26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Consolidarea puterii lucrătorilor, tema Congresului III Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor

Loading
Fără categorie Consolidarea puterii lucrătorilor, tema Congresului III Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor
Consolidarea puterii lucrătorilor, tema Congresului III Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor
conferinta-berlin-CNSM

Foto: CNSM

Liderii sindicali din Moldova au participat la lucrările celui de-al III-lea Congres al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), care s-a desfășurat la Berlin. Delegația țării noastre, în frunte cu Oleg Budza, președintele CNSM, a reprezentat una dintre cele 161 de țări ale lumii, unde activează 325 de sindicate naționale ce reunesc 176 mln. de angajați. Tema acestui for a fost „Consolidarea puterii lucrătorilor”.

 

 

Delegația moldovenească a respectat toate rigorile în materie de reprezentare. În conformitate cu regula stabilită, prin­tre participanții din fiecare țară, femeile urmau să constituie cel puțin 48 la sută. Din delegația țării noastre au făcut parte trei persoane, dintre care erau două femei. Astfel, delegația a fost formată din Oleg Budza, președintele CNSM, Liuba Rotaru, președinta Consiliului de femei al CNSM, și Stela Stratila-Sîrbu, președinta Consi­liului de Tineret al CNSM.

În opinia lui Oleg Budza, evenimentul s-a desfășurat la un nivel înalt. În cadrul acestuia au fost abordate diferite subiecte, printre cele mai importante fiind consoli­darea și fortificarea drepturilor angajaților în toate sistemele globale.

 

g_cnsm

Sindicatele din diferite țări au discutat deschis problemele comune

 

„Făcând unele bilanțuri pentru anii ce s-au scurs, e necesar de menționat că peste tot are loc un atac asupra drep­turilor sindicatelor, a menționat Oleg Budza. Aceasta se întâmplă, în primul rând, în contextul crizei din economie, care a generat reducerea locurilor de mun­că. Cu regret, guvernarea liberală de ase­menea nu oferă prea multe oportunități pentru soluționarea problemelor sociale”.

În timpul congresului au răsunat cri-tici și la adresa sindicatelor în legătură cu necesitatea de a-și revendica drepturile mult mai ferm și tranșant.

„Colegii din România și din alte țări ale Europei de Est au abordat aceleași pro­bleme stringente care ne afectează și pe noi. Bunăoară, astfel de entități cum este Camera de ComerțAmericană (Amcham) oferă o serie de recomandări care, de regu­lă, au un impact negativ asupra legislației muncii, precum și a altor acte normative cu caracter social din diferite țări. A deve­nit deja o practică frecventă ca guvernele, curțile constituționale, asociațiile patro­nale să accepte și să urmeze recomandă­rile făcute de aceasta, angajații fiind astfel privați de drepturile sociale care au fost obținute pe parcursul mai multor ani”, a spus președintele CNSM.

 

Viziunea femeilor asupra problemelor ce țin de șomaj și migrație

 

„Majoritatea absolută a oratorilor a atenționat cu multă îngrijorare asupra nivelului redus al salariilor care nu asigu­ră angajaților simpli un trai decent, ne-a împărtășit impresiile sale despre congres Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei al CNSM.

Pe parcursul ultimilor șapte ani, adi­că în perioada crizei financiare globale, atestăm o agravare a discrepanțelor din­tre bogați și săraci. În goana după profit, angajatorii uită de necesitatea de a oferi o siguranță a locurilor de muncă. Sindi­catele din toată lumea abordează mereu această problemă”.

În cadrul forului a fost pus în discuție și subiectul ce ține de deteriorarea stării mediului, utilizarea incorectă a resurselor naturale, dar și problemele legate de ocu­parea forței de muncă, migrație și asigura­rea dezvoltării serviciilor sociale.

„În 2013, în lume erau circa 200 mln. de șomeri. Conform pronosticului în 2014 numărul acestora va spori cu 3,2 mln. de persoane, ne spune Liuba Rotaru. Astfel, rămânând fără lucru, oamenii emigrează, pleacă pe alte meleaguri.

Numărul total al imigranților în lume s-a majorat din anul 2000 cu 57 mln. de persoane.

În prezent am ajuns să culegem roade­le – valorile cristalizate de-a lungul seco­lelor dispar, familiile se destramă, copiii rămaşi fără căldura şi grija părintească nu mai primesc educaţia cuvenită”.

Potrivit Liubei Rotaru, o altă preocupa­re de perspectivă a sindicatelor ar fi iden­tificarea unor noi categorii de persoane care necesită protecţie şi reunirea aces­tora în organizaţii sindicale. De exemplu, cei care muncesc în casele şi gospodăriile celor mai avuţi sau vânzătorii din piaţă. În cadrul congresului s-a subliniat impor-tanţa unei atenţii sporite în acest sens faţă de studenţi, cărora urmează să li se explice avantajele calităţii de membru de sindicat.

„Cei care au luat cuvântul s-au referit şi la rolul femeilor în societate, sublini­ind necesitatea susţinerii şi înaintării lor în funcţii de răspundere. Apropo, pentru prima dată, în funcţia de secretar gene­ral al Conferinţei Internaţionale a Sindi­catelor a fost aleasă o femeie. Obiectivul pentru următorul congres ar fi ca femeile să fie implicate în procesul decizional, iar 40% din funcţiile de conducere să fie de­ţinute de femei. Consiliul femeilor CNSM se ocupă constant de problemele femeilor din Moldova şi încearcă să identifice căi de soluţionare a acestora”, susţine Liuba Rotaru.

 

Tineretul sindical

 

Oleg Budza a menţionat că la congres a participat și un număr mare de tineri acti­vişti sindicali.

„Am fost receptivi la apelul Confedera­ţiei Internaţionale a Sindicatelor privind încadrarea în lucrările congresului a unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai aripii tinere. De data aceasta, numărul lor s-a majorat de la 11% la 19%. Tinerii au fost foarte activi, lucru care ne bucură. Una din principalele idei ale reuniunii în cauză a fost că trebuie să lucrăm cu tinerii, rândurile sindicatelor urmând a fi com­pletate cu tineri care absolvesc colegii, universități, cei care se încadrează în câm­pul muncii. Avem foarte multe de făcut în acest sens”.

Preşedinta Consiliului de Tineret al CNSM, Stela Stratila-Sîrbu, a menţionat că în perioada lucrărilor congresului au avut loc două acţiuni importante ale co­mitetului de tineret al CTS şi anume două flash-mob-uri menite să atenţioneze opi­nia publică internaţională. Primul a fost dedicat atitudinii inumane faţă de lucră­torii antrenaţi în construcţia obiectivelor pentru Campionatul de Fotbal de la Qatar, iar cel de-al doilea – problemelor tineretu­lui care vizează accesul la studii, locuri de muncă şi salarii decente.

„Tinerii sindicalişti vor să fie auziţi, să aibă acces la structurile de conducere pentru a participa în procesul de luare a deciziilor de importanţă vitală. Consiliul nostru de tineret vorbeşte de mult timp despre acest lucru. La Congres am văzut că năzuinţele noastre se bucură de susţi­nere internaţională”.

În cadrul unui grup, tinerii activişti din diverse ţări ale lumii au discutat şi despre rolul sindicatelor în soluţionarea crizei locurilor de muncă, luând în considera­ţie importanţa majoră a acestui subiect, în special pentru tineret. Circa 73 de mi­lioane de tineri din întreaga lume se află în căutarea locurilor de muncă. Rata şo­majului în rândul tineretului depăşeşte de trei ori rata şomajului la celelalte categorii de vârstă.

 

P. S. Delegaţia moldovenească nu a revenit de la congres cu mâinile goale. Fiecare dintre membrii aces­teia a reuşit să stabilească contacte cu reprezentanţii organizaţiilor de sindicat din alte ţări. Şi, spune Oleg Budza, aceste relaţii se vor extinde, dat fiind că performanţele Moldovei în cadrul mişcării sindicale mondi­ale sunt apreciate înalt.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor