28 iulie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul individual de muncă: obligații și opțiuni. Susținere din partea statului la angajare

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul individual de muncă: obligații și opțiuni. Susținere din partea statului la angajare
Contractul individual de muncă: obligații și opțiuni. Susținere din partea statului la angajare
waste360.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Contractul individual de muncă: obligații și opțiuni. Susținere din partea statului la angajare  

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Contractul individual de muncă: obligații și opțiuni

 

Sunt angajat din februarie 2001. Acum, avem un nou patron, care insistă să semnez un contract individual de muncă cu o leafă mai mică și fără supliment la salariu pentru vechime în muncă. Vreau să aflu dacă angajatorul procedează corect sau care este procedura semnării unui asemenea contract?

Dumitru Sârbu, Bălți

 

Dvs. ați fost angajat la unitatea în care activați până la data intrării în vigoare a Codului muncii din 2003. Potrivit art. 58 din Codul mun­cii, Contractul individual de muncă încheiat până la această dată (1 octombrie 2003) poate fi perfectat în formă scrisă numai cu acordul părților. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului in­dividual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, prin ordinul angajatorului.

Perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă poate fi inițiată și de salariat. În acest caz, propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoștința angajatorului prin depunerea şi înregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre părți privind perfectarea con­tractului individual de muncă în formă scrisă se comunică celeilalte părți în scris în decurs de 5 zile lucrătoare. Deși termenul de 5 zile lu­crătoare constituie dispoziția art. 58 din Codul muncii, în cazul în care el nu este respectat, acesta nu poate să producă obligația părților de a încheia contractul individual de muncă.

 

Susținere din partea statului la angajare

 

Am auzit vorbindu-se despre angajare asistată. Doresc să aflu ce prezintă aceasta?

Ana-Maria Rusu, Fălești

 

Angajarea asistată constituie o metodă de intervenție, din partea statului, pentru a oferi sprijin unor categorii de persoane în vederea obținerii unui loc de muncă.  Persoanele care beneficiază de angajare asistată sunt șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii și anume: tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani; persoanele care nu au o meserie; persoanele cu dizabilități; șomerii de lungă du­rată; persoanele cu vârsta de peste 50 de ani; persoanele eliberate din închisoare; cele care luptă cu dependența de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică; victimele violenței în familie și alte categorii supuse riscului de excluziune socială, stabili­te prin lege sau de către Guvern. Pentru facilitarea integrării în câmpul muncii, inclusiv a categoriilor de șomeri indicate, ANOFM, în confor­mitate cu art. 23 din Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (nr.105 din14.06.2018), implementează măsuri pornind de la necesitățile și prioritățile pieței muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și