22 iulie 2024
Chisinau
Social

Dezacord între partenerii sociali din construcţii, legat de salariul minim

Loading
Social Dezacord între partenerii sociali din construcţii, legat de salariul minim
Dezacord între partenerii sociali din construcţii, legat de salariul minim
lucratori-in-constructii

Foto: cat.com

 

Un şir de măsuri de rezonanţă vor fi iniţiate, în viitorul apropiat, în domeniul construcţiilor din ţara noastră pentru redresarea situ­aţiei actuale, dar şi dezvoltarea acestui sector al economiei. Cel puţin asta promit reprezentanţii noii conduceri a ministerului de resort, care afirmă că soluţiile pentru problemele existente vor fi căutate doar în dialog cu parte­nerii sociali.

 

De fiecare dată când se schimbă guverne­le, la început, sunt studiate problemele şi ne­voile oamenilor, sunt întreprinse unele mă­suri pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în diferite domenii, a remarcat Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, la cea mai recentă şedinţă a Comitetului Executiv al acestui sindicat.

„Am reacţionat ca întotdeauna la solici­tarea de propuneri în acest scop, dar totuşi suntem îngrijoraţi de situaţia creată în ra­mura construcţiilor, inclusiv pe dimensiu­nea economică şi socială. Mă refer aici şi la negocierile colective care au eşuat ca nicio­dată în ultimii 23 de ani”, a declarat Victor Talmaci.

Astfel, reprezentanţii sindicatelor şi ai pa­tronatelor de ramură nu au reuşit să ajungă la un acord în ceea ce priveşte mărimea sa­lariului pentru prima categorie de calificare. Vorba e că unii reprezentanţi ai angajatori­lor încearcă să inoculeze ideea că la stabili­rea acestui salariu trebuie să se ţină cont de cel minim pe ţară, care este de 1000 de lei, ceea ce nu este corect, a apreciat preşedinte­le „Sindicons”.

Victor Talmaci a adăugat că reprezen­tanţii sindicatelor au solicitat autorităţilor statului să facă lumină în această problemă. Totodată, au cerut şi implicarea responsabi­lilor de la ministerul de resort, mai ales că aceştia reprezintă unul dintre partenerii so­ciali şi chiar au rolul, consfinţit prin lege, de a favoriza acest dialog.

Prezent la şedinţă, Ion Stratulat, vicemi­nistru al Dezvoltării Regionale şi Construc­ţiilor, a opinat că, 

în condiţiile decalajelor existente în construcţii, inclusiv legate de diminuarea investiţiilor, este necesar ca pu­ţinii muncitori care au mai rămas în ţară să fie păstraţi în ramură. Acest lucru nu este posibil însă fără un nivel suficient de sala­rizare.

Viceministrul a subliniat că, în următorii ani, normativele din acest domeniu urmea­ză a fi racordate la cele europene. În acest sens, nouă eurocoduri urmează a fi adaptate la condiţiile ţării noastre şi implementate. Acestea vor stabili noi standarde legate de aspecte ce ţin de alunecările de teren, seis­micitate, condiţii climaterice etc.

 

Oportunităţile modernizării

 

În mod corespunzător, va fi necesar ca în­treaga armată de specialişti din acest sector să fie şcolarizată, a concretizat Ion Stratulat. Implementarea eurocodurilor va permi­te companiilor moldoveneşti de construc­ţie să participe şi la licitații internaţionale. În prezent, se realizează multiple proiecte transfrontaliere, iar firmele noastre pot par­ticipa în cadrul acestora doar pe teritoriul ţării noastre.

O importanţă deosebită o are şi adapta­rea Codului urbanismului şi construcţiilor, lucru despre care se tot vorbeşte de patru ani. Aceasta ar contribui la rezolvarea mul­tor probleme şi la constituirea mecanisme­lor interne de realizare a proiectelor inves­tiţionale. Astfel, factorii de răspundere au convenit de curând să-l promoveze în regim de urgenţă prin Guvern şi Parlament şi să-l ajusteze la necesităţile timpului.

Totodată, urmează a fi iniţiată şi crearea unui fond de asigurare a riscurilor în con­strucţii. În opinia lui Ion Stratulat, în ţara noastră este nevoie de un astfel de fond, după evoluţiile din sistemul bancar care, în doar un an, au generat creşterea de la aproximativ 13 până la 20 de lei a cotaţiilor dolarului american. În consecinţă, marja dobânzii la creditele contractate de dezvol­tatorii imobiliari a crescut de la aproximativ 10 chiar şi până la 20 la sută.

 

Măsuri favorabile

 

Viceministrul a dat asigurări că Guvernul preconizează un şir de măsuri menite să di­minueze costurile, inclusiv pentru a favoriza investiţiile în construcţii, să impulsioneze elaborarea standardelor profesionale şi să asigure condiţii minime de lucru pentru constructori.  Asigurările au venit ca reacţie la problemele semnalate de reprezentanţii „Sindicons” privind lipsa vagoanelor pentru muncitori, a duşurilor sau uscătoriilor, pre­cum şi respectarea normelor de securitate şi sănătate pe şantierele de construcţii.

În context, sindicaliştii au abordat şi problema ce ţine de introducerea unei mo­dificări în Codul educaţiei, care, în redacţia actuală, încalcă principiile parteneriatului social în ceea ce priveşte constituirea şi acti­vitatea comitetelor sectoriale pentru elabo­rarea standardelor ocupaţionale.

În cadrul şedinţei, au mai fost examinate chestiuni privind restanţele salariale faţă de lucrătorii de la Întreprinderea de Stat „Mina din Mileştii Mici”, iniţiativa de constituire a unui fond de investiţii de tipul caselor soci­ale ale constructorilor, precum şi a instan­ţelor specializate în soluţionarea litigiilor de muncă.

Totodată, Ludmila Voinarenco, specialist pe probleme organizatorice la „Sindicons”, a prezentat un raport statistic referitor la apartenenţa la sindicat, iar Valentina Scobi­oală,  contabilă-şef a federaţiei – o informa­ţie privind încălcarea Statutului „Sindicons” de către unele organizaţii sindicale primare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand