30 mai 2023
Chisinau
Social

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ar trebui să fie de circa 4000 de lei

Loading
Social Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ar trebui să fie de circa 4000 de lei
Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ar trebui să fie de circa 4000 de lei
Vocea poporului

Domnului Aureliu CIOCOI,

prim-ministru interimar al Republicii Moldova

 

Stimate domnule prim-ministru interimar,

Actualmente, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii sala­rizării nr. 847 din 14.02.2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern, după consultarea partene­rilor sociali.

În acest sens, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Anul acesta – 2021, constatăm situația când creșterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a pro­ductivităţii muncii la nivel naţional nu asigură o creștere a cuan­tumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, având o evoluție negativă.

Astfel, conform datelor Biroului Național de Statistică pentru anul 2020:

  • indicele prețurilor de consum în anul 2020 a înregistrat o creștere de 0,39 %;
  • rata de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional = rata de creștere a valorii adăugate brute / rata de creștere a numărului mediu al salariaților = 93,1%/96,1 % = 96,88% (sau -3,1%);
  • creșterea sumară = 0,39% + (-3,1%) = -2,71%.

Acest fapt, însă, nu exclude posibilitatea ca partenerii sociali să convină asupra unei majorări a cuantumului minim garantat al sa­lariului în sectorul real, pentru a nu permite diminuarea nivelului de trai al populației prin reducerea veniturilor salariale ale lucrătorilor. Menționăm că cuantumul minim garantat a fost stabilit în mărime de 2935 de lei doar începând cu 1 ianuarie 2021, față de 1 mai 2020, cum ar fi trebuit să fie în mod obișnuit. Aceasta a condus la pierde­rea lunară a venitului salarial al angajaților în mărime de 160 de lei sau 1280 de lei pentru 8 luni ale anului 2020. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 indicele preţurilor de consum a constituit 103,71%.

Suplimentar, menționăm că garanțiile minime în domeniul sala­rizării sunt destul de reduse, fapt care nu asigură dreptul la un nivel decent de viață lucrătorilor și familiilor lor (cuantumul minim garan­tat al salariului în sectorul real acoperă doar circa 1,24 din minimul de existență pentru populația aptă de muncă) și nici nu stimulează ocuparea în Republica Moldova, dar contribuie la migrația forței de muncă peste hotare, ținând cont de nivelul de salarizare în alte țări. De exemplu, în anul 2021: în România salariul minim brut este de 2300 de lei românești sau circa 10 mii de lei moldovenești, depășind de circa 3,4 ori cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din Republica Moldova, în Ucraina – 6000 de hrivne sau cir­ca 3900 de lei moldovenești, în Rusia – 12792 de ruble sau circa 3100 de lei moldovenești.

Pe de altă parte, Republica Moldova, ratificând Carta Socială Eu­ropeană (revizuită), și-a asumat obligația de a respecta recoman­darea care vizează mărimea salariului minim – 50-60% din salariul mediu pe economie. Astfel, ținând cont că în anul 2020 salariul me­diu a constituit 8107,5 lei, ar urma ca cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real să fie de circa 4000 de lei.

Acest fapt ne impune să asigurăm o creștere continuă a garanțiilor minime în domeniul salarizării, în multe cazuri mai mari decât pre­văd indicatorii stabiliți prin lege pentru a fi utilizați la reexaminarea salariilor minime.

Așadar, pornind de la cele menționate, este necesar ca partenerii sociali să inițieze consultări pentru a realiza o creștere mai mare a cuantumului salariului minim garantat în sectorul real, pe care Gu­vernul să o implementeze prin Hotărâre de Guvern.

În acest sens, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova propune de a reexamina cuantumul minim garantat al salariului, fiind stabilit în mărime de 3100 de lei, începând cu 1 iulie 2021.

În speranța că veți ține cont de solicitarea noastră, primiți, domnule prim-ministru interimar, asigurarea înaltei noastre consi­deraţii.

 

Cu respect,

Oleg BUDZA, președintele CNSM

 

P.S. O scrisoare similară a fost expediată și lui Leonid CERESCU, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor