12 august 2022
Chisinau
Social

CSIU a aprobat standardul de calificare „tehnician în securitate și sănătate în muncă”

Loading
Social CSIU a aprobat standardul de calificare „tehnician în securitate și sănătate în muncă”
CSIU a aprobat standardul de calificare „tehnician în securitate și sănătate în muncă”
Vocea poporului

După o activitate de aproape o lună și jumătate în regim online, în condiții de pandemie și stare de urgență, membrii Comitetului sec­torial pentru formarea profesională în ramura industria ușoară din Re­publica Moldova (CSIU) și ai grupu­lui de lucru constituit în baza ordi­nului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, s-au întrunit zilele tre­cute într-o ședință finală, pentru a aproba Standardul de Calificare pentru specialitatea „Tehnician în securitate și sănătate în muncă”.

Documentul confirmă calificarea persoa­nei care va exercita funcția respectivă, de­semnează responsabilitățile, competențele relevante, profesionale specifice, nivelul de competență minim de recunoaștere, stabilește tipul programului de formare pro­fesională, forma de organizare a studiilor, criteriile de evaluare pentru atribuirea califi­cării, oportunități de angajare etc.

Evaluarea și validarea proiectului finisat al standardului de calificare „Tehnician în secu­ritate și sănătate în muncă” s-a desfășurat în condiții de maximă meticulozitate din per­spectiva concordanței acestuia cu cerințele, competențele specialității respective, nead­miterii anumitor omisiuni, pe alocuri a fost și modificat, astfel încât, spre final, să fie aprobat.

 

Un document solicitat

Nadejda Rusnac, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura industria ușoara (CSIU), președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Ușoară, a declarat că proiectul stan­dardului de calificare „Tehnician în securita­te și sănătate în muncă” a fost elaborat de către respectivul Comitet sectorial, ai cărui fondatori sunt Asociația Patronală din In­dustria Ușoară și Federația Sindicatelor din Industria Ușoară. Documentul a fost solicitat și finanțat de către Colegiul din Industria Ușoară din Bălți, pentru elabora­rea și realizarea în anul 2020 a Standardului Ocupațional pentru specialitatea ,,Tehnician în securitate și sănătate în muncă”. Ea a mai precizat că anul acesta instituția respectivă de învățământ înregistrează prima promoție de specialiști în domeniul securității și sănătății muncii.

Gheorghe Gangura, membru al Comite­tului sectorial pentru formarea profesională în ramura industria ușoara, ne-a informat că acum, după ce a fost aprobat de către gru­pul de lucru, standardul de calificare „Tehni­cian în securitate și sănătate în muncă” va fi remis spre examinare și aprobare Consi­liului Național al Calificărilor din Republica Moldova. După care standardul de calificare va fi coordonat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, iar mai apoi va fi aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ul­terior, în colaborare cu o comisie a Ministe­rului Educației, Culturii și Cercetării, grupul de lucru va purcede la elaborarea curriculei

După elaborarea și aprobarea Standar­dului de Calificare, conform contractului, se va purcede la elaborarea Curriculumului modular în securitatea și sănătatea în mun­că (SSM), care include analiza funcționalității entității economice potrivit legislației și nor­melor de SSM aferente domeniului de ac­tivitate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM), întocmirea documentației SSM pentru entitatea eco­nomică în funcție de profil și domeniul de activitate, instruirea personalului entității economice pe subiecte de sănătate și secu­ritate în muncă.

De asemenea, el prevede modul de rea­lizare a controlului unităților economice din punct de vedere al SSM, dotarea cu echipa­mente de protecție individuale și colective corespunzător profilului  entității economi­ce și nomenclatorului intern de eliberare a echipamentelor de protecție, participarea la cercetarea accidentelor de muncă și a bo­lilor profesionale, asigurarea funcționalității sistemului de management al SSM în cadrul entității economice în conformitate cu acte­le normative din domeniu.

Actul respectiv, potrivit lui Gheorghe Gangura, va servi drept document de bază pentru specialitatea de tehnician în secu­ritate și sănătate în muncă a Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți.

Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor, ne-a declarat că, potrivit Acordului de Asociere cu UE, R. Moldova s-a obligat să armonizeze legislația națională cu Directiva 25 a UE, îndeosebi în ceea ce privește necesitatea pregătirii specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă. Deoarece, explică dumneaei, din momen­tul excluderii din Codul muncii al Republicii Moldova a prevederii potrivit căreia în fieca­re unitate economică, instituție cu un număr de la 50 și mai mulți lucrători trebuie să fie desemnată o persoană responsabilă de se­curitatea și sănătatea muncii, domeniul re­spectiv a ajuns unul de izbeliște.  Mai grav, înșiși angajatorii reclamă lipsa specialiștilor competenți în acest domeniu.

Șefa Inspectoratului Muncii al Sindicate-lor a mai accentuat că în economia țării există ramuri, sectoare care au nevoie de persoane pregătite care să cunoască meca­nismele de funcționare a multiplelor utila­je, numeroasele acte normative la nivel de unitate,  să poată organiza și desfășura pro­cesul de instruire în domeniul securității și sănătății muncii, să poată verifica respecta­rea cerințelor instrucțiunilor în domeniul dat. La urma urmei, să fie în măsură să elaboreze aceste instrucțiuni. Astfel încât elaborarea și aprobarea standardului de calificare „Tehni­cian în securitate și sănătate în muncă” de către Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura industria ușoară este un pas important din perspectiva îndeplinirii angajamentelor pe care le are țara noastră față de UE, a respectării principiilor muncii decente a salariaților, membri de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor