17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Cum poate fi folosit concediul anual când se suprapune parțial cu concediul medical

Loading
Cetăţeanul şi legea Cum poate fi folosit concediul anual când se suprapune parțial cu concediul medical
Cum poate fi folosit concediul anual când se suprapune parțial cu concediul medical
radiocluj.ro

În perioada concediului de odihnă, pentru care mi s-a calculat și am primit indemnizația, mi s-a acor­dat concediul medical. Vă rog să-mi spuneți, cum poate fi folosit concediul anual în cazul în care, aces­ta se suprapune parțial cu concediul medical și dacă se recalculează sau nu, indemnizația de concediu în asemenea caz?

Nicolai Pleșca, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Acordarea anuală a concediului de odihnă constituie o garanție pentru salariat. Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesa­re pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

În același timp, legislația prevede cazuri excepționale în care, concediul de odihnă anual poate fi amânat sau prelungit. Și anu­me, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 118 din Codul muncii concediul de odihnă anual plătit poate fi amânat sau pre­lungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

În această ordine de idei, art. 118, alin. (6) din Codul muncii dis­pune că, durata concediilor medicale, a celor de maternitate și de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidență totală sau parțială a concediului cu unul din conce­diile menționate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parțial se amâna pe perioada convenită prin acordul scris al pârților sau se prelungește, respec­tiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiași an calendaristic.

Astfel, legislația prevede două modalități de folosire ulterioară a concediului de odihnă anual nefolosit parțial (în caz de supra-punere parțială a acestuia cu concediul medical) și anume:

  • amânarea pârții nefolosite a concediului anual, în baza ce­rerii scrise a salariatului, pe perioada convenită prin acordul scris în cadrul aceluiași an calendaristic, adică până la 31 decembrie al anului curent;
  • prelungirea concediului de odihnă anual acordat, în baza cererii scrise a salariatului, cu numărul de zile indicate în certificatul de concediu medical (ce au coincis cu concediul anual).

Pornind de la dispozițiile art. 118 alin. (6) din Codul muncii, pen­tru amânarea pârții nefolosite a concediului de odihnă anual în caz de suprapunere a acestuia cu concediul medical este necesară per­fectarea/prezentarea a trei acte juridice și anume:

  • depunerea cererii scrise a salariatului pe numele angajatorului privitor la amânarea pârții nefolosite a concediului de odihnă anual acordat;
  • anexarea copiei certificatului de concediu medical la cererea scrisă a salariatului pe numele angajatorului privind amânarea pârții nefolosite a concediului de odihnă anual acordat;
  • emiterea ordinului angajatorului despre satisfacerea cererii scrise a salariatului referitor la amânarea părții nefolosite a conce­diului de odihnă anual acordat.

Recalcularea indemnizației de concediu, primite anterior de că­tre salariat (achitată cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu conform art. 117 alin. (3) din Codul muncii), în legătură cu amânarea părții nefolosite a concediului anual acordat nu este prevăzută de legislația muncii.

Deci, zilele părții nefolosite a concediului de odihnă anual acor­dat în urma survenirii concediului medical nu se vor recalcula, de­oarece ele sunt deja calculate și achitate salariatului, la plecarea lui în concediul anual conform art. 117 alin. (3) din Codul muncii.

Astfel, în legătură cu survenirea concediului medical în timpul derulării concediului de odihnă anual, partea nefolosită a conce­diului anual poate fi amânată prin acordul în scris al pârților con­tractante și utilizată de salariat (fără plată suplimentară) în perioa­da ce a rămas până la sfârșitul anului calendaristic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor