24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Fără categorie Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

 

 

muncitori

Foto: donstroi.ru

Azerbaidjan: Majorarea termenului concediului plătit

 

În Azerbaidjan a fost sem­nat un document important – Contractul colectiv pentru anii 2014-2015, între Cabinetul de Miniştri, Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor şi Confederaţia Naţională a Întreprinzătorilor (patronilor) din ţară. Acesta pre­supune o serie de inovaţii care apără drepturile muncitorilor simpli.

Una din aceste inovaţii repre­zintă majorarea cu o săptămână a concediului plătit. Acest lucru va deveni posibil datorită aderă­rii la articolul 2 al Cartei Socia­le Europene. Lucru pe care ţara intenţionează să-l facă în cel mai apropiat timp, judecând după acordul respectiv.

Potrivit presei locale, com­paniile private care activează în Azerbaidjan încalcă legislaţia existentă, refuzând să le acor­de colaboratorilor lor concedii chiar în mărime de 21 de zile lu­crătoare, substituindu-l cu unul mult mai mic – de şapte şi de 14 zile.

Specialiştii speră că adoptarea acestui articol al documentului internaţional va permite schim­barea situaţiei în mod radical.

 

Rusia: Restanțe salariale

 

Autoritățile portuare au in­terzis motonavei „Don” să iasă în larg pe motiv că proprietarul na­vei nu a achitat marinarilor sala­riile. Acțiunea este desfășurată în cadrul Campaniei „Legea cu privire la drepturile marinari­lor: de la vorbe la fapte”. Aceas­ta este desfășurată deja de mai mulți ani de către Organizația teritorială „Sud” a Sindicatului marinarilor din Rusia pentru a susține Convenția OIM privind munca în domeniul maritim, aprobată în anul 2006.

Oprirea navei „Don” este pri­ma reținere „convențională” în­tr-un port din Novorossisk din acest an. Anterior, au mai avut loc două cazuri similare – nu au putut ieși în larg nava tip vra­chier „Hermann Schoening” din Germania și cargobotul „SHT Huseyin Akil” din Turcia. Prac­tica demonstrează că cel mai răspândit motiv al conflictelor dintre marinari și angajatori sunt restanțele salariale.

Verificările vizavi de motona­va „Don” au demonstrat că re­spectiva companie de navigație datora echipajului o sumă mare de bani – 70 de mii de dolari. De asemenea, s-a constatat că îna­inte de cursă fiecare dintre ma­rinari a semnat o recipisă prin care a acceptat cu anticipație posibilele restanțe salariale și a garantat că nu va apela la Fe-derația Internațională a Trans­portatorilor (FIT).

Angajamentele ciudate pe care marinarii au acceptat să le semneze în detrimentul lor i-au uimit nu doar pe reprezentanții sindicatului, dar și pe inspecto­rii controlului portuar de stat. Însă, potrivit experților, aceste acte cu semnătură nu au nici o putere juridică, or, Convenția privind munca în domeniul ma­ritim obligă proprietarul navei să achite echipajului retribuția nu mai rar de o dată pe lună, fără anumite condiții și rezerve.

Deci, nici un fel de recipise nu pot lipsi marinarul de drep­tul de a-și ridica retribuția pen­tru munca prestată. Autoritățile portuare pot reține nava dacă depistează încălcări ale preve­derilor Convenției.

Inspectorii controlului por­tuar de stat echivalează gravita­tea unor încălcări de acest gen cu defecțiunea motorului prin­cip al.

 

Panama: Sindicatele, în apărarea lucrătorilor

Patru sindicate panameze şi conducerea Federaţiei Interna­ţionale a Transportatorilor (FIT) au depus declaraţii în Comitetul OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) privind libera asociere. Situaţia este legată de cazurile de încălcare a Convenţiilor nr. 87 şi 98 privind negocierile colective şi libera asociere, fixate în Pana­ma.

Sindicatele şi FIT intenţionea­ză să apere drepturile a 9000 de lucrători de la Canalul Panama, a căror zi de muncă durează 18 ore. Organizaţiile sunt îngrijo­rate de nerespectarea securităţii muncii, precum şi a procesului de negocieri. Administraţia ca­nalului panamez, în opinia lor, nu se conduce de deciziile Con­siliului naţional privind relaţiile de muncă, desfăşurarea nego­cierilor colective şi respectarea garanţiilor compensatorii pentru muncitori.

 

panama-canal

Foto: motthegioi.vn

 

În afară de libera asociere, sin­dicatele şi FIT mai intenţionează să reglementeze problemele ce ţin de plăţile salariale, precum şi de instruirea muncitorilor. Ele sunt sigure că implicarea lor va duce la ameliorarea condiţiilor de muncă.

 

Turcia: Grevă încununată de succes

 

O lună şi jumătate de proteste au dat rezultate pozitive, 215 muncitori ai Uzi­nei „Kimberly Clark” din oraşul Gebze (Turcia) au obţinut acceptarea revendi­cărilor în urma unei greve declanşate. La acţiunea respectivă a participat activ Sin­dicatul „Tümka-İş” (organizaţie membră a Uniunii Globale „IndustriALL” din Tucria). Datorită eforturilor activiştilor acesteia, negocierile cu administraţia au condus la rezultate pozitive.

Conducerea locală a acceptat să în­deplinească revendicările principale ale participanţilor la grevă. În noul Contract colectiv de muncă a fost majorat consi­derabil termenul de înştiinţare despre concediere. Membrii sindicatului au ob­ţinut şi o majorare semnificativă a sala­riului. Au fost introduse reguli speciale pentru angajaţii cu salarii mici, astfel a fost redus decalajul existent în reţeaua tarifară.

 

Complotul corporațiilor: Reducerea ilegală a salariilor

 

Zece mii de angajați ai câtorva compa­nii americane din domeniul IT, mai con­cret, „Apple”, „Google”, „Intel” și „Adobe” și-au acționat patronii în judecată printr-o acțiune colectivă. Angajații îi acuză pe an­gajatori de faptul că aceștia s-ar fi înțeles să nu atragă specialiștii unii de la alții, dar și că ar fi stabilit în mod ilegal niște tarife de salarizare pentru această industrie.

În procesul de investigații a fost scoa­să în vileag corespondența electronică din 2007 între regretatul Steven Jobs și Eric Schmidt, care pe atunci era director executiv „Google”. Din documente rezul­tă că ei ar fi încheiat un Acord cu privi­re la stabilirea retribuțiilor pentru piața specialiștilor tehnici care se referea, de asemenea, și la angajații din afara „Apple” și „Google”. Printre cei suspecți figurează „Dell”, „IBM”, „eBay”, „Microsoft”, „Com­cast”, „Clear Channel”, „Dreamworks”, „WPP”. În acest complot salarial au fost implicate până la 1 mln. de persoane care activau în baza acestor înțelegeri tacite.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor