24 iulie 2024
Chisinau
Social

Domenii prioritare pentru asistența externă

Loading
Social Domenii prioritare pentru asistența externă
Domenii prioritare pentru asistența externă
asistenta-externa

Foto: sanatate.md

 

Patru domenii strategice de valorificare a asistenţei ex­terne au fost stabilite, de curând, în urma discuţiilor purtate de factorii de răs­pundere din ţara noastră şi a consultărilor cu partenerii europeni, pentru perioada 2017-2020.

 

Acestea ţin de reforma admi­nistraţiei publice şi prestarea ser­viciilor publice, infrastructură şi interconexiuni, de comerţ, afaceri, angajare şi educaţie, precum şi de justiţie, securitate şi controlul frontierelor.

Potrivit reprezentanţilor Guver­nului, modul de valorificare de că­tre autoritățile publice a asistenţei acordate ţării noastre din partea Uniunii Europene urmează a fi efi­cientizat în corespundere cu un set de recomandări. Acestea au fost elaborate de reprezentanţii Cance­lariei de Stat, în cooperare cu În­altul Consultant  UE în domeniul coordonării asistenţei externe.

Din 2007 şi până în prezent, au fost aprobate 12 programe de su­port bugetar pentru ţara noastră în valoare totală de 501 mln. de euro, din care au fost valorificate 251,66 milioane de euro.

Până la finele anului curent, ţara noastră ar mai putea beneficia de asistență în valoare de peste 55 mln. de euro pentru implementa­rea programelor de suport buge­tar, în cazul în care vor fi îndepli­nite toate angajamentele asumate în acest scop.

În context, instituțiile de resort urmează să se mobilizeze la maxi­mum pentru a atinge obiectivele trasate și a obține alocarea mij­loacelor financiare destinate pro­gramelor convenite cu autorităţile europene. Totodată, este necesar să fie stabilite clar prioritățile pen­tru perioada următoare, astfel în­cât să fie asigurat un grad înalt de eficiență și transparență în proce­sul de asimilare a asistenței exter­ne.

Pentru perioada următoare, prioritățile strategice urmează a fi 

finanţate prin intermediul instru­mentelor europene de programa­re anuală, în limita unui buget de până la 410 mln. de euro, din care aproximativ 60 la sută constituie suport bugetar.

De menţionat că Uniunea Euro­peană rămâne a fi lider absolut la capitolul asistenței financiare ne­rambursabile acordate ţării noas­tre şi, de la începutul cooperării, a oferit Republicii Moldova peste 840 de milioane de euro sub formă de grant. Începând din 2007, prin intermediul instrumentelor euro­pene de vecinătate, a fost acordat ajutor financiar în cuantum de 782 mln. de euro.

Un comitet interministerial pentru planificare strategică, pre­zidat de prim-ministru şi consti­tuit din membri ai Guvernului şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, are misiunea de a asigura un proces integrat de planificare stra­tegică, în care să fie corelate în cea mai eficientă manieră priorităţile naţionale cu politicile elaborate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, anga­jamentele internaţionale asumate şi cadrul de resurse interne şi ex­terne.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand