29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Cum conlucrează sindicatele cu administrația din Ungheni?

Loading
Fără categorie Cum conlucrează sindicatele cu administrația din Ungheni?
Cum conlucrează sindicatele cu administrația din Ungheni?

 

 

sindicate-ungheni

Foto: vocea.md

Se zice că există o regulă de aur în a purta un dialog eficient: cere mai mult ca să poţi obţine ce doreşti! Este un principiu viabil, verificat şi de către sindicaliştii din Ungheni, mărturiseşte Rodica Lupu, preşedinta Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Ungheni. Bunăoară, în procesul de negocieri privind convenţia colectivă, liderii sindicali din raionul Ungheni au izbutit să convingă Consiliul raio­nal ca biletele pentru odihna de vară a copiilor, procurate cu banii din bugetul local, să fie gestionate de către sindicatele teritoriale. Aceasta pentru că, explică Rodica Lupu, numărul biletelor repartizate în mod centralizat de către Confederaţia Na­ţională a Sindicatelor din Moldova era prea mic, încât de abia ajungea câte unul pentru fiecare organizaţie primară din raion.

 

„Însă, imediat ce am izbutit să obţinem gestionarea biletelor de odihnă pentru copii procurate din bugetul raional, precizează preşedinta Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Ungheni, practic, apucăm să aco­perim integral cererea în acest sens la nivel de raion.

Adică, din cele 491 de bilete pentru odihna copiilor, cumpă­rate anul acesta de către Consiliul raional, 455 au fost repartizate pentru a fi distribuite sindicate­lor din raion”.

 

g_cnsm

Sindicatele gestionează biletele de odihnă pentru copii procurate de Consiliul rational

 

De fapt, este o experienţă inedită în întreagă ţară. Liderii sin­dicali din raionul Ungheni au fost în măsură să convingă ad­ministraţia raională ca fondurile alocate pentru odihna copiilor să fie transmise pentru gestionare organizaţiilor sindicale teritoria­le. Nu veţi cunoaşte nici un alt caz în toată ţară, unde adminis­traţia locală să investească pro­priile resurse financiare pentru odihna copiilor, iar sindicatele să reuşească să preia gestionarea biletelor. În opinia Rodicăi Lupu, preşedinta Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Ungheni, o asemenea practică benefică se datorează colaboră­rii fructuoase dintre sindicatele raionale şi administraţia publică locală, care durează de mai multă vreme.

Dumneaei a mai precizat că, potrivit legislaţiei existente pri­vind organizarea odihnei de vară a copiilor, 25 la sută din numărul total al biletelor, care sunt acor­date gratuit, se repartizează prin intermediul Direcţiei de asisten­ţă socială familiilor cu venituri mici, copiilor orfani, cu dizabi­lităţi. De asemenea, un număr anumit de bilete de odihnă sunt repartizate de Direcţia raională de învăţământ elevilor care rea­lizează performanţe la învăţătu­ră. Restul, majoritatea absolută, sunt distribuite de către Consi­liul interramural al sindicatelor din raion. La rândul lui, acesta le repartizează organizaţiilor pri­mare în funcţie de numărul de membri.

 

Nici o problemă nu se rezolvă fără implicarea sindicatelor

 

De altminteri, gestionarea bi­letelor de odihnă pentru copii nu este singurul exemplu de colabo­rare fructuoasă dintre Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ungheni şi administraţia publică raională. Efectiv, liderii sindicali ungheneni caută să se implice în realizarea celor mai importante, vitale acţiuni ce vi­zează multiple probleme ale lo­cuitorilor raionului. Sistematic, Consiliul interramural participă la elaborarea bugetului raional. Deosebit de rodnică este cola­borarea cu Direcţia agricultură a Consiliului raional. Practic, nici o acțiune, nici un eveniment organizat de această structură a administraţiei publice locale nu se desfăşoară fără participarea organizaţiei sindicale.

Graţie unei colaborări fructu­oase între sindicate, patronate, administraţia locală, sunt mai lesne de soluţionat multe proble­me ce apar în activitatea agen­ţilor economici. Rodică Lupu spune că sindicatele caută să convingă partenerii de dialog ca toate problemele să fie rezolvate pe cale amiabilă, la nivelul unui dialog social pertinent, eficient, în spiritul consensului. Sugestiv în acest sens este faptul, preci­zează dumneaei, că anume Con­siliul interrarmural al sindica­telor din raionul Ungheni a fost printre primul în ţară care a in­sistat pentru formarea Comisiei de negocieri şi consultări colecti­ve la nivel de raion, pentru con­stituirea Asociaţiei patronatelor din raionul Ungheni, graţie cărui fapt parteneriatul social a devenit un fenomen viabil, evolutiv, care a avut drept finalitate formarea Comisiei raionale de negocieri şi consultări colective.

 

Este meritul sindicatelor că există un parteneriat viabil

 

Dacă dialogul social între cei trei parteneri funcţionează în mod real la nivelul raionului Un­gheni, este, în primul rând, me­ritul sindicatelor, consideră Iulia Pancu, vicepreşedinte al raionu­lui Ungheni. Poate impactul încă nu este cel dorit şi, în mod firesc, ne propunem să-l maximizăm. De aceea, suportul sindicatelor ne este de un real folos. Pentru că, trebuie să recunosc, nouă, reprezentanţilor administraţiei publice locale, mărturiseşte Iulia Pancu, ne mai scapă din vedere anumite lucruri. Să zicem, me­reu vorbim ca bugetul raionului să fie discutat la nivel tripartit, adică administraţie publică raio­nală, sindicate, patronate, însă de multe ori ratăm asemenea ocazii, ca mai apoi, după ce acesta este aprobat, să realizăm că unele do­menii sau acţiuni majore nu-şi au finanţarea necesară.

 

g_cnsm

Vina noastră constă în faptul că suntem prea puţin insistenţi în demersul faţă de Guvernul ţării

 

“Desigur, uneori, dialogul nostru cu sindicatele ajunge să decurgă într-o albie mai agita­tă. Bunăoară, ne sunt pe înţeles neliniştile, preocupările acestora pentru salariile mizerabile ale lucrătorilor din mai multe dome­nii, îndeosebi ale angajaţilor din agricultură, ale căror lefuri sunt cele mai mici din ţară. Cu părere de rău, este o problemă care ne depăşeşte şi a cărei soluţionare este de competenţa exclusivă a statului. Poate vina noastră con­stă în faptul că suntem prea pu­ţin insistenţi în demersul faţă de Guvernul ţării. Dar, oricum, noi rămânem cu urechile ciulite la cele vorbite de sindicate, căutăm să le acceptăm revendicările pen­tru a evita o eventuală deteriora­re a păcii sociale la nivel local”, relatează Iulia Pancu.

 

Cooperarea este mai bună decât confruntarea

 

Se spune că dacă sindicatele se împacă bine cu administraţia, atunci omul muncitor trebuie să se aştepte la ce-i mai rău. Însă Iulia Pancu, invocând dialogul armonios dintre administraţia publică locală şi Consiliul in­terramural al sindicatelor din Ungheni, caută să ne convingă precum că relaţia dintre acestea două trebuie să evite ostilităţile, adică fenomenul luptei dintre ele, și să se concentreze predo­minant pe o atmosferă de con­lucrare. „Doar pe această cale salariatul ar avea de câştigat”, consideră dumneaei, or, posibi­lităţile organelor administraţiei publice locale sunt de multe ori limitate şi, de aceea, este nevoie de mai multă cooperare din par­tea sindicatelor”.

Pentru concretizare, dum­neaei invocă colaborarea armo­nioasă dintre sindicatele, patro­natele şi administraţia raionului Ungheni. Unul dintre cele mai vizibile rezultatele îl constituie achitarea la timp a salariilor, mai cu seamă în sectorul public. Rata şomajului în acest raion este una dintre cele mai mici în ţară. Din­tre cele aproape 70 de mii de per­soane apte de muncă din raion, doar aproximativ 700 de oameni sunt înregistraţi la oficiile forţei de muncă în calitate de şomeri. Aceasta în timp ce, cu doar câţiva ani în urmă, numărul şomerilor se ridica la peste trei mii de per­soane.

„Ziarul dumneavoastră are un slogan foarte inspirat: „Vocea poporului este vocea ta!”, a re­marcat Iurie Vrabie, preşedin­tele Asociaţiei patronatelor din raionul Ungheni. El ne vizează în egală măsură pe toţi – patro­natele, sindicatele, administraţia publică raională din Ungheni. Or, dacă ne dorim rezultate mai bune în ceea ce priveşte bunăs­tarea omului, este bine ca fiecare dintre cei trei participanţi la dia­logul social să-l pună în aplicare, să-l ia drept o regulă pe care s-o îndeplinească neabătut!

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor