27 iunie 2022
Chisinau
Oficial

Convenția Colectivă privind parteneriatul social, discutată la ședința CNCNC

Loading
Oficial Convenția Colectivă privind parteneriatul social, discutată la ședința CNCNC
Convenția Colectivă privind parteneriatul social, discutată la ședința CNCNC
Vocea poporului

Membrii Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colec­tive (CNCNC) s-au întrunit recent într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

Pe agenda discuției au figurat mai multe chestiuni, între care cea vizând modificarea și completarea Regulamentului Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri co­lective, prezentarea Metodei de autoevaluare a instituțiilor de dia­log social, prezentarea informației despre ședința din 14.02.2022 a Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de muncă şi po­litica salarială.

De asemenea, s-a discutat des­pre crearea mecanismelor extra­judiciare de soluționare a litigiilor individuale de muncă, situația în domeniul ocupării forței de muncă.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), a prezentat unele detalii despre pro­iectul Convenției Colective (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului so­cial. Scopul proiectului este de a impulsiona parteneriatul social în Republica Moldova, de a întări ro­lul partenerilor sociali și al Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în problemele domeniului muncii și în problemele social-economice. În același timp, se urmărește obiecti­vul de a asigura utilizarea la maxi­mum a posibilităților parteneriatu­lui social în sfera muncii.

„Încheierea Convenției respecti­ve va avea ca efect impulsionarea parteneriatului social la toate nive­lurile. Întărirea rolului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va și al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de acte normative din domeniile muncii și social-econo­mic, creșterea eficacității activității Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective.

 

Scopul documentului este de a impulsiona rolul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective în adoptarea deciziilor în domeniul muncii

 

De asemenea, să asigure o activitate con­tinuă a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și excluderea pe viitor a situațiilor de blocare a funcționării aceste­ia. Totodată, este vorba de utilizarea pe larg a practicii de reglementare a raporturilor de muncă prin convenții colective și contracte colective de muncă, de asigurarea unui con­trol de stat eficient al respectării legislației în domeniile muncii, securității și sănătății în muncă, dar și de dinamizarea cooperării cu OIM și implementarea convențiilor acesteia, ratificate de R. Moldova. În opinia sindica­telor, este un document foarte bun, care ar putea fi semnat de către părți”, a menționat în prezentarea sa Sergiu Sainciuc.

Ministrul Marcel Spatari a propus ca proiectul convenției să fie discutat în toate comisiile de resort de la ministere, nu doar cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, după care să fie semnată.

Un alt subiect discutat în cadrul ședinței a fost cel cu privire la modificările legisla­tive preconizate la Codul muncii privind stabilirea salariului minim, dar și informații privind situația în domeniul ocupării forței de muncă și prevederi din Programul de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022–2026.

În urma implementării programului re­spectiv, se așteaptă reformarea sistemului de protecție socială, extinderea serviciilor oferite populației și creșterea gradului de incluziune în toate zonele geografice, o mai bună participare a femeilor și a tinerilor la procesele de pe piața muncii, modernizarea gamei de ocupare a forței de muncă pen­tru a include informații despre piața mun­cii fiabile și actualizate și informații despre drepturile la locul de muncă; servicii de va­lidare a studiilor anterioare; orientare în ca­rieră pe tot parcursul vieții; sprijin individu­alizat pentru gestionarea tranziției pe piața muncii etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor