25 iulie 2024
Chisinau
Social

Executivul va încerca să asigure transparența în procesul decizional

Loading
Social Executivul va încerca să asigure transparența în procesul decizional
Executivul va încerca să asigure transparența în procesul decizional

dialog-social

 

Guvernul în exerciţiu a aprobat, recent, un set de modificări şi completări la o hotărâre de guvern ce reglementează aplicarea Legii pri­vind transparenţa în procesul decizional.

 

Noile prevederi incluse în Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul decizional stabilesc expres care dintre autorităţile pu­blice sunt obligate să respecte prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional.

Stipulările respective includ, de asemenea, respon­sabilităţile Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în calitate de instituţie care va monitoriza implementarea legii sus-menţionate, precum şi o serie de norme cu re­ferire la termenul şi condiţiile de desfăşurare a proce­durilor corespunzătoare.

Regulamentul prevede, printre altele, că toate autori­tăţile emitente de decizii care pot avea un impact social, economic şi de mediu sunt obligate să asigure accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente.

Totodată, a fost mărit termenul în care proiectele de decizii pot fi examinate de toţi cei interesaţi. Dacă până în prezent acest termen era de cel mult 15 zile lucră­toare, modificarea propusă stipulează cel puţin 10 zile lucrătoare pentru consultarea publică a proiectelor de decizii.

Documentul mai prevede că, la solicitarea persoane­lor interesate, termenul de prezentare a recomandărilor şi sugestiilor pe marginea proiectelor de decizii poate fi prelungit de către autoritatea publică responsabilă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand