3 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Drepturile socioeconomice ale tinerilor și dialogul social

Loading
Без рубрики Drepturile socioeconomice ale tinerilor și dialogul social
Drepturile socioeconomice ale tinerilor și dialogul social

 

 

tinerii-dialog-social

Foto: arhivă personală

Când îți sunt încălcate drepturile, informația și abilitatea de negociere sunt cele mai sigure instrumente pentru a soluționa un conflict pe cale amiabilă. Ținând cont de aceasta, timp de două zile, 80 de tineri au studiat care sunt drepturile lor social-economice, ce le garantează accesul la muncă decentă, care sunt instru­mentele la care pot apela pentru a le promova și apăra, în cadrul stagiului de for­mare „Drepturile socioeconomice ale tinerilor și dialogul social”, desfășurat la Chișinău recent.

 

Pe parcursul stagiului, ti­nerii au avut posibilitatea să discute și cu reprezentanți ai Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), Consiliului de Tineret al CNSM și Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Mol­dova.

 

Munca decentă începe cu un contract de muncă

 

Dreptul de a fi încadrat în câmpul muncii legal este pre­văzut pentru toți, fără excepții. De aici derivă și celelalte ga-ranții de care poate beneficia un angajat – concediul plătit, asigurarea medicală și socială, concediul de maternitate cu păstrarea locului de muncă, concediul de boală, precum și alte indemnizații pentru caz de risc sau accidente. Lipsa experienței de muncă, vârsta, genul sau orice alte conside­rente discriminatorii nu sunt și nu trebuie acceptate ca motive pentru angajare „la negru” sau concediere.

Ministerul Tineretului și Sportului, un partener meto­dologic și financiar important al proiectului „Muncă decentă pentru TINEri”, dezvoltă mai multe politici de tineret care vin să susțină respectarea drep­turilor social-economice ale ti­nerilor. „Sarcina ministerului acum este să asigure o coopera­re eficientă dintre organizațiile de tineret și structurile de stat. Pentru aceasta, se lucrează la dezvoltarea strategiei pentru tineret, care se axează pe patru factori: angajarea tinerilor în câmpul muncii și susținerea ti­nerilor antreprenori, consolida­rea spiritului civic prin institui­rea carnetului de voluntar, fapt ce asigură înregistrarea muncii de voluntar ca experiență pro­fesională și susținerea tinerilor din diasporă”, a declarat Ion Donea, şeful Direcției progra­me pentru tineri de la Ministe­rul Tineretului și Sportului.

 

g_cnsm

Sindicatul – primul scut de protecție împotriva încălcărilor drepturilor socioeconomice

 

În cadrul stagiului, tinerii s-au informat despre normele legale care prevăd aceste drep­turi, ca să poată apela la ele ori­când va fi nevoie, și au învățat cum să recunoască mai ușor ca­zurile de încălcare a acestora.

„Avantajul de a fi membru de sindicat, mai ales pentru tineri, începe chiar din momentul an­gajării. Noi îi ajutăm să nu fie discriminați, să-și negocieze salariul etc. Deși este mai mult un avocat colectiv, nu individu­al, sindicatul intervine atunci când drepturile angajatului sunt încălcate. Numai anul tre­cut, circa 200 de salariați au fost restabiliți la locurile de muncă, atunci când le-a fost desfăcut contractul individual de mun­că din inițiativa angajatorului. Când se întâmplă un accident, iar angajatorul, dar și inspec­torul de stat, spun că e vinovat 100% salariatul și acesta nu primește nici o compensație, pentru pierderea capacității de

muncă, intervenim și partici­păm la cercetarea cazului”, a menționat Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM.

„Când lucrezi la „negru”, practic, nu exiști. Nimeni nu poate să te apere, pentru că nu figurezi nicăieri. Experiența acumulată nu poți să o incluzi în CV, pentru că nimeni nu va confirma că ai lucrat cu ei. Nu plătești impozitele și poți să fii amendat. Mă bucur că am par­ticipat la acest training, pen­tru că până acum nu realizam foarte clar faptul că, acceptând astfel de condiții, lucrezi împo­triva ta”, a declarat unul dintre participanții la training.

„Am aflat multe nuanțe ce țin de contractul individual de muncă, ceea ce nu am știut până acum. Există aspecte în legislație de care nu prea țineam cont. Și cred că tinerii merită să le cunoască și să le aplice. Rolul meu acum, cred, e să împărtășesc ceea ce am aflat astăzi cu elevii mei”, a re­latat Corina Sîrbu, profesoară de limba franceză la Colegiul Agroindustrial din Ungheni.

 

Nimeni nu poate să te ajute dacă taci

 

De asemenea, participanților li s-a vorbit despre importanța de a se face auziți. Studiile desfășurate anterior în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri” au relevat fap­tul că majoritatea tinerilor respondenți se confruntă cu același tip de probleme, unii dintre ei dețin chiar și soluții inovative pentru a le rezolva, dar nu știu cui să se adreseze pentru a-şi promova intere­sele. În acest sens, în cadrul trainingului ei au învățat cum să poarte un dialog eficient cu actorii socioeconomici: guvern, angajatori, sindicate etc., pen­tru a-și face vocea auzită. În același timp, au conștientizat importanța diseminării infor-mației deținute pentru a forma front comun cu un număr cât mai mare de tineri ca ei.

 

tinerii-dialog-social-2

 

„Este necesar să ne unim eforturile, iar tinerii să dețină cunoștințele și abilitățile ne­cesare pentru a deveni mai ac­tivi în plan social și economic ca să-și promoveze interesele. Deci, nu e suficient doar să știe la cine să se adreseze în caz de încălcare a drepturilor lor, dar să vină cu propuneri care le-ar îmbunătăți situația și să cu­noască ce trebuie să facă pen­tru a obține schimbarea. Bunăoară, angajatorii solicită expe-riență din partea tinerilor angajați. Problema s-a făcut au­zită și acum Guvernul încear­că să sprijine companiile care oferă stagii de acumulare a experienței pentru tinerii care sunt la început de carieră”, a declarat Stela Stratila-Sîrbu, președinta Consiliului de Tine­ret al CNSM.

Ce este sindicatul? Care sunt atribuțiile sale? Cum poate fi formată o astfel de organizație? Cum poate fi identificat liderul de sindicat care le-ar promova tuturor interesele și de ce este bine să fii membru al unei ast­fel de organizații?

Cu toții am auzit de sindicate, dar puțini ar putea răs­punde exhaustiv la toate aceste întrebări. Și mai puțini con-știentizează importanța orga-nizațiilor ce reprezintă drep­turile angajaților în apărarea drepturilor lor la muncă. De aici, probabil, și numărul mic de persoane care apelează la ajutorul sindicatului. Totuși, anul trecut 200 de salariați au fost restabiliți la locul de mun­că, grație intervenției sindica­tului.

„Aceste traininguri sunt foarte binevenite. Ele vin cu supor­tul necesar pentru a ajuta tine­rii să lupte pentru drepturile lor. Cel mai important în ziua de azi e să știi unde să cauți informațiile. Orice training ofe­ră ideea de bază, după care te orientezi și cauți ceea ce îți tre­buie”, a menţionat Dan Talpă din Ungheni.

Stagiul de formare „Dreptu­rile socioeconomice ale tineri­lor și dialogul social” face parte din proiectul „Muncă decentă pentru TINEri – îmbunătățirea situației socioeconomice a ti­nerilor din RM prin abilitarea acestora și a societății civile”, implementat de Fundația CNV International, Asociaţia Ob­ştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldo­va, proiect susținut financiar de către Uniunea Europeană.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor