26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Corupția, cel mai mare rău pentru economia Moldovei

Loading
Без рубрики Corupția, cel mai mare rău pentru economia Moldovei
Corupția, cel mai mare rău pentru economia Moldovei
coruptie

Foto: gbtimes.com

Corupția este cea mai mare provocare pentru domeniul afacerilor din Republica Mol­dova, arată un nou studiu realizat de Banca Europea­nă pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anume corupția continuă să fie „unul dintre cele mai mari obstacole în dezvoltarea afacerilor”, în special în țările cu economii în tranziție, se menționează în comunicatul instituţiei fi­nanciare europene.

 

Afacerile sunt afectate, de ase­menea, de instabilitatea politică și de lipsa de lucrători calificați. Firmele mari din Republica Mol­dova se confruntă și cu probleme ce țin de energia electrică, în timp ce companiile mici văd legisla-ția muncii printre cele mai mari obstacole. Studiul precedent a ară­tat că accesul la terenuri, califica­rea forței de muncă și accesul la finanțare au fost cele trei constrân­geri majore.

Studiul privind mediul de afa­ceri şi performanţa întreprinde­rilor (BEEPS) 2013/2014 este cel de-al cincilea document realizat în comun de Banca Europeană pen­tru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială.

 

g_social

Domeniile cu cele „mai proaste scoruri” sunt corupţia şi instabilitatea politică

 

Potrivit studiului prezentat, pe 9 aprilie, în cadrul unei mese rotun­de la Oficiul de la Chişinău al Băncii Mondiale, „în general, rezultatele arată o îmbunătăţire a sentimen­tului de afaceri în toate 16 domenii ale climatului de afaceri măsurate de BEEPS”. Domeniile cu cele „mai proaste scoruri” sunt corupţia şi in­stabilitatea politică.

„Percepţia privind corupţia la scară largă, cel mai probabil, a fost influenţată de „atacurile raider” din sectorul financiar, încercările de preluări ostile de către inves­titori netransparenţi, ceea ce ar putea implica acţiuni frauduloase, care afectează cel puţin patru insti­tuţii financiare”, constată autorii studiului.

 

În loc să fie combătut, flagelul se extinde

 

Conform acestuia, plăţile sau alte beneficii oferite funcţionarilor pentru a obţine anumite avantaje au crescut şi au atins în 2013 rata de 53 la sută, faţă de 12 la sută în 2008. De asemenea, şi funcţionarii administraţiilor publice locale so­licită mită, plăţile au crescut până la o rată de 53 la sută, faţă de 16 la sută în 2008.

Sondajul recent a arătat că cea mai mare problemă cu care se con­fruntă administratorii este con-curența neloială din economia informală, acolo unde companiile în­cearcă să evite plata taxelor sau să achite salariile în plic, să nu declare toate veniturile, mai precizează co­municatul BERD.

Problema dată a fost văzută ca un obstacol sever în domeniul afa­cerilor pentru o treime dintre sta­tele unde s-a făcut studiul. Aceasta a fost identificată în economii din cele mai diferite, de la cea a Azer­baidjanului, până la cea a Republi­cii Slovace.

Următoarea problemă din cele enumerate de BERD este accesul la finanțare. Acesta a fost numit drept cel mai mare obstacol în Armenia, Croația, Federația Rusă și Mon­golia. În aproape toate țările, mai puține firme au luat credite pe par­cursul perioadei de referință, com­parativ cu sondajul precedent din 2008/2009. Aproape la jumătate din toate firmele care aveau nevoie de credit, li s-a refuzat finanţarea sau au fost, pur și simplu, descura­jate de a solicita un împrumut.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand