16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Examenul medical al angajatului: pe cheltuiala cui se face

Loading
Cetăţeanul şi legea Examenul medical al angajatului: pe cheltuiala cui se face
Examenul medical al angajatului: pe cheltuiala cui se face
libertatea.ro

Sunt angajat în calitate de muncitor într-o firmă de constricții. Angajatorul îmi cere să trec examenul medical pe cont propriu și să-i prezint certificatul respectiv. Însă, din lipsa banilor necesari pentru examenul medical, eu nu pot să-i prezint documentul solicitat, deși el mi-a spus că ar putea să-mi compenseze a parte din cheltuielile supor­tate. Vă rog să-mi spuneți ce prevede legea sau care sunt obligațiile angajatorului în domeniul securității muncii și care pot fi consecințele în cazul în care nu voi trece exa­menul medical după cum mi s-a spus?

Vladimir Covalciuc, Edineț

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), a Legii nr.186/2008 și ale altor acte normative, angajatorul are un șir de obligații privind securitatea și sănătatea în muncă.

Art. 10 alin. (2) din CM dispune că angajatorul este obligat: să asigure salariaților condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă. Asigurarea acestor condiții cu­prinde inclusiv măsurile pentru prevenirea riscurilor profesionale, precum și efectuarea examenului medical al salariaților.

Potrivit art.76 din CM, în caz de omitere, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical, contractul individual de muncă se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Pe timpul efectuării controalelor (examenelor) medicale, salariaților care, conform prevederilor CM sau ale altor acte nor­mative, sunt obligați să treacă aceste controale (examene), li se menține salariul mediu la locul de muncă. Mai mult decât atât, pentru perioada examenelor medicale periodice, salariaților, potri­vit art.1972 din CM, li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu.

Una din încălcările grave ale obligațiilor de muncă ale salariaților, potrivit art. 2111 din CM, o constituie refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical. Astfel, această normă stabilește condițiile în care refuzul salariatului de a fi supus examenului medical con­stituie încălcare gravă a obligațiilor de muncă (refuzul de a trece examenul medical care, evident, urmează să fie motivat; examenul medical să fie obligatoriu; salariatul să fie informat de către anga­jator, despre obligația de a trece examenul medical; informarea salariatului de către angajator să fie făcută în formă scrisă). Cu alte cuvine, în cazul în care aceste condiții legale sunt ignorate, adică nu sunt respectate, refuzul salariatului de a trece examenul medi­cal nu poate constitui drept abatere disciplinară.

Legea nr. 186/2008, în corelație cu CM, instituie mai multe ca­tegorii de măsuri necesare pentru protecția securității și sănătății salariaților. Potrivit art. 13 din Legea nr. 186/2008, angajatorul este obligat să angajeze numai persoane care, în urma examenului me­dical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure efec­tuarea examenului medical periodic al lucrătorilor.

Art. 20 din aceeași lege stabilește că fiecare lucrător este în drept să fie supus unui examen medical extraordinar potrivit reco­mandărilor medicale, cu menținerea postului de lucru și a salariu­lui mediu pe durata efectuării acestui examen.

Important de menționat că măsurile prin care lucrătorilor li se asigură examenul medical corespunzător se stabilesc potrivit ac­telor normative emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu consultarea patronatelor și a sindicatelor.

Aceste măsuri trebuie să fie formulate astfel încât fiecare lucră­tor să beneficieze cu regularitate de examen medical. Cheltuielile ce țin de organizarea și efectuarea examenului medical, po­trivit art. 21, alin. (4) din Legea nr. 186/2008, sunt suportate de către angajator.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor