27 ianuarie 2021
Chisinau
Social

Federația SIBA și-a reales conducerea și a trasat obiective de viitor

Loading
Social Federația SIBA și-a reales conducerea și a trasat obiective de viitor
Federația SIBA și-a reales conducerea și a trasat obiective de viitor
Vocea poporului

Victor Onici a fost reales în funcția de președinte al Federației Sindica­telor Lucrătorilor Instituțiilor Ban-care și de Asigurări (SIBA), iar Tati­ana Tafuni – în calitate de vicepre-ședinte. Zilele trecute, și-a desfă-șurat lucrările Congresul V al SIBA.

În raportul despre activitatea Federației, Victor Onici a comunicat că în perioada de referință s-au depus eforturi în vede­rea îmbunătățirii condițiilor de muncă de la unitățile din ramură, majorării salariilor, îmbunătățirii aspectelor privind securitatea și sănătatea în muncă, dar și apărării drep­turilor legale ale membrilor de sindicat.

Totodată, în cadrul Congresului a fost aleasă o nouă componență a Comisiei de Cenzori și s-au validat împuternicirile membrilor Consiliului Federației și ai Biro­ului Executiv. La lucrările Congresului s-au examinat și aprobat modificări și comple­tări la Statutul Federației.

Unul dintre obiectivele de bază pentru îmbunătățirea dialogului social este con­stituirea Patronatului din sistemul bancar și de asigurări și încheierea Convenții co­lective la nivel de ramură.

„Acestea ne-ar permite negocierea salariului minim în sistem, garanții so­ciale suplimentare, condiții optime de lucru pentru lucrătorii care activează în situații de risc sporit, cum ar fi operatori ghișeu, încasatori, șoferi, lucrători la de­pozitele de valori etc.”, a menționat Victor Onici.

Sindicaliștii își propun implementarea bunelor practici și a metodelor noi de lucru

În perioada următoare, sindicaliștii își propun să sporească măsurile legate de securitatea și sănătatea în muncă, activități de instruire cu activul sindical pe cele mai actuale teme, atragerea noilor membri de sindicat, dar și implementarea bunelor practici și a metodelor noi de lucru, care corespund nevoilor și așteptărilor mem­brilor de sindicat, îndeosebi în această perioadă de grea încercare prin care trece omenirea.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com