22 iulie 2024
Chisinau
Social

Contractul colectiv de muncă salvează salariaţii de şomajul tehnic

Loading
Social Contractul colectiv de muncă salvează salariaţii de şomajul tehnic
Contractul colectiv de muncă salvează salariaţii de şomajul tehnic

 

 

gradinita-orhei

Foto: vocea.md

Acum ceva timp, ca urmare a realizării unui proiect finan­ţat de Cehia, ce ţintea renovarea instituţiei, colectivul Grădiniţei nr. 12 din oraşul Orhei s-a po­menit în şomaj tehnic. Totuşi, în ciuda faptului că nu au avut posibilitatea să meargă la servi­ciu, toţi angajaţii grădiniţei, în­cepând cu paznicul şi terminând cu directoarea instituţiei, şi-au ridicat salariile.

 

Aceasta, după ce Natalia Gnatiuc, preşedinta co­mitetului sindical de la Grădiniţa nr. 12, şi Emilia Ştirbu, directoa­rea instituţiei, au mers la prima­rul oraşului Orhei şi au insistat să fie respectate legislaţia muncii şi prevederile contractului colec­tiv de muncă, care stipula că, în situaţii de forţă majoră, care con­duc la suspendarea temporară a activităţii instituţiei, angajaţii să fie remuneraţi în proporţie de 75 la sută din salariile lunare stabi­lite. În felul acesta, pauza forţată care a intervenit în activitatea Grădiniţei nr. 12 nu a afectat în nici un fel veniturile salariale ale angajaţilor.

 

Unitatea dintre sindicate şi administraţie exclude orice conflict

 

Colectivul Grădiniţei nr. 12 din Orhei numără 47 de anga­jaţi: 22 de cadre didactice şi 25 de lucrători tehnici. Toţi ca unul sunt membri de sindicat, fapt ce imprimă autoritate organizaţiei primare respective. Drept urma­re, ne relatează Natalia Gnatiuc, s-a înfiripat o colaborare fruc­tuoasă cu echipa managerială a instituţiei, condusă de Emilia Ştirbu. Din spusele liderului sin­dical al instituţiei, reiese că nu există nici un fel de disensiuni între administraţie şi sindica­te, pentru că, dacă apare vreo problemă, ambele se apucă să o rezolve prin prisma legislaţiei muncii şi conform prevederilor contractului colectiv de muncă. Totdeauna se pun de acord în ce priveşte remunerarea muncii, acordarea primelor. În perioada de mai bine de patru ani de când a fost semnat contractul colectiv de muncă, nu s-a întâmplat nici un conflict în cadrul instituţiei, fapt ce generează o atmosferă cordială, armonioasă în colectiv, conlucrarea dintre sindicate şi administraţie devenind tot mai amplă, mai constructivă, potrivit Nataliei Gnatiuc.

 

Relaxarea şi tratamentul angajaţilor din banii sindicatelor

 

Contractul colectiv de mun­că a fost semnat încă în 2010. El conţine nouă capitole, cele mai importante dintre acestea vizând drepturile, obligaţiile şi garanţii­le sociale ale fiecărui membru de sindicat. De exemplu, dacă, pe parcursul unui an calendaristic, salariatul nu s-a aflat în conce­diu medical, acesta beneficiază de trei zile suplimentare la con­cediul anual plătit. La fel, anga­jaţii, părinţi cu doi copii până la 14 ani, au parte de patru zile suplimentare la concediu. Din momentul semnării contractului colectiv de muncă, nu a fost nici un caz ca prevederile lui să nu fie îndeplinite, precizează preşedin­ta comitetului sindical. Spre deo­sebire de alte instituţii preşcolare din oraş şi din raion, administra­ţia Grădiniţei nr. 12 achită toate indemnizaţiile de concediu, in­clusiv pentru zilele adăugătoare.

În plus, ne mai relatează Na­talia Gnatiuc, comitetul sindical de la Grădiniţa de copii nr. 12, susţinut de Consiliul raional Or­hei al Sindicatului Educaţiei şi Știinţei, a încheiat un contract cu Sanatoriul „Codru” din Călăraşi, în baza căruia lucrătorii institu­ţiei respective pot merge să-şi întremeze sănătatea în staţiunea balneoclimaterică, cheltuielile fi­ind suportate de către sindicate. De asemenea, graţie comitetului sindical, salariaţii grădiniţei pot să se trateze şi la alte centre de sănătate. Este important de reţi­nut că de astfel de servicii bene­ficiază angajaţii care nu ajung să se bucure de bilete de tratament distribuite în mod centralizat.

 

Educatoarele de la grădiniţă, discriminate în raport cu învăţătoarele

 

Totuşi, în pofida unei poziţii active a comitetului sindical, a co­laborării fructuoase cu adminis­traţia instituţiei, a susţinerii din partea acesteia, remarcă Natalia Gnatiuc, există o nemulţumi­re în ceea ce priveşte majorarea salariilor lucrătorilor grădiniţei, îndeosebi a acelora din sectorul auxiliar. Or, de la 1 octombrie, ri­dică lefuri mărite doar ajutorii de educatoare. Din păcate, remarcă ea, chiar şi după stabilirea aces­tor sporuri, respectiva categorie de angajaţi oricum au parte de venituri mizerabile, cam o mie de lei. Aceasta, în ciuda faptului că muncă de educatoare la o grădi­niţă de copii cu probleme de să­nătate, precum ceea de la Orhei, este într-atât de istovitoare, încât multe dintre educatoare sunt sle­ite de puteri la finele săptămânii de muncă. Este revoltător, spune Emilia Ştirbu, ca o educatoare de la grădiniţă, care lucrează mai multe ore decât o învăţătoare şi are studii similare, să fie remu­nerată mai prost, deşi efortul fi­zic, mintal, psihic pe care-l face este cu mult mai împovărător.

 

O şansă pentru fiinţele neprihănite

 

Într-adevăr, drept cea mai mare performanţă realizată ca urmare a colaborării benefice, îndelungate între sindicate şi administraţia de la Grădiniţa nr. 12 poate fi apreciată câştiga­rea unui mare proiect destinat instituţiilor preşcolare cu inclu­ziunea copiilor cu cerinţe edu­caţionale speciale, finanţat de autorităţile din Republica Cehă. S-au efectuat lucrări de reparaţie în valoare de un milion de lei, iar de un alt milion s-au achiziţionat mobilier, utilaje, accesorii. De asemenea, au fost reparate toate grupurile sanitare, s-a amena­jat un cabinet de chineziterapie, s-a procurat un microbuz. Toate aceste schimbări sunt de un real folos în activitatea de îngrijire, de tratare a copiilor de la grădiniţă, mulţi dintre ei fiind marcaţi de deficienţe verbale, locomotorii şi de alte suferinţe, astfel sporind şansele de fericire ale acestor fiinţe neprihănite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand