a avut drept scop consoli­darea mişcării sindicale.

 

La deschiderea festivă a Forumului, s-a adresat cu un cuvânt de salut către cei prezenți  Mihail Laşcu, preşedintele Federa­ţiei „SINDLEX”. „Pe parcursul anilor de ac­tivitate în cadrul Federaţiei „SINDLEX”, au fost obținute o serie de rezultate în domeniul protecției drepturilor și intereselor membri­lor de sindicat. Vom depune necontenit efor­turi şi vom face tot posibilul pentru ca salari­aţii să fie în continuare stimulați și avantajați să fie membri de sindicat, iar angajatorii să respecte drepturile și cerințele înainta­te de către sindicate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, de sănătate și securi­tate în muncă. Organizarea Forumului lide­rilor sindicali de către Federaţia „SINDLEX” a devenit o frumoasă tradiţie care uneşte ge­neraţii de sindicalişti şi contribuie la promo­varea spiritului de echipă”, a punctat Mihail Lașcu.

Alexandru Cimbriciuc, viceministru al Apărării din Republica Moldova, a subliniat: „Pe parcursul timpului, am avut o colaborare strânsă şi o comunicare eficientă cu condu­cerea Federaţiei „SINDLEX”, sperăm să o avem şi pe viitor. Considerăm relaţiile noas­tre ca fiind constante şi productive, deoarece urmărim un scop comun: bunăstarea lucră­torilor din poliţie”,  a conchis Cimbriciuc.

La rândul său, Oleg Babin, viceministru al Afacerilor Interne, a menţionat: „Pe parcur­sul acestei perioade de colaborare, sindicate­le întotdeauna au fost alături în soluţionarea multiplelor probleme social-economice. În anul 2012,  a fost semnat şi aprobat Regu­lamentul de calculare a timpului de lucru în afara orelor de program. Vă promitem că în perioada următoare vom fi implicaţi activ în negocieri şi într-o colaborare mai strânsă”.

În același context, Marian Gruia, preşe­dintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (SNPPC), a relevat: „Timp de cinci ani, sin­dicatul nostru are o colaborare bună cu Fe­deraţia „Sindlex” din Moldova. În anul 2005, când ne-am început activitatea, veneam din­tr-un sistem marginalizat, în care nimeni nu credea că vor exista sindicate. Am depus toa­te eforturile în recrutarea noilor membri de sindicat, la ora actuală, organizaţia pe care o reprezint are peste 40.000 de membri de sindicat, angajaţi din Ministerul Afacerilor Interne”.

Pentru participanţii la Forum, Ilona Jo­san, doctor în drept, a susţinut un training cu tematica „Reglementarea curentă şi respec­tarea raporturilor de muncă. Neconcordanţe şi lacune în legislaţia muncii”.

Forumul a fost axat pe discuţii şi lucru în echipe la care au participat Sindicatul „Demnitate”, Sindicatul „Viitorul”, Sindica­tul „Frontiera” şi Sindicatul „Salvatorul”. Cei prezenți au identificat cele mai bune practici, dar şi soluţii pentru diverse probleme din ac­tivitatea sindicală. Ei au menţionat că obiec­tivele pot fi atinse, iar activităţile pot avea eficienţa scontată dacă organizaţia sindicală va acţiona, în acelaşi timp, pentru creşterea calităţii factorului uman și pentru educarea membrilor săi de sindicat.

Federaţia „SINDLEX” din Moldova a fost creată în anul 2012 în scopul consolidării și apărării drepturilor social-economice şi a in­tereselor legale ale colaboratorilor organelor de drept din Republica Moldova. „SINDLEX” are peste 21.000 de membri de sindicat, an­gajaţi la Ministerul Afacerilor Interne şi în instituții subordonate Ministerului Educaţi­ei din Republica Moldova.

Federaţia a fost prima din spaţiul CSI care a aderat la Uniunea Europeană a Poliţiştilor (EPU). Sindicatului, în calitate de reprezen­tant al societăţii civile, îi este atribuit un rol important în îmbunătăţirea imaginii angaja­ţilor organelor de drept şi a sistemului ocro­tirii ordinii de drept, în ansamblu.

În cadrul forumului, sindicaliștii s-au în­trecut la câteva probe sportive: volei (băr­baţi/femei), tenis de masă, minifotbal. Celor mai buni le-au fost înmânate diplome de onoare și cupe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand