9 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Desfacerea contractului individual de muncă: norme și condiții

Loading
Cetăţeanul şi legea Desfacerea contractului individual de muncă: norme și condiții
Desfacerea contractului individual de muncă: norme și condiții
nocuffs.com

Ce prevede legea și cât timp trebuie să mai lucrez în cazul în care, din anumite motive, am solicitat des­facerea contractului individual de muncă? Angajatorul poate să-mi refuze în asemenea caz cererea?

Marcel Vieru, Soroca

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Desfacerea contractului individual de muncă din proprie inițiativă constituie un drept al salariatului, care poate fi realizat prin solicita­rea demisiei, în condițiile art. 85 din Codul muncii (CM). Or, dreptul salariatului la demisie constituie o consecință sau, cu alte cuvinte, re­zultă din principiul libertății muncii, consacrat în art. 43 alin. (1) din Constituția țării și dezvoltat în art. 5 din CM.

Dispoziția art. 85 din CM reglementează, practic, toate aspectele juridice ale unuia dintre cele mai importante temeiuri legale pentru încetarea CIM – demisia.

În conformitate cu art. 85, alin. (1) din CM, salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă, cu excepția prevederii alin. (4 prim), din proprie inițiativă, anunțând despre aceas­ta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Cur­gerea termenului menționat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Este de menționat faptul că norma dată prevede și alte ter­mene de preaviz în cazul demisiei salariatului. Astfel, potrivit alin. (4 prim) al aceluiași articol din CM, conducătorul unității (al fi­lialei sau reprezentanței), adjuncții lui și contabilul-șef sunt în drept să demisioneze, anunțând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

 

După expirarea termenelor de preaviz, salariatul are dreptul să înceteze lucrul

 

Unele particularități ale reglementărilor legale cu privire la demisia salariatului sunt stabilite prin alin. (2) al aceluiași articol din CM.

Și anume. În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensio­narea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru în­grijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituție de învățământ, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului până la vâr­sta de 14 ani sau a copilului cu dizabilități, cu alegerea într-o funcție electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual și/sau colectiv de muncă, a legislației muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demi­sia în termenul redus indicat în cererea depusă și înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

După expirarea termenelor de preaviz, salariatul are dreptul să în­ceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea de­plină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului și să-i elibereze documentele ce țin de activitatea acestuia în unitate (art. 85, alin. (3) din CM).

În cazul în care părțile au convenit, contractul individual de muncă poate fi desfăcut (prin acordul scris al acestora), înainte de expirarea termenelor de preaviz.

Trebuie de subliniat în mod deosebit că, potrivit art. 85, alin. (5) din CM, dacă, după expirarea termenului de preaviz, salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcție și el își continuă activitatea de muncă fără să-și reafirme în scris dorința de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.

Legislația prevede și alte cazuri în care salariatul este obligat să prevină, în scris, despre desfacerea contractului individual de muncă. De exemplu, acest termen constituie șapte zile calendaristice pentru salariații angajați: la lucrări sezoniere (art. 282, alin. (1) din CM); la angajator persoană fizică (art. 287, alin. (1) din CM); la societăți religi­oase (art. 310, alin. (3) din CM).

În același timp, în corespundere cu art. 278, alin. (1) din CM, sala­riatul care a încheiat un contract individual de muncă pe un termen de până la două luni are dreptul la desfacerea acestuia înainte de termen, prevenind în scris angajatorul despre aceasta cu cel puțin trei zile calendaristice înainte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor