1 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Egalitatea în drepturi a tuturor salariaţilor. Reducerea numărului de angajați sau a statelor de personal

Loading
Cetăţeanul şi legea Egalitatea în drepturi a tuturor salariaţilor. Reducerea numărului de angajați sau a statelor de personal
Egalitatea în drepturi a tuturor salariaţilor. Reducerea numărului de angajați sau a statelor de personal
jetrotax.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Egalitatea în drepturi a tuturor salariaţilor

 

Ce înseamnă discriminare, inclusiv în sfera muncii, și care sunt aspectele juridice ale acestei noțiuni?

Anastasia Fedorenco, Bălți

 

Noțiunea  de „discriminare”, în sensul Legii nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, este definită ca „orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamen­tului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse”.

Referitor la discriminare în sfera muncii, Legea dată creează ca­drul necesar aplicării Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Art.8 din Codul muncii stabilește în acest sens că în cadrul ra­porturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a sala­riatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dezabilitate, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă.

 

Reducerea numărului de angajați sau a statelor de personal

 

Ce trebuie să conțină ordinul angajatorului privind redu­cerea numărului sau a statelor de personal în cazul în care la unitate urmează să fie redus concomitent un anumit nu­măr de personal muncitoresc și anumite funcții de state?

Nicolae Harghel, Chișinău

 

Conform art. 88, alin. (1), lit. a) din Codul muncii, angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichida­rea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, doar cu condiţia că va emite un ordin motivat din punct de vedere juridic sau economic, prin care, de regulă, se operează modificările respective în statele de personal existente ale unității sau, după caz, se aprobă noile state de personal.

În cazul în care la unitate urmează să se reducă concomitent un anumit număr de personal muncitoresc și anumite funcții de sta­te, în ordinul angajatorului trebuie să fie indicat – reducerea nu­mărului (concret) de personal muncitoresc, de exemplu, în secția… – 12 unități și reducerea funcțiilor de state (nominalizate) în sub­diviziunile structurale respective ale unității. Motivarea ordinului respectiv din punct de vedere juridic sau economic presupune re­ferirea angajatorului la normele corespunzătoare ale art. 69 – 90 din Codul civil ce țin de reorganizarea persoanei juridice și/sau la datele concrete cu caracter economico-financiar existente ce impun obiectiv necesitatea optimizării efectivului de angajați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor