13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul salariaţilor de a se asocia în sindicat. Activitatea independentă a sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul salariaţilor de a se asocia în sindicat. Activitatea independentă a sindicatelor
Dreptul salariaţilor de a se asocia în sindicat. Activitatea independentă a sindicatelor

ziua-sindicatelor

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Dreptul salariaţilor de a se asocia în sindicat

 

guestion

Care întreprindere nu cade sub incidența Legii sindica­telor?

 

Arseni Nicolaev, Anenii Noi

 

Sub incidenţa Legii sindicatelor cad toate întreprinderile, instituţii­le şi organizaţiile, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală. Dreptul salariaţilor de a se organiza în sindicat constituie un drept nu numai constituţional (art. 42 din Constituţie), dar şi universal, pe care ni­meni nu poate să-l limiteze sau să-l interzică.

 

Activitatea independentă a sindicatelor

 

guestion

Am auzit mai multe critici, precum că sindicatele nu şi-ar folosi pe deplin dreptul la o activitate independentă. Faţă de cine sunt ele independente şi ce spune legea des­pre independenţa lor?

 

Boris Tătaru, Chişinău

 

Independenţa activităţii sindicatelor constituie o garanţie juridică ce se sprijină pe normele dreptului internaţional la care ţara noas­tră este parte prin ratificare sau aderare. Normele speciale în această privinţă fac obiectul Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87 privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie, ratificată de Republica Moldova încă în 1995. Prevederile acestui act de drept internaţional sunt concretizate, desfăşurate în Legea sindi­catelor.

Potrivit art. 5 al acestei legi, sindicatele, în activitatea lor, sunt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Le­gislaţia interzice orice amestec de natură să limiteze drepturile sindi­catelor sau să împiedice realizarea acestora.

În cazul în care în legislaţia naţională ar exista şi sancţiuni concrete pentru încălcarea acestor drepturi şi garanţii ale sindicatelor, am pu­tea vorbi mai mult despre respectarea lor, precum şi despre activitatea independentă a sindicatelor, mai cu seamă la nivel de unitate.

Independenţa sindicatelor înseamnă că ele sunt egale în drepturi şi pot să colaboreze cu orice centru sindical, inclusiv cu organizaţii sindicale internaţionale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand