19 iulie 2024
Chisinau
Social

Egalitatea de gen și combaterea violenței, în vizorul FSCM

Loading
Social Egalitatea de gen și combaterea violenței, în vizorul FSCM
Egalitatea de gen și combaterea violenței, în vizorul FSCM
sindicate.md

Violența domestică constituie un flagel al unei societăți în derivă, precum e cea în care trăim, care și-a pierdut pe alocuri repere­le, credința și speranța, dragostea pentru aproapele. Colectivele din domeniul comunicațiilor sunt con­stituite, în temei, din femei, iar acestea nu sunt indiferente față de soarta consângenelor, care se con­fruntă cu astfel de probleme.

De aceea, Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) a desfășurat, recent, în incinta Casei Sindicatelor, un seminar de instruire pentru membrele Comisiei de Femei cu genericul „Promovarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor“. În scopul sensibilizării asupra problemei date, evenimentul a fost orga­nizat în contextul desfășurării campaniei cu privire la eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor „16 zile de activism îm­potriva violenței în bază de gen în Republi­ca Moldova“.

Președinta FSCM, Elizaveta Iurcu, a salu­tat participanții la eveniment și a subliniat importanța desfășurării acestei acțiuni. Ea a menționat că, prin prevenirea și comba­terea violenței în bază de gen, vom crește gradul de conștientizare a violenței, ca o în­călcare a dreptului omului, a consecințelor și costurilor sale, precum și a mecanis­melor de combatere la nivel comunitar și național. Elizaveta Iurcu a adăugat că prin unificarea actorilor parteneriatului social poate fi obținut încurajarea și menținerea unei culturi a muncii bazată pe respectul și demnitatea reciprocă.

Organizarea activității a fost aprecia­tă de către Lilia Franț, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a menționat că în acest an s-a remarcat o implicare sporită a centrelor sindicale național-ramurale în organizarea activităților de combatere a violenței și de promovare a egalității de șanse.

Veronica Lupu, președintă a Asociației de Femei de Carieră Juridică și expert gen­der, le-a familiarizat pe femeile din ramura comunicații cu cadrul legal de protecție a victimelor violenței în bază de gen. S-a discutat despre țintele Obiectivului 5 al Dezvoltării Durabile, privind realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor fe­meilor și fetelor, despre angajamentele internaționale privind drepturile omului, despre prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190, privind eli­minarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

Experta a vorbit despre formele de violență cele mai frecvent întâlnite: violența psihologică, violența fizică, violența finan­ciară. Participantele la seminar au discutat despre motivele, cauzele și consecințele violenței față de femei și fete în Republica Moldova. Au fost prezentate instrumente­le accesibile de prevenire și combatere a violenței în bază de gen.

„16 Zile de Activism împotriva violenței în bază de gen” este o campanie inter-națională care debutează anual la 25 no­iembrie, de Ziua internațională de luptă împotriva violenței asupra femeii, și se în­cheie la 10 decembrie, Ziua internațională a drepturilor omului. Însă, cu certitudine, combaterea violenței domestice trebuie desfășurată pe tot parcursul anului, fără pauze.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand