23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Experți judiciari profesioniști și expertize de calitate în domeniu

Loading
Social Experți judiciari profesioniști și expertize de calitate în domeniu
Experți judiciari profesioniști și expertize de calitate în domeniu
expertiza-judiciara

Foto: expertiza.ro

Un proiect de lege care prevede perfec-ționarea cadrului instituțional și normativ al sistemului de expertiză juridică și a statu-tului expertului judiciar a fost aprobat re­cent de Cabinetul de Miniștri. Potrivit Biro­ului comunicare şi relaţii cu presa al Guver­nului, prin intermediul acestui document se propune să fie implementat în ţara noastră un mecanism de expertiză judiciară modern, rapid și independent. 

 

Potrivit autorilor proiectului, pentru ca probele să fie prezentate în mod adecvat în timpul proceselor ju­diciare, este nevoie de o infrastructură bine formată în cadrul sistemului de expertiză judiciară, conform standardelor legale de calitate, şi experți judiciari de o calificare înaltă. Astfel, crearea unei infrastructuri de expertiză judiciară accesibilă tuturor va asigura o cercetare echitabilă și o consolidare a probelor.

Documentul conține reglementări ample privind expertiza judiciară, admiterea în profesia de expert judiciar, statutul acestuia, formarea continuă şi eva­luarea performanţelor expertului judiciar. Totodată, proiectul de lege prevede instituirea unui mecanism nou de sancţionare pentru fapte care constituie aba­teri disciplinare privind activitatea de expertiză judi­ciară, dar și reglementarea detaliată a suspendării şi încetării activităţii expertului judiciar.

În prezent, suspendarea activităţii experţilor judi­ciari, care sunt angajaţi într-o instituţie publică de ex­pertiză judiciară, este prevăzută doar de cadrul juridic ce ţine de legislaţia muncii. În schimb, suspendarea activității experţilor judiciari particulari nu este regle­mentată în general.

Aceleaşi surse au precizat că noua lege a fost ela­borată în baza unor studii efectuate asupra sistemului naţional de expertiză judiciară, care au scos la iveală mai multe deficiențe și neajunsuri. Printre acestea se numără: absența unei instituții centrale independente, care și-ar asuma rolul de conducere la nivel național pentru sistemul de expertiză judiciară, dar și lipsa standardelor de calitate uniformizate, a echipamentu­lui necesar, dar şi a unor instrumente și laboratoare adecvate.

Proiectul de Lege cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar a fost elaborat în scopul executării unei acțiuni prevăzute în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a secto­rului justiţiei pentru anii 2011-2016.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand