25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor la ora bilanțului

Loading
Fără categorie Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor la ora bilanțului
Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor la ora bilanțului

rojnevschi

 

Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor (FSTD) se pregătește de cel mai important eveniment din ultimii cinci ani – Congresul V. În perioada care s-a scurs, la întreprinderile din ramură au avut loc mai multe schim­bări, respectiv, și în structurile sindicale. Numărul de mem­bri al Federației Sindicatelor a rămas practic neschimbat, însă numărul de organizații primare s-a redus exact cu 50 la sută. Statisticile anului 2015 arată următoarele: federația are 4766 de membri și 36 de organizații sindicale primare, în comparație cu 4804 membri și 72 de organizații primare câte erau în anul 2010.

 

Astfel de schimbări s-au produs din cauza comasării întreprinderi­lor „Gările şi Staţiile Auto” și „Dru­muri”, proces care a avut loc în urma deciziilor luate la nivel de minister. Liderii sindicali din teritoriu spun că în urma comasărilor de între­prinderi și, implicit, de organizații primare, ei au mai mult de lucru. Totodată, schimbările au ameliorat substanțial situația întreprinderi­lor, dar și cea a salariaților.

Un alt motiv care a generat re­ducerea numărului de organizații sindicale a fost, potrivit afirmațiilor lui Boris Rojnevschi, președintele Federaţiei Sindicatelor Transpor­tatorilor şi Drumarilor, diminuarea numărului de transportatori legali, „care nu pot concura cu transpor­tul ilegal”.

Au fost reorganizate întreprin­derile „Drumuri”, iar angajații afirmă că au urmat schimbări spre bine. În primul rând, ei au uitat de perioada restanțelor salariale.

„După comasare, întreprinderilor din raioanele Anenii Noi, Du­băsari, Criuleni și municipiul Chișinău, numărul sindicaliștilor a crescut simțitor. Colectivul sindical a ajuns să numere deja 200 de per­soane în loc de 50, ne povestește Galina Lobov, președinta comite­tului sindical de la „Drumuri Criu­leni” SA. Activitatea de lider sin­dical îmi dă mari bătăi de cap, or sunt nevoită să cumulez activitățile sindicale cu cele profesionale, iar de lucru am mult. E nevoie de timp ca oamenii să se obișnuiască, să gă­sească limbaj comun”.

 

g_cnsm

Comasările au generat schimbări benefice în activitatea întreprinderilor

 

Însă, în general, grație acestei reorganizări și faptului că a fost nu­mit un director general nou, Tudor Macari, activitatea întreprinderii a devenit mai eficientă. La momen­tul când a venit în această funcție, pierderile înregistrate de între­prindere constituiau 2 mln. de lei. El a reușit să organizeze activitatea în așa fel, încât peste un an între­prinderea deja genera profituri de 1 mln. de lei. Salariile sunt achitate la timp, lucru care nu se întâmpla înainte de reorganizare, angajații beneficiază și de prime, pe care anterior, la fel, nu le aveau. Între­prinderea chiar a reușit să achite statului și dividende de 300 de mii de lei, lucru care s-a întâmplat în cei 24 de ani de activitate doar o singură dată, din câte țin eu minte, însă nu a fost vorba de sume atât de mari. Cel mai important este faptul că nu a fost afectată nici o persoa­nă, după comasări nu au urmat nici un fel de disponibilizări, toată lumea are de lucru”.

După reorganizarea întreprin­derilor s-a extins substanțial și organizația sindicală din cadrul „Drumuri Bălţi” SA, de la 70 la 270 de persoane.

„Practic, toată tehnica a fost modernizată, ne povestește despre transformările produse Angela Ni­chiforeac, președintele comitetului sindical de la „Drumuri Bălţi” SA. Este meritul directorului nostru, Gheorghe Pleșco. A făcut multe eforturi pentru a le crea salariaților condiții demne de muncă. În pe­rioada estivală, toți angajații be­neficiază de apă minerală și lapte. Iarna le sunt oferite tartine, cafea, ceai fierbinte. Avem o singură pro­blemă – puțini tineri vin să se an­gajeze la noi”.

 

Transportul auto ilicit

 

90 la sută din volumul total de transporturi, atât de pasageri, cât și de mărfuri, este asigurat de mij­loacele auto. Însă, în pofida acestui fapt, problemele în domeniu rămân la fel, adică sunt de nesoluționat, spune Boris Rojnevschi. Potrivit lui, declinul economic a avut un impact puternic asupra transpor­turilor și gospodăriei drumurilor, o ramură strategică pentru țară. Astfel, s-a redus esențial volumul transporturilor, iar în consecință, s-a diminuat numărul de locuri de muncă, valoarea salariilor și a pachetului social pentru anga-jați și păturile vulnerabile ale po-pulației.

„Federaţia  a contribuit la apli­carea necondiţionată a actelor le­gislative în scopul lichidării dato­riilor salariale şi achitării salariilor în termenul stabilit.

Existenţa unor legi imperfec­te în domeniul salarizării a dus la indicarea în borderourile de plată a agenţilor economici a salariului minim pentru prima categorie de salarizare (1400, apoi 1650, iar din 1 mai 2015 – 1900 de lei) pentru toţi lucrătorii, începând cu gardie­nii şi terminând cu directorii gene­rali, impozitele fiind calculate din sumele indicate. Sumele achitate în realitate rămân necunoscute, deoarece sunt oferite în plicuri, iar organele de control declară că legea este respectată”, susţine pre­şedintele.

Pentru domeniul transporturilor şi drumurilor, una din problemele cele mai stringente este, în opinia preşedintelui FSTD, cea a trans­portării ilegale a pasagerilor atât pe teritoriul ţării, cât şi în afara ei, lucru devenit parte indispensabilă a economiei subterane.

„O atare situaţie împiedică acti­vitatea normală a colectivelor care activează în bază legală, tergiver­sând procesul de modernizare şi dezvoltare a întreprinderilor, crea­rea noilor locuri de muncă, majora­rea salariilor şi ridicarea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, asigurarea unor condiţii de muncă şi odihnă demne pentru lucrători”, menţionează Boris Rojnevschi.

Încă o problemă specifică do­meniului este transportul maritim. Pentru moment, există patru între­prinderi şi instituţii subordonare ministerului de profil. În ele mun­cesc 117 persoane, salariul mediu lunar al angajaților fiind de 3650 de lei. Sub pavilion moldovenesc navighează 350 de vase, inclusiv 90 de nave fluviale.

„Problemele acestui sector sunt cauzate de legislația care reglemen­tează activitatea marinarilor atât în ţară, cât şi peste hotare, precum și de eliberarea documentelor care le permit marinarilor să-şi desfăşoa­re activitatea, condiţiile de muncă şi de odihnă, disciplina de muncă, achitarea deplasărilor şi a timpului petrecut pe mare, mărimea com­pensaţiilor respective, a stagiului de cotizare etc.”, a relevat Boris Rojnevschi.

 

Dialog constructiv

 

Totodată, preşedintele menţio­nează momentele pozitive ale dia­logului constructiv în cadrul par­teneriatului social, dar şi faptul că, pe parcursul ultimilor cinci ani, Fe­deraţia Sindicatelor şi-a concentrat activitatea pe elaborarea contrac­telor colective de muncă, soluţio­narea problemelor ce ţin de salarii, condiţiile de muncă şi de odihnă, în conformitate cu Convenţia na­ţională şi de ramură, Codul muncii şi alte acte legislative şi normative care reglementează relaţiile dintre partenerii sociali.

Boris Rojnevschi a menţionat activitatea fructuoasă a federaţiei în domeniul asigurării cu bilete de tratament sanatorial şi de odihnă în taberele pentru copii. În total, timp de cinci ani, organizaţiilor sindica­le din ramură le-au fost oferite 274 de bilete de tratament, în valoare de 952,7 mii de lei şi 513 bilete de odihnă în taberele pentru copii, în valoare de 645,8 mii de lei.

„Federaţia a organizat training-uri anuale la baza Institutului Muncii, iar pe parcursul ultimilor cinci ani asigură abonarea centra­lizată a organizaţiilor primare la săptămânalul „Vocea poporului”, menţionează Boris Rojnevschi.

 

P.S. „Relaţiile dintre Fede­raţia Sindicatelor şi Confe­deraţia Naţională sunt de parteneriat. Federaţia este parte a confederaţiei noas­tre şi, atunci când apelează la noi cu diverse probleme, le acordăm asistenţă în so­luţionarea acestora”, susţi­ne vicepreşedintele CNSM, Mihail Hîncu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor