20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Consiliul raional interramural al sindicatelor din Edineț și-a reales președintele

Loading
Fără categorie Consiliul raional interramural al sindicatelor din Edineț și-a reales președintele
Consiliul raional interramural al sindicatelor din Edineț și-a reales președintele
sindicate-edinet

Foto: vocea.md

Zi decisivă pentru sindicaliștii din raionul Edineț. Recent, Stela Ciobanu a fost realeasă în funcția de președinte al Consiliu­lui interramural Edineț, din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, pentru un mandat de cinci ani. Pen­tru ea au votat toți liderii sindicali din raion, majo­ritatea dintre ei afirmând, în luările de cuvânt din cadrul ședinței, că Stela Ciobanu a reușit să conso­lideze sindicatul raional și datorită intervenției sale directe, clasa muncitoare din zonă a scăpat de un șir de probleme legate de câm­pul muncii.

 

Ședința consiliului interra­mural Edineța debutat cu pre­zentarea raportului de activitate al sindicatelor din Edineț. Acti­vitatea desfășurată în perioada 2008-2013 de Consiliul interra­mural teritorial al sindicatelor din Edinețs-a axat pe impulsi­onarea și dezvoltarea dialogu­lui social, instruirea activului, consolidarea sentimentului de apartenență la sindicate, precum și a mișcării sindicale atât la nivel teritorial, cât și național, a decla­rat președinta consiliului, Stela Ciobanu.

 

g_cnsm

Scopul sindicatelor este de a contribui la o muncă mai bună și la o viață prosper

 

La inițiativa sindicatelor, în cei cinci ani de activitate, consi­liul teritorial interramural al sin­dicatelor din Edineța examinat multiple chestiuni privind coor­donarea activității organizațiilor sindicale pentru realizarea pre­vederilor convenției colective de muncă, monitorizarea situației în domeniul social-economic a salariaților, problemele salari-zării și securității la locul de muncă. Pe durata mandatului său, sindicaliștii din raion au in­spectat mai multe fabrici, școli și spitale pentru a monitoriza cum se desfășoară procesul de mun­că. De asemenea, au fost organi­zate o serie de seminare și mese rotunde cu tinerii de la liceele și școlile profesionale din raion pentru a-i informa care sunt ris­curile muncii neformale și cum pot să-și apere aceștia drepturile în caz de necesitate. Tot în rapor­tul prezentat de Stela Ciobanu se spune că membrii Consiliu­lui interramural Edinețau par­ticipat activ la toate întrunirile organizate de CNSM și speră să contribuie cât mai eficient la dez­voltarea sindicatelor din țară și să ofere un exemplu bun pentru colegii din celelalte raioane, a mai spus Stela Ciobanu.

 

Dezvoltarea sindicatelor – prioritate națională

 

Prezent la eveniment, preșe-dintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a salutat șirul de reforme inițiat de conducerea consiliu­lui interramural și a ținut să-i îndemne să lupte și mai departe pentru dezvoltarea sindicatelor din țară.

„Îmi doresc ca raionul Edinețsă fie printre primele în cadrul proiectelor europene de dez­voltare a ramurii sindicale. O dată cu realegerea în funcție, îi urez mult succes pe mai depar­te doamnei Stela Ciobanu. Să nu uite să se conducă de vecto­rul și politicile europene pe care noi, conducerea sindicatelor, le implementăm, mereu să fie ală­turi de oameni pentru a-i ajuta în diferite situații, și să fie sigu­ră că noi mereu îi vom fi alături, pentru a o sprijini în tot ce face. Multe s-au făcut, multe urmează să se facă. Consiliul interramural a făcut parte din proiectul norve­gian „Dialog Social”, schimbările majore nu vin de la o zi la alta, dar totuși vedem că există un progres pe care trebuie să-l ducă până la capăt”, a spus Oleg Budza.

Și Claudia Cupcea, președin-tele asociației sindicale „Viito­rul”, i-a urat mult succes Stelei Ciobanu. Dânsa a adăugat că, datorită sindicatelor, Edinețeste printre raioanele cu cele mai puține accidente la locurile de muncă.

„Noi, sindicatele, suntem cei care apărăm drepturile sala-riaților, iar datorită intervenției noastre, putem să ne lăudăm că avem foarte puține incidente, conflicte între angajați și angaja­tori. Viitorul le aparține tinerilor, de aceea trebuie să organizăm cât mai des ședințe, traininguri pentru ei, ca să știe ce este un sindicat, cu ce se ocupă acesta și cum poate sări în ajutorul sa­lariatului. Împreună cu doamna Ciobanu am organizat astfel de întruniri și sunt sigură că vom mai organiza, deoarece totul în­cepe de la liderul sindical. Dacă el e bun, cu siguranță că și rezul­tatele vor fi cele mult așteptate”, a declarat, pentru „Vocea popo­rului”, Claudia Cupcea.

Dorel Guțu, vicepreședinte al raionului Edineț, invitat în ca­litate de observator la alegerea președintelui consiliului inter­ramural, a declarat că sindicatele sunt cele care au dat câte o palmă autorităților atunci când acestea au luat-o pe un drum greșit.

„Parteneriatul dintre admi-nistrația publică locală și sin­dicate este la un nivel de conlu­crare foarte înalt. Noi mereu am consultat și opinia sindicatelor atunci când a trebuit să luăm o decizie importantă pentru lo­cuitorii raionului. Ne bucurăm foarte mult că doamna Ciobanu, dar și colegii ei, au fost foarte deschiși pentru o colaborare mai fructuoasă. Ba mai mult, tot ei au fost cei care ne-au readus la calea cea dreaptă atunci când ne-am abătut. Mult succes pe mai de­parte acestei brave echipe, la mai mult și la mai mare”, a mai spus Dorel Guțu.

Ședințele de dare de seamă și alegeri a noilor președinți ai con­siliilor sindicale interramurale se desfășoară în perioada februa­rie-martie curent.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi