21 iulie 2024
Chisinau
Social

Declarație cu ocazia Zilei Internaționale a tinerilor

Loading
Social Declarație cu ocazia Zilei Internaționale a tinerilor
Declarație cu ocazia Zilei Internaționale a tinerilor
timeri

Foto: report.az

 

În Ziua Internațională a tinerilor de­clarată de ONU (care se serbează pe 12 august), Comitetul de Tineret al Confederației Internaționale a Sindi­catelor (ITUC) atenționează asupra Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 16 „ Promovarea societăților jus­te, pașnice și inclusive”, dar și asupra rolului important pe care tinerii sunt capabili să și-l asume în procesul de elaborare a soluțiilor pentru provo­cările globale curente.

 

În prezent, în lume, adolescenții și tine­rii sunt o categorie numeroasă ce constituie 1,8 мlrd. de persoane. Pe de o parte, aceștia luptă pentru a-și realiza aspirațiile și sco­purile, dar, totodată, sunt nevoiți să tră­iască în niște realități marcate de violență sporită, terorism, persecutări, conflicte armate și de încălcarea drepturilor omu­lui. Mai bine de jumătate dintre refugiații de pe mapamond sunt persoane care nu au atins vârsta de 18 ani; mii de tineri au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din ca­uza sărăciei și a schimbărilor climatice. O generație întreagă crește fiind lipsită total sau parțial de acces la serviciile de bază, la educație, oportunități economice și servicii de sănătate.

Oricum, discursul global pe parcursul ultimului deceniu, inclusiv cel axat pe su­biectul extremismului armat în diferite colțuri ale lumii, spre regret, abordează tinerii ca pe un grup demografic predis­pus spre ideologii extremiste și bazate pe violență. Această percepție a și favorizat în temei prezentarea tinerilor preponderent ca pe un pericol pentru securitatea și sta­bilitatea globală.

Violența și extremismul nu se împart în grupuri demografice, însă ignorarea și ex­cluderea tinerilor din societate și economie se pot solda cu radicalizarea tinerilor și cu o viziune asupra lumii bazată pe dihotomia „noi” și „ei”.

Comitetul de Tineret al ITUC se pronunță pentru o lume în care democrația și echita­tea socială să constituie valorile de bază.

Ne declarăm solidari cu toți tinerii și ti­nerele care continuă să lupte contra negării drepturilor lor, inclusiv contra atacurilor asupra libertății de asociere și acțiunilor îndreptate împotriva sindicatelor.

Încurajăm guvernele să investească în crearea de oportunități pentru tineri, să asigure participarea și contribuția tine­rilor la edificarea păcii și a stabilității, să recunoască și să susțină rolul tinerilor în realizarea Obiectivului de Dezvoltare Du­rabilă nr. 16. Facem apel către comunitatea internațională să-și intensifice considerabil eforturile orientate spre restabilirea păcii în zonele de conflict și post-conflict. Cele mai vulnerabile grupuri, precum femeile, copiii, imigranții și salariații încadrați în anumite profesii urmează să beneficieze de protecție.

 

Cu suport solidar,

Nana Koomah Brown-Orleans,

președinta Comitetului de Tineret al ITUC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand