22 iulie 2024
Chisinau
Social

Constructor electrocutat mortal pe un şantier din oraşul Leova

Loading
Social Constructor electrocutat mortal pe un şantier din oraşul Leova

santier-constructii

 

Un constructor de 45 de ani din capitală a fost acciden­tat mortal, zilele trecute, în timpul activităţii de serviciu desfăşurate pe un şantier de construcţii din oraşul Leova. Gheorghe Burbulea, şef ad­junct al Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor, a precizat pentru „Vocea poporului” că lucrările erau executate de o firmă din Chişinău, care re­nova o clădire publică con­struită în perioada sovietică.

 

Conform depoziţiilor martorilor oculari, bărbatul a fost electrocutat în timp ce trecea din întâmplare pe lângă un mixer pentru beton, amplasat pe un teren umed de la ploaie şi cuplat la reţeaua de elec­tricitate. Inspectorii analizează în prezent ipoteza că nenorocirea ar fi fost cauzată de conectarea contrară normelor a firelor de curent.

În cercetarea cazului sunt an­trenaţi reprezentanţi ai mai multor structuri, inclusiv ai Inspectoratu­lui de Stat al Muncii, ai Inspectora­tului Energetic de Stat şi cei ai poli­ţiei. Totodată, la cercetare participă şi inspectorii sindicali de muncă, deoarece victima accidentului era membru de sindicat.

Gheorghe Burbulea a remarcat că nenorocirea putea fi preîntâm­pinată, dacă muncitorul ar fi fost asigurat de către angajatorul său cu echipament individual de pro­tecţie, în special, cu încălţăminte specială.

Potrivit statisticilor oficiale, con-strucţiile se numără printre do­meniile în care se produc cele mai multe accidente de muncă. Astfel, în 2015, în acest sector al economi­ei au fost înregistrate şase acciden­te grave şi altele şapte soldate cu decesul unor salariaţi. Printre cele mai frecvente cauze de accidenta­re a salariaţilor la locul de muncă se numără căderea de la înălţime, precum şi prinderea, lovirea sau strivirea lor de mişini şi utilaje în funcţiune.

La rândul său, Elena Carchilan, şefa Inspectoratului de Muncă al Sindicatelor, a remarcat că între­prinderile de construcţie fac parte din industria periculoasă. De ace­ea, pentru securitatea salariaţilor este necesar să fie respectate un şir de norme în vigoare, inclusiv legate de dotarea lor cu echipament indi­vidual de protecţie.

Aceasta implică însă investi­ţii considerabile şi antreprenorii încearcă să rezolve problema cu cheltuieli minime. De exemplu, la un şantier de construcţie, în loc să cumpere schele second hand, an­gajatorii ar trebui să opteze pen­tru unele noi, care să nu fie supuse unui grad înalt de uzură.

Totodată, pe lângă faptul că muncitorii trebuie să fie asiguraţi cu echipament individual de pro­tecţie, ei trebuie supravegheaţi în

mod corespunzător şi de către con­ducătorii locurilor de muncă. De multe ori, lucrătorii nu conştien­tizează riscurile la care se expun şi nu folosesc aceste echipamente. În astfel de situaţii, ei nu trebuie să aibă acces la locurile de muncă fără a fi verificaţi, a concluzionat Elena Carchilan.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand