13 iulie 2024
Chisinau
Social

Drepturile lucrătorilor bancari, disputate de sindicalişti şi autorităţi

Loading
Social Drepturile lucrătorilor bancari, disputate de sindicalişti şi autorităţi
Drepturile lucrătorilor bancari, disputate de sindicalişti şi autorităţi

bem

 

Angajaţii celor trei bănci aflate în proces de lichidare sunt îndemnaţi de reprezentanţii sindicatelor să nu cedeze presiunilor la care sunt expuşi în prezent şi să nu scrie cereri de de­misie din proprie iniţiativă. În cazul depunerii cererilor, ei nu vor mai pu­tea beneficia de drepturile ce le sunt asigurate prin lege. 

 

Victor Onici, preşedintele Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Banca­re şi de Asigurări din Republica Moldova, a comunicat că, zilele trecute, preşedinţii tu­turor comitetelor sindicale ale organizaţiilor primare afiliate la structura în cauză au fost informaţi despre procedurile de concediere a angajaţilor în condiţiile lichidării unităţilor, dar şi despre drepturile lor, prevăzute de le­gislaţia naţională.

În ultimul timp, tot mai mulţi angajaţi ai celor trei bănci se adresează la sindicate cu întrebări legate de reducerea sau chiar lipsa volumelor de lucru în urma transferului că­tre Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a plăţii prestaţiilor sociale. Mulţi dintre aceşti salariaţi sunt tentaţi sau îndemnaţi să scrie cereri de demisie, iar unii au şi depus astfel de cereri.

De asemenea, există semnale că angajaţii din subdiviziunile celor trei bănci sunt su­puşi diferitor presiuni din partea superiorilor pentru a-și da demisia din proprie iniţiativă. În acelaşi timp, unii dintre aceşti lucrători au contracte individuale de muncă pe termen determinat, care sunt deja pe punctul de a expira sau au şi expirat şi, în consecinţă, deţi­nătorii lor rămân în afara muncii.

Anterior, conducerea Băncii Naţionale a Moldovei a expediat pe adresa Federaţi­ei Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări o scrisoare prin care dădea asigurări că va întreprinde măsuri în vederea respectării de către Banca de Econo­mii, Banca Socială şi Unibank a prevederilor Codului muncii.

Ulterior, şi reprezentanţii Guvernului au informat sindicatul respectiv că lichidarea unei bănci este un proces complex, care du­rează chiar şi câţiva ani. „Deci, o parte din­tre lucrătorii acestor bănci îşi vor continua activitatea până la definitivarea procesului de lichidare”, se menţiona în scrisoarea Gu­vernului.

Cu referire la necesitatea de a asigura cu locuri de muncă lucrătorii disponibilizaţi, re­prezentanţii Guvernului subliniază că, deoa­rece un număr mare de conturi deţinute de cele trei bănci vor ajunge la alte instituţii fi­nanciare, acestea vor avea nevoie de angajări suplimentare de personal.

Totodată, golul care apare în sectorul ban­car în urma lichidării celor trei bănci va fi completat cu o participare bancară suplimen­tară, fie din partea băncilor din ţara noastră, fie a operatorilor bancari străini, cu care sunt purtate tratative în prezent. Astfel, reangaja­rea acestor specialişti, care nu poartă nici o vină pentru situaţia în care au nimerit, va fi o condiţie obligatorie pentru aceşti operatori, mai accentuează reprezentanţii Guvernului.

În context, sindicatul sus-menţionat a anunţat organizarea unei reuniuni a activului sindical de la cele trei bănci cu administraţia şi juriştii BNM, cu reprezentanţii Inspectora­tului Muncii al Sindicatelor şi alţi specialişti. Agenda întrunirii, preconizată pentru vineri, 4 septembrie, include un şir de chestiuni me­nite să clarifice situaţia de mai departe a celor peste 3000 de salariaţi ai acestor bănci.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand