22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul de a munci la mai multe unităţi concomitent. Condiţiile în care este acordat ajutor de șomaj

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul de a munci la mai multe unităţi concomitent. Condiţiile în care este acordat ajutor de șomaj

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

chetor.com

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul de a munci la mai multe unităţi concomitent

 

Lucrez în calitate de profesoară de limba engleză la o instituție de stat. Dar mi se propune să mai lucrez și la o instituție privată de predare a limbilor străine. Doresc să aflu dacă am dreptul să lucrez concomitent într-o instituție publică și în una privată.

 Carolina Botezatu, Chișinău

 

Potrivit art. 267, alin. (1) din Codul muncii, îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct, reprezintă munca prin cumul. Același articol mai prevede că munca prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiaşi unităţi, cât şi în alte unităţi.

Prin urmare, potrivit acestor prevederi ale Codului muncii, sala­riatul are dreptul să presteze muncă, în temeiul unui contract indi­vidual de muncă distinct, la mai multe unități, indiferent de tipul de proprietate a acestora (privat sau public). În sensul Codului muncii, prin noțiunea de unitate se înțelege orice întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea de­partamentală sau apartenenţa ramurală  (art. 1 din Codul muncii).

 

Condiţiile în care este acordat ajutor de șomaj

 

Doresc să aflu dacă încetarea contractului individual de muncă pe motivul încheierii lucrărilor de sezon dau drep­tul la ajutor de șomaj?

Valentin Pârău, Șoldănești

 

Legislația în vigoare prevede cazurile concrete în care se acordă dreptul la ajutor de șomaj.

Expirarea duratei contractului individual de muncă încheiat pen­tru îndeplinirea lucrărilor sezoniere, potrivit art. 30 din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, acordă dreptul la ajutor de șomaj, dacă persoanele din această categorie (șomeri) întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt înregistrate la agenţia în a cărei rază teritorială îşi au do­miciliul;
  • au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat de cel puţin nouă luni din ultimele 24 de luni calen­daristice premergătoare datei înregistrării;
  • nu obţin venituri impozabile conform legii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand