29 ianuarie 2023
Chisinau
Social

Federația „Sindindcomservice” a tras linie la activitățile din 2022

Loading
Social Federația „Sindindcomservice” a tras linie la activitățile din 2022
Federația „Sindindcomservice” a tras linie la activitățile din 2022
sindicate.md

Se știe, sfârșitul încununează opera. La final de an, conștienți de adevă­rul dictonului latin, membrii Con­siliului Federației Sindicatelor din Sfera Deservirii Sociale și Produ­cerii de Mărfuri „Sindindcomser­vice”, întruniți la conferința de dare de seamă, au examinat rezultatele activității desfășurate în 2022 și au trasat mai multe obiective pentru următorul an.

Ecaterina Manastîrschi, vicepreședintă a Federației „Sindindcomservice”, a pus accentul, în raportul privind activitatea în anul 2022, pe acțiunile întreprinse de Federație în perioada de referință în dife­rite domenii de activitate sindicală. Pentru realizarea acestora, pe parcursul anului au fost întreprinse o serie de acțiuni, scopul principal fiind consolidarea sindicatului de ramură, sporirea profesionalismului și a responsabilității liderilor și activului sindical.

„Motivarea membrilor de sindicat rămâ­ne a fi destul de complicată și anevoioasă de realizat pentru liderii și organele sindi­cale în această perioadă dificilă: criză în sis­temul energetic, stare de urgență și pericol de război, care afectează direct economia mondială și condițiile social-economice din țară, dar mai ales condițiile de muncă și salariale ale membrilor de sindicat din ramură”, a relevat vicepreședinta Federației „Sindindcomservice”.

În alocuțiunea sa, liderul sindical s-a re­ferit la conlucrarea cu partenerii sociali, la rezultatele consultărilor și negocierilor cu aceștia pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, la acordarea asistenței juridice și de protecție social-economică a membrilor de sindicat, asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților la nivel de unitate conform legislației.

De asemenea, ea a reflectat activitatea Federației în domeniul formării și instruirii cadrelor sindicale, activitatea comisiilor de femei și tineret, desfășurarea procesului de întremare a sănătății și odihna de vară a co­piilor.

„Consolidarea organizațională, motiva­rea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și a organelor sindicale de orice nivel din cadrul Federației, fiind realizată prin diver­se acțiuni. Menționăm că obiectivul privind recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat rămâne unul prio­ritar în activitatea Federației „Sindindcom­service” pentru 2023”, a subliniat Ecaterina Manastîrschi.

Igor Zubcu, președintele CNSM, prezent la conferința de dare de seamă a Federației „Sindindcomservice”, a subliniat importanța activității sindicaliștilor din sfera de­servirii sociale pentru întreaga societate, a dezvoltării parteneriatului social în ramură, a eforturilor centrului sindical național–ramural îndreptate spre protecția dreptu­rilor și a intereselor salariaților, membri de sindicat.

Președintele CNSM a trecut în revistă principalele realizări ale Confederației din 2022 și a vorbit despre prioritățile pen­tru anul 2023. Liderul sindical s-a referit la activitatea în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, la colaborarea cu partenerii sociali și cerințele înaintate de sindicate, prioritățile CNSM le­gate de fortificarea organizațiilor sindicale primare, rezultatele colaborării cu diverse organizații sindicale la nivel internațional. În context, el s-a referit la planul de acțiuni privind implementarea campaniei „Organi-zația primară – sursă de energie sindicală”, care va demara în 2023, al cărei obiectiv este fortificarea organizațiilor sindicale pri­mare din Republica Moldova.

În cadrul conferinței de dare de seamă, unde au fost adoptate mai multe hotărâri cu privire la activitatea centrului sindical național-ramural, sindicaliștii au discutat despre problemele din ramură, necesitatea majorării salariilor, despre îmbunătățirea condițiilor de muncă, menținerea și atrage­rea tinerilor specialiști.

Conform raportului statistic pentru anul precedent, Federația „Sindindcomservice” întrunește în rândurile sale peste 12 mii de membri de sindicat, asociați în 102organizații sindicale primare, rata apartenenței la sindicat constituind 82 la sută dintre angajații din ramură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor