25 iulie 2024
Chisinau
Cultura

Donaţie de carte în limba română către biblioteca Sanatoriului „Bucuria-sind”

Loading
Cultura Donaţie de carte în limba română către biblioteca Sanatoriului „Bucuria-sind”
Donaţie de carte în limba română către biblioteca Sanatoriului „Bucuria-sind”

biblioteca-sindicate

 

Un lot de literatură artistică în limba română a fost do­nat recent Federaţiei „Sin­dicons” din partea Federaţiei Generale a Sindica­telor (FGS) „Familia” din România, în temeiul unui acord de cooperare și înfrățire, încheiat acum două luni între cele două organi­zaţii. 

 

Donaţia numără peste 1000 de lucrări şi este destinată bibliotecii din cadrul staţiunii balneare „Bu­curia-sind” din Vadul lui Vodă, a precizat Victor Talmaci, preşedin­tele „Sindicons”.

Ideea de a colecta această lite­ratură s-a născut mai demult, în contextul desfăşurării în incinta staţiunii respective a unui seminar cu participarea unor instructori de la FGS „Familia”.

„Seminarul avea loc într-o sală de lângă biblioteca staţiunii. Am vrut să-mi aleg o carte să citesc, dar n-am prea găsit în limba ro­mână. Şi atunci am convenit cu mai mulţi colegi de-ai mei, lideri de sindicat din construcţii şi mate­rialele de construcţii din România, să strângem câte două-trei cărţi pe care să le donăm Federaţiei „Sindi­cons”. În aşa fel, sperăm că va pu­tea fi strâns treptat un fond de car­te în limba română”, a concretizat Gheorghe Bălăceanu, președintele FGS „Familia”.

Întreaga donaţie a fost colec­tată în două etape, iar primul lot a fost transportat la Chişinău, în luna mai a acestui an, cu prilejul încheierii Acordului de cooperare și înfrățire între Federaţia „Sindi­cons” şi FGS „Familia”.

„Donaţia conţine literatură be­letristică. Acum, ne gândim să mai colectăm şi un lot de carte tehni­că despre normare în construcţii, arhitectură etc.”, a adăugat Gheor­ghe Bălăceanu.

Margareta Prisăcaru, bibliotecara de la „Bucuria-sind”, ne-a povestit că, până acum, fondul de carte al acestei instituţii era alcă­tuit mai mult din literatură în lim­ba rusă, precum şi în română, dar cu litere chirilice, care s-a mai păs­trat din perioada sovietică. Lucrări în grafie latină erau doar câteva şi au fost procurate recent din banii alocaţi de administraţia staţiunii.

Fondul de carte al acestei bibli­oteci este alcătuit în prezent din aproximativ 20 de mii de lucrări, iar numărul celor care se odihnesc şi îşi întremează sănătatea la „Bu­curia-sind” se ridică la aproape 5000 de persoane pe an. Printre doritorii de a citi sunt mai mult persoane de vârsta a treia, iar unii dintre aceştia mai solicită încă li­teratură în grafie chirilică, a mai concretizat Margareta Prisăcaru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand