19 iulie 2024
Chisinau
Economie

Dezacord privind ritmul de majorare a salariului minim pe ţară

Loading
Economie Dezacord privind ritmul de majorare a salariului minim pe ţară

Reprezentanţii lucrătorilor moldoveni nu sunt de acord cu ritmul de majorare a salariului minim pe ţară pe care îl propun reprezentanţii Guvernului. În timp ce Uni­unea Europeană recoman­dă ţărilor care se confruntă cu creşterea şomajului şi cu sărăcia să majoreze salariul minim până la nivelul de 60 la sută din cel mediu pe economie, autorităţile de la Chişinău îşi planifică să atingă acest indicator abia către anul 2019.

salariu

Vocea poporului

Cu referire la aceasta, Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a declarat recent că, în urma negocierilor purtate în ca­drul dialogului tripartit, în 2014, salariul minim pe ţară a fost majorat de la 600 până la 1000 de lei. Această sumă constituie însă aproximativ 20 la sută din salariul mediu pe economie.

Oleg Budza a remarcat că, datorită negocierilor tripar­tite, începând cu 1 mai 2015, a fost majorat de la 1650 până la 1900 de lei cuantu­mul minim garantat al sala­riului din sectorul real. Cu regret, însă, în ţara noastră munca este remunerată nu conform costului real al for­ţei de muncă, ci în funcţie de resursele disponibile.

Mai mult ca atât, chiar şi acest salariu este plătit cu întârziere. Astfel, la 1 octom­brie 2015, restanţele la plata salariilor se ridicau la peste 163 de milioane de lei.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand